Elastik zemine oturan sürekli temellerin kuvvet yöntemi ile analizi ve sayısal hesabı için geliştirilen bilgisayar programı

Yapı sistemlerinin önemli bir parçası olan temellerin hesabı, temel altındaki zeminin fiziksel özelliklerinin belirsizliğinden dolayı, inşaat mühendisliğinin karmaşık problemlerinden birisidir. Uygulamada, temel sistemlerinin çözümleri genelde temel altındaki zeminin fiziksel özelliklerini dikkate almayan basit yaklaşık yöntemlerle yapılmaktadır. Oysa, temel hesaplamalarında temel altındaki zeminin fiziksel özelliklerini ve temel ile birlikte üst yapı rijitliğini de dikkate alan hesap yöntemlerinin kullanılması durumunda, temel sistemleri daha güvenli ve ekonomik olacaktır. Bu çalışmada, sürekli temellerin hesabı için, temel altındaki zeminin fiziksel özelliklerini de dikkate alan ve zemin davranışına daha uygun sonuçlar veren "Kuvvet Yöntemi"ne dayalı bir analiz yöntemi açıklanmıştır. Çalışmada ayrıca, sürekli temellerin "Kuvvet Yöntemi" ile sayısal hesabının pratik uygulamalarda kullanılabilmesi için BASIC diliyle kodlanmış "ELASZEM" isimli bir bilgisayar programı geliştirilmiştir.ELASZEM bilgisayar programı ile çözülen değişik örnekler, literatürde yer alan Winkler Yöntemi ve SAP2000 yapı analiz programı ile de çözülerek karşılaştırmaları yapılmış ve sonuçlan irdelenmiştir (Keskinel, 1976).

Analysis of finite beams on elastic soil with force method and a computer program developed for its practical use

As one of the most important structural part of the structural systems, foundations generally have complicated analysis methods due to the indefinite properties of the soil beneath the foundation. In practice for approximate methods in which physical properties of the soil is not taken into consideration are used the analysis of the foundation systems .In fact by using an analysis that the soil beneath the foundations taken into account will probably give more realistic and economical solutions. In this study computation of the foundations using "Force Method" that takes the physical properties of the soil has been explained. In addition to this, a computer program called "ELASZEM" in BASIC is developed in order to analyze the finite beams on elastic soils. Results that are obtained by using this computer program and structural analysis program SAP2000 have been compared. All the analyses results are illustrated by graphs in order to show the efficiency of the method and the computer program developed. ,

Kaynak Göster