MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Çalışmada; İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yürütülen lisansüstü araştırmalarda uygulanan anket çalışmalarına yönelik öğretmen görüşleri nitel araştırma yöntemleriyle irdelenmiştir. Bu amaçla; Izmir iline bağlı üç ilçe-den seçilen 11 okulda, dört araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak, ve¬riler toplanmış ve analiz edilmiştir. Sonuç olarak; öğretmenler kendilerine uygulanan anketlerin bilimsel amaçlı olduğunu düşünmektedirler. Ancak, bazen anlaşılamayan veya seçenek yetersizliğinden kaynaklanan bir takım nedenlerden dolayı anketlere kendi görüşlerini tam olarak yansıtamadıklarını da belirtmişlerdir. Bu nedenle, öğretmenlerin bir kısmı (%60'ı) ankete cevap vermektense yüz yüze görüşmeyi tercih ettiklerini, böylece anlaşılamayan soruların açıklanmasına olanak sağlandığını ifade etmişlerdir.

In this study, teachers' views about questionnaires that are carried out in masters and doctoral researches in primary and secondary schools are investigated by qualitative methods. For this aim, data is gathered by using semi-structured interview form prepared by researchers in 11 schools which are chosen from 3 districts of Izmir. As a result, teachers think that questionnaires are made for scientific purposes, on the other hand because of incomprehensible questions and insufficient alternatives teachers can not express themselves exactly. For this reason %60 percent of teachers stated that they prefer face to face interviews instead of answering questionnaires, so it make possible, to bave the questions explained.

Kaynak Göster

APA Günay, Y , Hamurcu, H , Akamca, G , Şahbaz, Ö . (2005). MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268394

3371 3781

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME ve DENETİM ODAĞI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Seda SARACALOĞLU, Oğuz SERİN, Nergüz BOZKURT

EĞİTİMDE BİLİME KATKI: LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU BİYOLOJİ LİSANS ÜSTÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYGILARI

Rıdvan Kete, Fevziye Arslan, Mustafa Bakaç

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARININ İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Tolga Gök, İlhan Sılay

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DAYALI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARI ve ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

Sabahattin Deniz, İzzet Görgen, Nurettin Şahin

BİLİMSEL SÖYLEM ve KANITLAMA

Doğan GÜNAY, Ümral KIRMAN

ÖĞRETMEN ADAYI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN MOTİVASYON KAYNAKLARI

Kürşat YENİLMEZ, M. Bahaddin ACAT

DEÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI I LİSANS ve DOKTORA DERS PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME TEKNİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mücahit Bora

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yasemin GÜNAY, Hülya Hülya HAMURCU, Güzin Özyılmaz AKAMCA, Özlem ŞAHBAZ

FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ ÜİTİME KARŞI LİSANS ÖĞRENİMİ SÜRECİNDE GELİŞTİRDİKLERİ TUTUM ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Rabia Kalem TANEL, Serap ÇALIŞKAN, Halil ÇALLICA

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TEZ DANIŞMANLARINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ

Gülsen UNVER