KEMAN EĞİTİMİNDE PAUL ROLLAND YÖNTEMİ: TÜRK KEMAN EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ

Macar asıllı Amerikalı keman-viyola sanatçısı ve eğitimcisi Paul ROLLAND (1911-1978) başlangıç düzeyinde keman öğretimi alanında kendine özgü bir pedagojik yöntem geliştirmiştir. 1960lı yıllardan başlamak üzere özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde keman eğitimcileri arasında yaygın olarak kullanılmakta olan bu pedagojik yaklaşım, son derece analitik, sistematik ve mantıksal bir temele oturmaktadır. Bu çalışmada, Rolland keman metodunun ortaya çıkışı, gelişimi ve temel aldığı ilkelere yer verilmiştir Ayrıca, Türk keman eğitimcileri bu yaklaşım hakkında çok az bilgiye sahip oldukları ya da hiçbir bilgiye sahip olmadıklarından bu çalışmanın amacı bu metodla ilgili olarak farkındalık oluşturmak ve Türkiye’de bu metodun uygulanabilirliğini tartışmaktır.

PAUL ROLLAND’S APPROACH IN VIOLIN EDUCATION: APPLICATION TO TURKISH VIOLIN EDUCATION

Hungarian-American violinist, violist and string pedagogue Paul ROLLAND (1911-1978) developed a unique pedagogical method for beginning-level violin instruction. This pedagogical approach, which has been widely used by violin teachers particularly in the United States since the 1960s, was founded on a very analytical, systematic and logical basis. In the present study, the emergence, development and principles of the Rolland violin method were investigated. Since Turkish violin educators have little or no knowledge about this approach, the purpose of this study was to raise awareness about Rolland’ pedagogical techniques and to discuss the possibility of its application in Turkey.

Kaynakça

Eisele, M. J. (1980). The Writings of Paul Rolland: An Annotated Bibliography and Biographical Sketch. A.S.T.A., 05.01.2015 tarihinde http://www.landesmusikakademie- nrw.de/fileadmin/templates/lma/media/Kurse_Medien/SKU_Horvath_Writings_of_Paul_ Rolland.pdf adresinden alınmıştır.

Erwin, J. (1996). Roots, highlights from the American String Teacher-school teacher’s forum (1984-1994), U.S.A: American String Teachers Association.

Göktürk, D. (2009, Aralık). Historical development of public school string education in the United States and connections with Turkey. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 2, 12.01.2015 tarihinde http://kutuphane.uludag.edu.tr/Univder/uufader.htm adresinden alınmıştır.

Göktürk Cary, D. (2011, Mayıs). Comparing two contemporary violin teaching methods: Suzuki and Rolland, Kastamonu Eğitim Dergisi, 19, 2.

LaVallee, A. A. (2012). Technical and Pedagogical Overview of Paul Rolland's The Teaching of Action in String Playing. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. University of Texas at Austin, 03.01.2015 tarihinde http://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/ETD-UT-2012-05-5357/LA- VALLEE-MASTERS-REPORT.pdf?sequence=1 adresinden alınmıştır.

Paul Rolland, 30.01.015 tarihinde http://www.ozdemmusic.com/icerik/341/rolland-keman-egitim-metodu adresinden alınmıştır.

Perkins, M. M. (1995). A Comparison of Violin Playing Techniques: Kato Havas, Paul Rolland, and Shinichi Suzuki. U.S.A.: American String Teachers Association.

Rolland, P. (1966-1970). University of Illinois String Project, 20 filmlik proje, Urbana: Illinois String Research

Rolland, P. ve Mutschler, M. (1974). The Teaching of Action in String Playing, Illinois: Boosey & Hawkes.

Kaynak Göster

APA Cary, D . (2015). KEMAN EĞİTİMİNDE PAUL ROLLAND YÖNTEMİ: TÜRK KEMAN EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (39) , 82-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25110/265107