FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEK ALGILARI

Türk eğitim sistemi değişik kaynaklardan ve değişik uygulamalar çerçevesinde öğretmen almış ve almaya devam etmektedir. Bu uygulamalardan biri de, başta Fen Edebiyat Fakülteleri mezunları olmak üzere değişik fakültelerin değişik bölümlerinden mezun öğrencilerin, tezsiz yüksek lisans programlarına alınarak öğretmenlik formasyonu kazandırılmaya çalışılması uygulamalarıdır. Bu uygulamalar henüz yeni olup sonuçların değerlendirilmesi de bu ölçü¬de yetersizdir. Bu çalışma, fen edebiyat fakültesi son sınıf öğrencilerinden öğretmen olmak isteyenlerle, tezsiz yük¬sek lisans programına devam eden ve eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin öğretmenlik meslek algısını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi lisans öğrencileri ile, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinden de öğrenim gören tezsiz yüksek lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Bu amaçla, ilgili öğrencilere öğretmenlik meslek algılarını belirlemeye yönelik olarak geliştirilmiş ölçek uygulanmış ve veriler değerlendirilip yorumlanmışbr.

Perceptions of The Students Attending The Faculty of Letters and Science and Faculty of Education and The Programme Wrthout Thesis as to The Teaching Profession

Turkish educational system meets its teacher requirements through various practices, one of which is the master program without thesis for the graduates of different faculties, especially of the faculties of letters and science to give them teaching formation. These practices are quite new and the results cannot be evaluated at the moment. The study's scope is the senior students of the faculty of letters and science who want to be teachers and the students attending the program without thesis and the senior students of the faculty of education and the purpose of the study is to analyze their perceptions as to teaching profession. The population of the research was the students of the faculty of Letters and Science, Faculty of Education and students from Institutes of Social Sciences and Science, University of Osmangazi, who are attending the programs without thesis. For this purpose, a questionnaire was developed by the researchers so as to measure the perception levels. After its application, the results were evaluated and comments were presented.

Kaynak Göster

APA Acat, B , Balbağ, Z , Demir, B , Görgülü, A . (2005). FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEK ALGILARI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268362

2374 1614

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

AKADEMİK PERSONEL OLMADAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPAN BİREYLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE NİTEL ÇALIŞMA: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Yasemin SAYAN, Hüseyin AKSU

ÜNİVERSİTELERİN RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA YER ALAN DERSLERİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Aygül Aykut

TOPLUMSAL BİLİM ARAŞTIRMALARI NİTEL OLMALIDIR

Ali GÜLER

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ETKİLEŞİM ve GEÇİRGENLİĞİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEKİ YERİ

Metin İNCE

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARININ İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Tolga Gök, İlhan Sılay

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEK ALGILARI

Bahaddin Acat, Zafer Balbağ, Burcu Demir, Aslı Görgülü

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRDÜKLERİ ~IM HAKKINDAKİ BEKLENTİ ve GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Ercan ARI, Elif PEHLİVANLAR, Arif COMEK

MÜZİK EGITIMI BİLİM DALLARINDAKİ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

Turan SAGER

ORTAÖĞRETİM FEN ve MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ

Canan KANDİLLİ

DEÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI I LİSANS ve DOKTORA DERS PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME TEKNİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mücahit Bora