ATOM MODELLERİNİ EBRU SANATI İLE ÖĞRENİYORUM

Bu çalışma, fen/fizik derslerinin oldukça soyut bir konusu olan atom modellerinin öğretiminde, fen/fizik öğretmenlerinin derslerinde kullanabilecekleri, öğrencilere eğlenceli ve yaparak öğrenmeler sağlayabilecek, bilim ve sanatın iç içe geçtiği bir görsel ve sanatsal öğretim etkinliğini tanıtmak için hazırlanmıştır. Bu bilgiler ışığında, bu çalışmanın amacı binlerce yıllık Ebru sanatı yolu ile, yüzyıllar içinde gelişen atom modellerini yaparak, bilim ve sanatı bir araya getiren aktif ve eğlenceli bir örnek öğretim tekniğini tanıtmak; bu öğretim tekniğinin etkililiğini değerlendirmektir. Çalışmanın temel yaklaşımı, bilim tarihi boyunca ortaya konulmuş olan Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ve Modern Atom modellerini ebru sanatı yoluyla, farklı renk boyaları, "biz" adı verilen metal ince bir uç yardımı ile su üzerine damlatma işlemi yapıp; sonrasında kağıt üzerine alarak, atom modeli içerikli ebru desenleri oluşturmaktır.

LEARNING ABOUT ATOMIC MODELS WITH TURKISH MARBLE ART

This study set out to introduce pre-service teachers to a visual and artistic teaching technique combining science and art that they could make use of in their science/physics classes to provide students with an entertaining lesson that achieves the learning of the considerably abstract concept of the model of the atom. In the light of this knowledge, the purpose of this paper is to introduce an active and entertaining example of teaching technique that brings science and art together by using the art of Turkish ebru, or paper marbling, which has been around for thousands of years, to make atomic models that have developed and evolved over the centuries. The primary approach of the study is to produce the atomic models of Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr as well as modern atomic models with the art of marbling, using a fine-tipped metal tool called biz (awl) to drop different colors of pigment into water and then apply these colors to paper, creating marbling designs depicting the model of the atom.

Kaynakça

Balibeyoğlu, L. (1998). Bedri Noyan Dede Baba in terms of Traditional Turkish decorative arts. Turkish Culture and Hacı Bektaş Veli Research Journal, 5, 1-7.

Buyurgan, S. & Buyurgan, U. (2012). Art education and learning (3rd Ed.). Ankara: Pegem Academic Publishing.

Çil, E., Çelik, K., Maçın, T., Demirbaş, G., & Gökçimen, Ö. (2014). Enhancing science teaching through performing marbling art using basic solutions and base indicators. Science Activities, 51, 136-145.

Sönmez, G. (2007). Ebru from the traditional to today. İstanbul: Inkilap Publishing.

Türkoğuz, S. (2008). Elementary school science and technology teaching integrated with visual art activities. (Unpublished PhD Thesis). Dokuz Eylül University, Educational Sciences Institute, İzmir.

Türkoğuz, S., & Yayla, Z. (2010). The effects of teaching science based on visual art activities on students' achievement and attitudes. Western Anatolia Journal of Educational Sciences, 1 (2), 99-111.

Yalçın, P., Yiğit, D., Sülün, A., Bal, D. A., Baştuğ, A., & Aktaş, M. (2003). Study of the impact of visual teaching materials on teaching the unit on learning about matter. Kastamonu Education Journal, 11 (1), 115-120.

Kaynak Göster

APA Çalışkan, S . (2017). LEARNING ABOUT ATOMIC MODELS WITH TURKISH MARBLE ART . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (44) , 169-178 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/35768/401194