Preeklampside serum Troponin I düzeyinin değerlendirilmesi

Amaç: Preeklamptik gebelerde troponin I (cTnI) düzeylerini araştırmak, sağlıklı gebelerin değerleri ile karşılaştırmak ve ayrıca preeklampsinin şiddeti ile troponin I düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntemler: Bu çalışmada, Şubat 2009 ile Temmuz 2009 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na başvuran, ardışık 83 preeklamptik gebe ile medikal problemi olmayan kontrol grubu olarak alınan 40 gebede serum troponin I düzeyleri ölçülmüş ve karşılaştırılmıştır. Bulgular: Serum cTnI seviyesi ile yaş, VKİ, trombosit sayısı, sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı ALT, AST, LDH, üre, kreatinin, hematokrit hemoglobin değerleri arasında ilişki saptanmamıştır. Preeklampsi ve sağlıklı gebelerdeki Troponin I düzeyleri karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0,501) Sonuç: Preeklampsi ile troponin I seviyeleri arasında ilişki bulunamadı. Yüksek troponin I düzeyi saptanan preeklamptik gebelerde ileri kardiyolojik tetkik yapılmasının gerekli olduğu değerlendirildi.

Evaluation of serum Trop onin I Levels in p reeclampsia

Objective: To investigate the troponin I (cTnI) levels in preeclamptic women, compare with the values of healthy pregnant women and also to evaluate whether the association between troponin I levels with severity of preeclampsia. Methods: This study was performed with 83 preeclamptic pregnant women and 40 pregnant women control group having no medical problems who has admitted to the Obstetrics and Gynecology Clinics of Dicle University Medical Faculty between February 2009 and July 2009. Serum troponin I levels were measured and compared between two groups. Results: There was no correlation between serum cTnI levels with hemoglobin, hematocrit age, BMI, platelet count, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, ALT, AST, LDH, urea and creatinine. There was no significant differences between the groups in preeclampsia and healthy pregnant women when compared in terms of Troponin I levels (p = 0.501) Conclusion: Preeclampsia was not associated with troponin I levels in our study. So patients with preeclampsia and elevated troponin levels should have further cardiac investigations and close cardiovascular follow-up.

Kaynakça

1. Hallak M. James DK, Steer PJ, Weiner CP, et al. High Risk Pregnancy Management Options Hypertension in pregnancy .W.B.Saunders, second edition. Philadelphia 2006:772- 797.

2. Scott R: Danforth Obstetrics and Gynecology, 9th edition. Hypertensive Disorders of Pregnancy J.B. Lippincott company. Philadelphia 2003:257-271.

3. Durukan T. Kişnişçi HA, Göksin E,et al. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Gebelikte hipertansiyon, preek-lampsi-eklampsi. Güneş Kitabevi, Ankara 1996:1647-1651.

4. Dekker GA, Sibai BM. Pathogenesis and etiology of preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 1998;179:1359.

5. Jonel S, Lockwood CJ, Berkowitz SG, et al. Risk factors for severe preeclampsia. Obstet Gynaecol 1994;83:357–361.

6. Paulson RJ, Boostanfar R, Saadat P, et al. Pregnancy in the sixth decade of life: obstetric outcomes in women of advanced reproductive age. JAMA 2002;288:2320–2323.

7. Roth A, Elkayam U. Acute myocardial infarction associated with pregnancy an update. Ann Intern Med 1996;125:751– 762.

8. Adams JE, Bodor GS, Davilla-Roman VG, et al. Cardiac troponin I. A marker with high specifity for cardiac injury. Circulation 1994;89:1447-1448.

9. Ebell MH, Flewelling D, Flynn CA. A systematic review of Troponin T and I for diagnosing acute myocardial infarction. J Fam Practice 2000;49:550-556.

10. Lestin M, Hergert M, Lestin HG, ve ark. Evaluation of the chemiluminescence immunoassays for the measurement of troponin I, myoglobin and CK-MB using the IMMULITE system in comparison to other measuring systems. Clin Lab 2000;48:211-221.220.

11. Panteghini M, Pagani F, Kiang-Teck JY, ve ark. Comparative study of cardiac Troponin I and T measurements in a routine extra-cardiological clinical setting. J Clin Lab Analy Evaluation 2004;15:210-214.

12. Shivvers SA, Wians FH, Keffer JH, et al. Maternal cardiac troponin I levels during normal labor and delivery. Am J Obstet Gynecol 1999;180:122-127.

13. Yang X, Wang H, Wang Z, et al. Alteration and significance of serum cardiac troponin I and cystatin C in preeclampsia. Clin Chim Acta 2006;374:168-169.

14. Kale A, Ecer S,Kale E. Preeklampside Kardiyak Troponin I, CK-MB ve Myoglobin Değerleri Dicle Tıp Dergisi 2005;32:109-112.

15. Atalay C, Erden G, Turhan T,et al. The effect of magnesium sulfate treatment on serum cardiac troponin I levels in preeclamptic women. Acta Obstet Gynecol Scand 2005;84:617–621.

16. Engin Y, Ustun Y, Kurtay G. Cardiac troponin I levels in umbilical cord blood. Int J Gynaecol Obstet 2002;77:239- 241.

17. Becerikli F,Çağlar G, GüngörT, et al. Preeklampsi ve gestasyonel hipertansiyonda kardiyak troponin T ,CK-MB ve myoglobulin değerleri, T Klin Jinekol Obst 2004, 14.

18. Shelton SD, Fouse BL, Holleman CM, et al. Cardiac troponin T levels in umbilical cord blood. Am J Obstet Gynecol 1999;181:1259-1262.

19. Massey D. Commentary: Clinical diagnostic use of cystatin C. J Clin Lab Anal 2004;18:55–60.

20. Babay Z, Al-Wakeel J, Addar M, et al. Serum cystatin C in pregnant values, reliable and superior diagnostic accuracy. Clin Exp Obstet Gynecol 2005;32:175–179.

21. Joyal D, Leya F, Koh M, et al. Troponin I Levels in Patients with Preeclampsia, Am J Med 2007;120:13-14.

22. Sprawka N, Timmins A, Sangi-Haghpeykar H, et al. Coonrod Troponin I levels in severe and mild preeclampsia Am J Obstet Gynecol 2008;199:6,174.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-2945
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1963

3.3b 2.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Astımda semptom kontrolü ve yaşam kalitesi ilişkisi

NURGÜL BOZKURT, Ali İhsan BOZKURT

Skin prick test results of atopic asthmatic subjects in a chest disease clinic in Sanliurfa

İbrahim KOÇ, Yusuf DOĞAN, Serdar DOĞAN, Zeynel Abidin KARATAŞ

GRACE and TIMI scores in predicting the extension of coronary artery disease in patients with non-ST elevation myocardial infarction

Ender ÖNER, Şevket GÖRGÜLÜ, Hale AKSU ÜNAL, ÖMER FARUK BAYCAN, Mehmet ERTÜRK, Ömer ÇELİK, Hulusi SATILMIŞOĞLU, Hüseyin AKSU

Preeklampside serum Troponin I düzeyinin değerlendirilmesi

Sibel SAK, Mahmut ERDEMOĞLU, ELİF AĞAÇAYAK, Ahmet YALINKAYA, Talip GÜL

Çocuklarda idrar örneklerinden saptanan toplum kaynaklı gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve 2013 yılı antibiyotik dirençleri

SEÇİL CONKAR, Safinaz DEMİRKAYA

Arsenik maruziyeti olan kişilerde serum gama glutamil transferaz ve ürik asit düzeylerinin değerlendirilmesi

CEYLAN BAL, Oya GÜNGÖR TORUN, Mehmet Erdem ALAGÜNEY, Asım HOCAOĞLU, MÜJGAN ERCAN KARADAĞ, Ayşe BÖKE, Lütfiye TUTKUN, ÖMER HINÇ YILMAZ

Relationship between chronic obstructive pulmonary disease and levels of vitamin D

Buket ÇİLİNGİR MERMİT, HÜLYA GÜNBATAR

Evaluation of very low birth weight infants in the neonatal intensive care unit of a university hospital

Arzu GEBEŞÇE, Haşim USLU, Esengül KELEŞ, Mehmet DEMİRDÖVEN, Alparslan TONBUL, Bülent BAŞTÜRK, Hamza YAZGAN

Levotiroksin intoksikasyonu: Olgu sunumu

FARUK KILINÇ, Berrin AYDIN BALIK, ZAFER PEKKOLAY, Melike Elif ÇELİK, Alpaslan Kemal TUZCU

Diyarbakır ilinin 2005-2010 yılları arasındaki tüberküloz kontrol durumu

MAHŞUK TAYLAN, SÜREYYA YILMAZ, Halide KAYA, MELİKE DEMİR, Hatice ŞEN SELİMOĞLU, CENGİZHAN SEZGİ, Özlem ABAKAY, Abdullah TANRIKULU ÇETİN, Abdurrahman ABAKAY