Ardahan Gastronomik Yapısı İçinde Bir Kış Lezzeti: Ardahan Kazı

Her destinasyon kendine has bir gastronomik yapıya sahiptir. Bu yapı ise farklı yöresel ürünleri içermektedir. Ardahan ili gastronomik yapısı içinde kış mevsiminde tüketilen kaz eti önem arz etmektedir. Araştırmada Ardahan kazının gastronomik açıdan incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yerli halktan seçilmiş 17 katılımcı ve ilde faaliyet gösteren 5 yerel işletme yöneticisiyle görüşme yapılmıştır. Yerli halkın kaz etinin lezzeti ve vazgeçilemez bir ürün olduğuna yönelik yorumları dikkat çekmektedir. İldeki işletmeler de halk tarafından çok sevilen bu ürüne menülerinde yer verdiklerini belirtmektedir. Bulgurlu kaz pilavı, kaz mantısı ve fırında kaz yemeği kaz etiyle yapılan yemeklerin başında gelmektedir. Çalışma sonuçlarına göre; Ardahan kazı diğer illerden ulaşılabilir nitelikte olmasına rağmen ürüne ilişkin bir tanıtım faaliyetinin olmadığı dikkat çekmektedir.

A Winter Flavor within The Gastronomic Structure of Ardahan: Ardahan Goose

Each destination has its own gastronomic structure. This structure contains different regional products. Goose meat consumed during winter is important in the gastronomic structure of Ardahan province. The study aimed to examine the Ardahan goose from a gastronomic point of view. For this purpose, 17 participants selected from the local population and 5 local business managers operating in the province were interviewed. The comments of locals that goose meat is an indispensable product are noteworthy. Businesses in the province also mention that they give this product, which is very popular among the public, on their menus. Goose rice with wheat, goose pasty and goose meat in the oven are among the main dishes made with goose. According to the results of the study, although the Ardahan goose can be reached from other provinces, it is pointed out that there was no promotional activity related to the product.

___

 • Arslan, C. (2017). Kaz Yetiştiriciliği Beyşehir İçin Alternatif Bir Kanatlı Sektörü Olabilir Mi, 2nd International Congress of Beyşehir and It’s Vicinity “Lake, City and Civilization.
 • Başat Töre, H., Sandıkçı, M. ve Çelik, S. (2017). Gastronomik Kimlik Oluşturmada Yöresel Ürünlerin Rolü: Ürünlerin Satış ve Pazarlanmasına Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5/Special issue2 (2017) 64-76.
 • Boz, A. M., Sarıca, M., Yamak, S. U. (2011). Yozgat İlinde Kaz Yetiştiriciliği, cilt 11 sayı 1 makale 3.
 • Boz, M. A. (2017). Yozgat Yöresinde Kaz Eti Ara-Aşı (Arabaşı) Çorbası ve Yemekleri, Iı. Uluslararası Bozok Sempozyumu Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri Ve Sorunları 04 - 06 Mayıs 2017 Bildiri Kitabı, Iıı. Cilt.
 • Çelik, B. (2007). Muş Yöresi Yerli Kazlarında Kesim Ve Karkas Özellikleri, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Çetin, H. (2018). Ardahan Ve İlçelerinde Orta Çağ ve Sonrası Türk-İslam Mimarisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çimen, H. (2014). Ardahan’ın Turizm Potansiyeli. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(21).
 • Çimen, H. (2016). Gastronomi turizmi açısından Ardahan Mutfağının önemi. Karadeniz-Blacksea-Черное море, (32).
 • Gündüz, S., Dölekoğlu, C., ve Say, D. (2019). Kaz eti tüketim tercihleri ve ikame ürünlerle duyusal analiz, Avrupa bilim ve teknoloji dergisi sayı 16, S.32-40, Ağustos.
 • Harrington R. J., (2005). “Defining Gastronomic Identity: The Impact of Environment and Culture on Prevailing Components, Texture and Flavours in Wine and Food”, Journal of Culinary Science and Technology, Vol. 4(2/3) 129-152.
 • Keskin, E., Çontu, M. (2019). Editörler: Sarıışık, M. ve Özbay, G., Doğu Anadolu Bölgesi Mutfağı , Ulusal Gastronomi ve Türk Mutfağı (373-450), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kılıç, U. (2019). Kars, Ardahan, Iğdır’daki (Merkez Ve İlçeler) Türk-İslam Dönemi Mimari Eserleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı Türk İslam Sanatları Programı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Kırmızıbayrak, T. (2002). Kars ilinde Halk Elinde Yetiştirilen Yerli Irk Kazların Kesim ve Karkas Özellikleri. Turk J Vet Anim Sci, 26, 667-670.
 • Nebioğlu, O. (2016). Gastronomik Kimlik ve Gastronomik Turizm Ürünlerinin Sınıflandırılması Üzerine Nitel Bir Araştırma: Alanya Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5/2 (2017) 39-60.
 • Saltaş, E. (2016). Ardahan‟nın Merkez Köylerinde Geçiş Dönemleri, Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Şengül, S., Türkay, O. (2017). Türkiye’nin Yöresel Mutfakları, Ankara: Detay Yayıncılık. Taşkın, A. Karadavut, U. Camcı, Ö. (2017). Kırşehir İlindeki Damızlık Kaz Yetiştiriciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 138–144.
 • Tilki, M. Saatcı, M., Kırmızıbayrak, T., Aksoy, A. R. (2004). Kars İli Boğazköy’de Yetiştirilen Kazların Kesim ve Karkas Özellikleri, Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 2004, 10(2).
 • Tilki, M., Birol, G. Ü. L., Mehmet, S. A. R. I., Kadir, Ö. N. K., & Serpil, I. Ş. I. K. (2011). Yetiştirici koşullarındaki yerli Türk kazlarının büyüme, kesim ve karkas özellikleri. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 6(3).
 • Tutar, H., Elyıldırım, G., Sever, M. F., Sarışen M. (2013). Ardahan’ın Sosyo-Ekonomik Durumu ve Uygun Yatırım Alanları, T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Ardahan Yatırım Destek Ofisi, Şubat.
 • Yilmaz, H. (2016). Ardahan İli Marka Şehir Algısı: Ardahan Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Web-1: https://resmitatiller.net/ardahan-festival-ve-etkinlik-takvimi/ (1 Kasım 2019).
 • Web-2: https://gezimanya.com/turkiye/ardahan-festivaller-0 (1 Kasım 2019).
 • Web-3: http://www.ardahanhaber.com.tr/kasar-festivali-nin-tarihi-belli-oldu/14166/ (1 Kasım 2019).
 • Web-4: https://www.google.com/search?q=kaz%C4%B1n+izinde&rlz (1 Kasım 2019).
 • Web-5: http://www.ardahan.gov.tr/kaz02092019 (2 Kasım 2019).
 • Web-6: http://www.kazcim.com/kaz-eti/ (3 Kasım 2019).
 • Web-7: https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/geographicalRegisteredList/ (13 Kasım 2019).