KUR'AN'DA MELEKLERiN HZ. ADEM'E SECDESiNiN YORUMU

Öz Kur'an-ı Kerim yedi ayrı sürede meleklerin Adem'e seedesinden söz etmektedir. Allah bir insan yaratacağını meleklere haber vermiş, ona şekil verip ruhundan üfleyince. meleklerden. yarattığı bu insana secde etmelerinı istemiştir. Meleklerin hepsi de ona secde etmiş. ancak iblis kendisinin daha üstün oldugun(ı öne sürerek ona secde etmemiştir. Meleklerin Hz. Adem e secdesi müfessirlerimiz tarafından lügat ve terim anlamlarından hareketle yorumlanmış ve çeşitli sonuçlara varılmıştır. Ancak bize göre söz konusu secdenın şekilsel yönünden zıyade. onun içerdiği "yüceltme. saygı sunma. selamlama" gibi anlamları öne çıkarılmalıdır 

Kaynakça

Cevheri, lsmail b. Hammad, es-S1hah (thk. Ahmed Abdulğaffar Attar), Beyrut 1984, 11,483; Fırüzabadi,

Mecdüddin Muhammed b. Ya'kub; et- Kamüsu'l-muhit, Beyrut 1994, s. 366; lbn Manzür, Muhammed b.

Mükerrem, Lisanü'l-'arab, Beyrut 1994, lll, 204-205. 4 Bkz. Cevheri, es-S1hah, ll, 483; Fırüzabadi, ei-Kamüsu'J-muhit, s. 366; lbn Manzür, Lisanü'l-'arab, lll, 204-205. 5 Bkz. lbn Manzür, Lisanü'l-'arab, lll, 205. 6 Lisanü'l-'arab, lll, 206. 7 Rağıb el-lsfehani, Müfredatü elfazi'I-Kur'an (thk. Safvan Adnan Davüdi), Dımeşk 1997, s.396. 8 Ebü'I-Beka Eyyüb b. Müsa ei-Hüseyni ei-Kefevi, el-Kül/iyat (ıhk.Adnan Derviş, Muhammed Mısri), Beyrut

1992, s.513; Yazır, Muhammed Hamdi, Alfabetik Islam Hukuku ve F1k1h lslllahlan Kamüsu, (Yay. haz. Sıtkı

Gülle). lstanbul1997, IV,350.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuifd256650, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-1197}, eissn = {1304-9399}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {6}, pages = {107 - 126}, doi = {}, title = {KUR'AN'DA MELEKLERiN HZ. ADEM'E SECDESiNiN YORUMU}, key = {cite}, author = {Keski̇n, Hasan} }
APA Keski̇n, H . (2002). KUR'AN'DA MELEKLERiN HZ. ADEM'E SECDESiNiN YORUMU . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 107-126 .
MLA Keski̇n, H . "KUR'AN'DA MELEKLERiN HZ. ADEM'E SECDESiNiN YORUMU" . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2002 ): 107-126 <
Chicago Keski̇n, H . "KUR'AN'DA MELEKLERiN HZ. ADEM'E SECDESiNiN YORUMU". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2002 ): 107-126
RIS TY - JOUR T1 - KUR'AN'DA MELEKLERiN HZ. ADEM'E SECDESiNiN YORUMU AU - Hasan Keski̇n Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 126 VL - 6 IS - 2 SN - 1301-1197-1304-9399 M3 - UR - Y2 - 2002 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi KUR'AN'DA MELEKLERiN HZ. ADEM'E SECDESiNiN YORUMU %A Hasan Keski̇n %T KUR'AN'DA MELEKLERiN HZ. ADEM'E SECDESiNiN YORUMU %D 2002 %J Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-1197-1304-9399 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Keski̇n, Hasan . "KUR'AN'DA MELEKLERiN HZ. ADEM'E SECDESiNiN YORUMU". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 / 2 (Aralık 2002): 107-126 .
AMA Keski̇n H . KUR'AN'DA MELEKLERiN HZ. ADEM'E SECDESiNiN YORUMU. CUIFD. 2002; 6(2): 107-126.
Vancouver Keski̇n H . KUR'AN'DA MELEKLERiN HZ. ADEM'E SECDESiNiN YORUMU. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2002; 6(2): 107-126.
IEEE H. Keski̇n , "KUR'AN'DA MELEKLERiN HZ. ADEM'E SECDESiNiN YORUMU", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 107-126, Ara. 2002