İŞ BECERİKLİLİĞİNİN İŞ- AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI İLE İLİŞKİSİNDE ROL BELİRSİZLİĞİNİN ROLÜ

Öz Bu çalışmada iş becerikliliği, rol belirsizliği ve iş-aile yaşam çatışması arasındaki ilişkiler ile iş becerikliliğinin aile yaşam çatışması üzerindeki etkisinde rol belirsizliğinin aracılık rolü incelenmiştir. Bu amaçla, kolayda örneklem ve kartopu örnekleme yöntemleri beraber kullanılarak 262 banka çalışandan anket yolu ile veri toplanmıştır. Bulgulara göre, değişkenler arasında anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Sonuçlar, iş becerikliliğinin iş-aile yaşam çatışması üzerindeki etkisinde rol belirsizliğinin aracılık rolü olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

Agosti, M. T., Andersson, I. , Ejlertsson, G. ve Janlöv, A. (2015). Shift work the balance everyday life- a salutogenic nursing perspective ın home help service in Sweden. BMC Nursing, 14(1), 55-77.

Tims, M., Bakker, A. B., & Derks, D. (2015). Job crafting and job performance: A longitudinal study. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(6), 914-928.

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2013). The spillover–crossover model. In Joseph, G. G.& Evangelia, D. (Ed.), New Frontiers in work and family research (pp.54-70).NY, USA: Psychology press.

Bakker, A. B., Tims, M., & Derks, D. (2012). Proactive personality and job performance: The role of job crafting and work engagement. Human relations, 65(10), 1359-1378.

Başer, O. (2020). Çalışan kadının kariyer yolculuğu COVİD-19 nedeniyle tehlike altında. Harvard Business Review Türkiye Blog, https://hbrturkiye.com/blog/calisan-kadinin-kariyer-yolculugu-covid-19-nedeniyle-tehlike-altinda (Erişim Tarihi:30.11.2020).

Beehr, T. A., & Glazer, A. (2005). Organizational role stress. In J. Barling, E. K. Kelloway, & M. R. Frone (Eds.), Handbook of work stress (pp. 7–33). Thousand Oaks, CA: Sage.

Berg, J. M., Dutton, J. E., & Wrzesniewski, A. (2013). Job crafting and meaningful work. In B. J. Dik, Z. S. Byrne, & M. F. Steger (Eds.), Purpose and meaning in the workplace (pp. 81–104). Washington, DC: American Psychological Association.

Berta, D. (2002). Chains give notice, say GM workweek too long. Nation's Restaurant News, 36, 1,18.

Boles, J. S., Howard, W. G., & Donofrio, H. H. (2001). An investigation into the inter-relationships of work-family conflict, family-work conflict and work satisfaction. Journal of Managerial Issues, 13(3), 376-390.

Brough, P., O'Driscoll, M., & Kalliath, T. (2005). Confirmatory factor analysis of the cybernetic coping scale. Journal of Occupational & Organizational Psychology, 78(1), 53–61.

Carlson, D. S. (1999). Personality and role variables as predictors of three forms of work-family conflict. Journal of Vocational Behavior, 55(2), 236–253.

Clark, S. C. (2000). Work/family border theory: A new theory of work/ family balance. Human Relations, 53(6), 747–770.

Conte, J. M., Aasen, B., Jacobson, C., O’Loughlin, C., & Toroslu, L. (2019). Investigating relationships among polychronicity, work- family conflict, job satisfaction, and work engagement. Journal of Managerial Psychology, 34(7), 459–473.

Doğan, A , Demir, R , ve Türkmen, E . (2016). Rol belirsizliğinin, rol çatışmasının ve sosyal desteğin tükenmişliğe etkisi: devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan akademik personelin tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30 (1), 37-67.

Edwards, J. R., & Rothbard, N. P. (2000). Mechanisms linking work and family: Clarifying the relationship between work and family constructs. Academy of Management Review, 25, 178–199.

Efeoğlu, İ. E., ve Özgen, H. (2006). İş-aile yaşam çatışmasının iş stresi, iş doyumu ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri: ilaç sektöründe bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 237-254.

Fisher, R. T. (2001). Role stress, the type a behavior pattern, and external auditor job satisfaction and performance. Behavioral research in accounting, 13(1), 143-170.

Frone, M. R., Russell, M., & Cooper, M. L. (1992). Antecedents and outcomes of work-family conflict: Testing a model of the work-family interface. Journal of Applied Psychology, 77, 65–78

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cusosbil845393, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {30}, pages = {206 - 219}, doi = {10.35379/cusosbil.845393}, title = {İŞ BECERİKLİLİĞİNİN İŞ- AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI İLE İLİŞKİSİNDE ROL BELİRSİZLİĞİNİN ROLÜ}, key = {cite}, author = {Yeşiltaş, Meryem Derya} }
APA Yeşiltaş, M . (2021). İŞ BECERİKLİLİĞİNİN İŞ- AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI İLE İLİŞKİSİNDE ROL BELİRSİZLİĞİNİN ROLÜ . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 30 (1) , 206-219 . DOI: 10.35379/cusosbil.845393
MLA Yeşiltaş, M . "İŞ BECERİKLİLİĞİNİN İŞ- AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI İLE İLİŞKİSİNDE ROL BELİRSİZLİĞİNİN ROLÜ" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 (2021 ): 206-219 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/62178/845393>
Chicago Yeşiltaş, M . "İŞ BECERİKLİLİĞİNİN İŞ- AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI İLE İLİŞKİSİNDE ROL BELİRSİZLİĞİNİN ROLÜ". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 (2021 ): 206-219
RIS TY - JOUR T1 - İŞ BECERİKLİLİĞİNİN İŞ- AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI İLE İLİŞKİSİNDE ROL BELİRSİZLİĞİNİN ROLÜ AU - Meryem Derya Yeşiltaş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.35379/cusosbil.845393 DO - 10.35379/cusosbil.845393 T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 206 EP - 219 VL - 30 IS - 1 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - doi: 10.35379/cusosbil.845393 UR - https://doi.org/10.35379/cusosbil.845393 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İŞ BECERİKLİLİĞİNİN İŞ- AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI İLE İLİŞKİSİNDE ROL BELİRSİZLİĞİNİN ROLÜ %A Meryem Derya Yeşiltaş %T İŞ BECERİKLİLİĞİNİN İŞ- AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI İLE İLİŞKİSİNDE ROL BELİRSİZLİĞİNİN ROLÜ %D 2021 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 30 %N 1 %R doi: 10.35379/cusosbil.845393 %U 10.35379/cusosbil.845393
ISNAD Yeşiltaş, Meryem Derya . "İŞ BECERİKLİLİĞİNİN İŞ- AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI İLE İLİŞKİSİNDE ROL BELİRSİZLİĞİNİN ROLÜ". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 / 1 (Nisan 2021): 206-219 . https://doi.org/10.35379/cusosbil.845393
AMA Yeşiltaş M . İŞ BECERİKLİLİĞİNİN İŞ- AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI İLE İLİŞKİSİNDE ROL BELİRSİZLİĞİNİN ROLÜ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 30(1): 206-219.
Vancouver Yeşiltaş M . İŞ BECERİKLİLİĞİNİN İŞ- AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI İLE İLİŞKİSİNDE ROL BELİRSİZLİĞİNİN ROLÜ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 30(1): 206-219.
IEEE M. Yeşiltaş , "İŞ BECERİKLİLİĞİNİN İŞ- AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI İLE İLİŞKİSİNDE ROL BELİRSİZLİĞİNİN ROLÜ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 30, sayı. 1, ss. 206-219, Nis. 2021, doi:10.35379/cusosbil.845393