Afyon Arkeoloji Müzesi’nden Tunç Çağlarına Tarihlenen Bir Grup Metal Eser

Bu çalışma, Afyon Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen bir grup metal eserin tipolojik ve kronolojik açıdan değerlendirilerek tanıtılmasını ve söz konusu eserlerin kimyasal analiz sonuçlarını içermektedir. Çoğunluğu çeşitli aletler ve silahlardan oluşan eserler, 60'lı yıllarda Afyon Arkeoloji Müzesi'ne satın alma yoluyla gelmiş ya da münferit şekillerde Afyon ve Uşak çevrelerinde bulunarak müzeye getirilmiştir. Eserlere tipolojik olarak bakıldığında, incelenen baltaların çoğunlukla MÖ II. Binyıl için tipik olduğu görülmektedir. Silahlar grubundaki hançerlerin ise bir örnek haricinde, İlk Tunç Çağı'nda yaygın kullanılan tipler olduğu anlaşılmaktadır. Kimyasal analiz sonuçlarından genelleme yapmak mümkün olmamakla birlikte metal eserlerin, saf bakır, arsenikli bakır ya da tunçtan üretildiği görülmektedir.I. Giriş

Afyon Archeology Museum A Group of Metal Artifacts Dating to the Bronze Ages

This paper presents the chrono-typological and chemical composition analysis of a group of unpublished metal objects exhibited in the Afyon Archaeological Museum. These objects, mostly weapons and tools, reached the Museum through acquisition from dealers and villagers during the 1960s. In terms of da - ting, most of the battleaxes belong to the 2nd millennium BC, while most of the daggers belong to the 3rd millennium BC. From a metal composition analysis point of view, most artefacts are in arsenical copper, followed by tin bronze and unalloyed copper

Kaynakça

Begemann, F. – E. Pernicka – S. Schitt-Strecker 1994 “Metal Finds from Ilıpınar and the Advent of Arsenical Copper”, Anatolica XX: 203-215.

Bernabo-Brea, L. 1964

Poliochni, citta preistoricanell’isoladi Lemnos, Vol. I, Roma. Bilgi, Ö. 1990

“Samsun Müzesi Protohistorik Çağ Silahları ve Orta Karadeniz Bölgesi Maden Sanatı Hakkında Yeni Gözlemler”, XI. Türk Tarih Kongresi I, Ankara: 253-268. Bilgi, Ö. 2001

Metallurgists of the Central Black Sea Region, İstanbul. Bilgi, Ö. 2004

Anadolu Dökümün Beşiği, İstanbul. Bittel, K. 1955

“Einige Kleinfunde aus Mysien und aus Kilikien”, IstMitt 6: 113-119.

Braidwood, R. J. – L. S. Braidwood 1960

Excavations in the Plain of Antioch I. The Earlier Assemblages Phases A-J, Chicago. Çokbanker, E. 1974

“Beyşehir Kuşluca Köyü Buluntuları”, TAD XXI-2: 31-39.

Dönmez, Ş. 2014

“EarlyBronze Age Metallurgy in Amasya Province, North- Central Anatolia”, M. Kvachadze –

M. Puturidze – N. Shanshashvili (eds), Problems of Early Metal Age Archaeology of Caucasusand Anatolia, International Conference, November 19-23, 2014, Georgia:182-197. Duru, R. 1997

“Bademağacı Höyüğü (Kızılkaya) Kazıları. 1993 Yılı Çalışma Raporu”, Belleten LX / 229: 783-800. Erkanal, H. 1977

Die Äxte und Beile des 2. Jahrtausends in Zentralanatolien, München. Esin, U. 1969

Kuantatif Spektral Analiz Yardımıyla Anadolu’da Başlangıcından Assur Kolonileri Çağına Kadar Bakır ve Tunç Madenciliği, İstanbul. Fidan, E. 2012

“İç Kuzeybatı Anadolu İlk Tunç Çağı Gözlü Süs İğneleri (Toggle Pin)”, CollAn XI: 179-204.

Fidan, E. – M. Massa – O. Mcilfatrick (Baskıda)

“Höyüktepe’de Erken ve Orta Tunç Çağı”, M. Türktüzün – S. Ünan (eds.) Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2015, Kütahya.

Garstang, J. 1953 Prehistoric Mersin, Yümük Tepe in Southern Turkey, Oxford. Goldman, H. 1956

Excavations at Gözlükule-Tarsus II from the Neolithic Through the Bronze Age, Princeton. Gürkan, G. – J. Seeher 1991

“Die frühbronzezeitliche Nekropole von Küçükhöyük bei Bozüyük”, IstMitt. 41: 39-90. Kamil, T. 1982

Yortan Cemetery in the Early Bronze Age of Western Anatolia, BAR 145, Oxford. Kodan, H. 1987

“Kayseri Müzesindeki Eski Tunç Çağı Definesi”, Belleten 51: 581-586. Koşay, H. Z. 1934

“Ahlatlıbel Hafriyatı”, Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya Dergisi 2: 3-102. Koşay, H. Z. 1951

Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Alaca Höyük Hafriyatı 1937-1939’daki Çalışmalara ve Keşiflere Ait İlk Rapor, Ankara. Koşay, H. Z. – M. Akok 1957

Büyük Güllücek Kazısı, Ankara. Kökten, K. – N. Özgüç – T. Özgüç 1945

“1940 ve 1941 Yılında Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Samsun Bölgesi Kazıları Hakkında İlk Kısa Rapor”, Belleten IX / 35: 361-400. Lamb, W. 1936

Excavations at Thermi in Lesbos, Athens. Lloyd, S. – N. Gökçe 1951

“Excavations at Polatlı”, AS I: 21-78.

L1oyd, S. – J. Mellaart 1962

Beycesultan 1. The Chalcolithic and Early Bronze Age Levels, London. Massa, M. 2016

“The Early Stages of Metallurgy and Metal Exchange in Northwestern Turkey”, Heritage Turkey 6: 23.

Massa, M. – E. Fidan – O. McIlfatrick (Baskıda)

“Çiledir Höyük ve Seyitömer Höyük Erken ve Orta Tunç Çağı metalurjisi” S. Ünan (ed.) Kütahya Müzesi 2015 Yıllığı, Kütahya.

Massa, M. – O. McIlfatrıck – E. Fidan 2017

“Patterns of Metal Procurement, Manufacture and Exchange in the Early Bronze Age Northwestern Anatolia: Demircihüyük and Beyond” AS 67: 51-83.

Mellaart, J. – A. Murray 1995

Beycesultan III.2: Late Bronze Age and Phrygian Pottery and Middle and Late Bronze Age Small Objects. London. Mellink, M. J. 1967

“Excavations at Karataş-Semayük and Elmalı”, AJA 71: 247-258.

Mellink, M. J. 1969

“Excavations at Karataş-Semayük and Elmalı”, AJA 73: 293-307. Müller-Karpe, M. 1994

Anatolisches Metallhandwerk, Neumünster.

Kaynak Göster