Okul çağı çocukları için duygulanım bozuklukları ve şizofreni görüşme çizelgesi -şimdi ve yaşam boyu şekli- Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği

Amaç: Bu çalışmada Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi - Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli - Türkçe Uyarlamasının (ÇDŞG-ŞY-T) [Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Age Children- Present and Lifetime Version, K-SADS-PL] geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: DSM-IV tanı ölçütlerine göre yapılan bir psikiyatrik görüşme ile değerlendirilen 6-16yaşlan arasındaki 52 çocuk ve ergene ÇDŞG-ŞY-T uygulanmıştır. ÇDŞG-ŞY-T ile konulan tanıların geçerliği klinik değerlendirme sırasında konulan DSM-IV tamlarıyla gösterdikleri uyum dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Değerlendiriciler arası güvenirlik seçkisiz yöntemle belirlenen 20 katılımcıda incelenmiştir. Ayrıca aynı yöntemle seçilen 20 farklı katılımcıyla yapılan ilk değerlendirmeden 4 hafta sonra ÇDŞG-ŞY-T uygulanarak test-tekrar test güvenirliği araştırılmıştır. Sonuçlar: ÇDŞG-ŞY-T ile yapılan görüşme ile konulan tanıların geçerliğinin dışa atım bozuklukları açısından çok iyi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve tik bozukluğu için iyi, duygulanım bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve karşı olma karşı gelme bozukluğu için ise orta derecede olduğu gözlenmiştir. Değerlendiriciler arası güvenirliğin dışa atım bozuklukları ve tik bozukluğu için çok iyi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve anksiyete bozuklukları için iyi derecede olduğu; test-tekrar test güvenirliğinin ise dışa atım bozuklukları, tik bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve anksiyete bozuklukları için çok iyi derecede olduğu görülmüştür. Tartışma: Bu çalışmanın sonuçlan ÇDŞG-ŞY-T'nin çocuk psikiyatrisinde sık görülen birçok hastalık açısından etkin bir tanı aracı olduğunu düşündürmüştür. Bu aracın geçerlik ve güvenirliğinin, daha sonraki çalışmalarda, özellikle ergenlerin sayısının artmldığı geniş bir ömeklemde de gösterilmesi yararlı olacaktır.

Kaynakça

Ambrosini PJ (2000) Historical development and present status of the schedule for affective disorders and schizophrenia for school-age children (K-SADS) J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 39:49-58

American Psychiatric Association (1987) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3rd edition-revised (DSM-III-R). Washington, DC: American Psychiatric Association

American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSM-IV). Washington, DC: American Psychiatric Association

Andreasen NC, McDonald-Scott P, Grove WM ve ark. (1982) Assessment of reliability in multicenter collaborative research with a videotape approach. Am J Psychiatry 139:876-882

Angold A, Castello EJ (2002) Structured interviewing. Child and Adolescent Psychiatry içinde, M Lewis (ed) Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, s:544-555.

Boyle M, Offord D, Racine Y ve ark. (1993) Evaluation of the diagnostic interview for children and adolescents for use in general population samples. J Abnorm Psychol 21:663-671.

Chambers WJ, Puig-Antich J, Hirsch M ve ark. (1985) The assessment of affective disorders in children and adolescents by semistructured interview. Test-retest reliability of the schedule for affective disorders and schizophrenia for school-age children, present episode version. Arch Gen Psychiatry 42:696-702.

Cohen J (1960) A coefficient of agreement for nominal scales. Educ Psychol Meas 20:37-46.

Endicott J, Spitzer RL.(1978) A diagnostic interview: the schedule for affective disorders and schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 35:837-844.

Kaufman J, Birmaher B, Brent D ve ark. (1997) Schedule for affective disorders and schizophrenia for schoolage children-present and lifetime version (K-SADS-PL): initial reliability and validity data. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 36:980-988

Kim YS, Cheon KA, Kim BN ve ark. (2004) The reliability and validity of kiddie-schedule for affective disorders and schizophrenia-present and lifetime version- Korean version (K-SADS-PL-K). Yonsei Med J 45:81-89.

King RA, Schwab-Stone ME, Peterson BS ve ark. (2000) Psychiatric examination of the infant, child and adolescent. Comprehensive textbook of Psychiatry içinde, B Sadock, V Sadock (eds) Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, s:2558-2586.

Landis J, Koch G (1977) The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics 33:159-174.

Orvaschel H, Puig-Antich J, Chambers W ve ark. (1982) Retrospective assessment of prepubertal major depression with the Kiddie-SADS-E. J Am Acad Child Psychiatry 21:392-397.

Shanee N, Apter A, Weizman A (1997) Psychometric properties of the K-SADS-PL in an Israeli adolescent clinical population. Isr J Psychiatry Relat Sci 34(3):179-86.

Kaynak Göster