Varicella-related hospitalization in children: A retrospective study in the pre-vaccine era in Ankara, Turkey

Amaç: Suçiçeği aşısız toplumlarda çocukluk çağının sık görülen bir hastalığıdır. Bu çalışmanın amacı sağlıklı ve altta yatan hastalığı olan çocuklar arasında suçiçeğine bağlı hastaneye yatış endikasyonlarını, komplikasyonlarını ve klinik özelliklerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Ocak 2000 ve Ağustos 2007 arasında suçiçeği nedeniyle yatırılan çocuk hastaların dosyaları gözden geçirildi. Bulgular: Çalışma boyunca toplam 34 çocuk hastaneye yatırıldı, hastaların %38’i daha önceden sağlıklı ve %62’si altta yatan hastalığı olan çocuklardı. Sağlıklı çocuklar suçiçeğine bağlı komplikasyonlar, altta yatan hastalığı olan çocuklar ise antiviral tedavi veya gözlem için yatırıldı. 21 hastada 25 komplikasyon gözlendi. En sık gözlenen komplikasyon sekiz çocukta bildirilen sekonder bakteriyel enfeksiyondu (%23) ve sağlıklı çocuklarda daha sıktı (p

Çocuklarda suçiçeğine bağlı hospitalizasyon: Türkiye’de Ankara’da aşı öncesi dönemde retrospektif bir çalışma

Aim: Varicella is predominantly a childhood disease in non-vaccinated populations. The purpose of the study is to evaluate the indications of hospital admissions, complications of varicella infection and their clinical characteristics among previously healthy and children.with underlying illness Material and Methods: Hospital records of children hospitalized for varicella between January 2000 and August 2007 were reviewed. Results: A total of 34 children were hospitalized during the study period, 38% of the patients were previously healthy and 62% were previously ill patients. Previously well children were hospitalized because of varicellarelated complications and previously ill children were usually hospitalized for antiviral therapy or for observation. There were 25 complications in 21 patients. The most common complication was secondary bacterial infections reported in 8 children (23%) and was more common in healthy children (p<0.01). Hepatitis and arthritis were present in 3 (9%), thrombocytopenia, varicella pneumonia and stomatitis were present in 2 (6%) and disseminated varicella and encephalitis were present in 1 (3%) patient. There was no statistically significant difference in the frequency of hepatitis, arthritis, stomatitis, varicella pneumoniae, thrombocytopenia, encephalitis, and disseminated varicella between previously ill and well children (p<0.05). Varicella-related complications observed in healthy children were more severe than the ones observed in previously ill patients. Conclusion: Our study confirms that healthy children are at risk for severe complications of varicella, especially secondary bacterial infections, leading to hospitalization. Thus, an universal childhood varicella immunization may reduce the rate of varicella-related complications and admissions in our country.

Kaynakça

1. Heininger U, Seward JF. Varicella. Lancet 2006; 368: 1365-76.

2. American Academy of Pediatrics. Varicella Zoster Infections. In: Pickering LK, Baker CJ, Long SS, McMillan JA, eds. Red Book: 2006 Reports of the Committee on Infectious Diseases. 27th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2006: 711-25.

3. Peterson CL, Mascola L, Chao SM, Lieberman JM, Arcinue EL, Blumberg DA, et al. Children hospitalized for varicella: a prevaccine review. J. Pediatr 1996; 129: 529-36.

4. Koturoğlu G, Kurugöl Z, Çetin N, Hizarcioglu M, Vardar F, Helvaci M, et al. Complications of varicella in healthy children in İzmir, Turkey. Pediatr Int 2005; 47: 296-9.

5. Almuneef M, Memish ZA, Balkhy HH, Alotaibi B, Helmy M. Chickenpox complications in Saudi Arabia: is it time for routine varicella vaccination? Inter J Infect Dis 2006; 10: 156-61.

6. Chi C-Y, Wang S-M, Lin H-C, Liu C-C. Complications of varicella infection in children in southern Taiwan. J Microbiol Immunol Infect 2006; 39: 402-7.

7. Jaeggi A, Zurbruegg RP, Aebi C. Complications of varicella in a defined central European population. Arch Dis Child 1998; 79: 472-7.

8. Dubos F, Grandbastien B, Hue V, Martinot A. Epidemiology of hospital admissions for paediatric varicella infections: a one-year prospective survey in the pre-vaccine era. Epidemiol Infect 2007; 135: 131-8.

9. Bonhoeffer J, Baer G, Muehleisen B, Aebi C, Nadal D, Schaad UB, et al. Prospective surveillance of hospitalizations associated with varicella-zoster virus infections in children and adolescents. Eur J Pediatr 2005; 164: 366-70.

10. Pitel PA, McCormick KL, Fitzgerald E, Orson JM. Subclinical hepatic changes in clinical varicella infection. Pediatrics 1980; 65: 631-3.

11. Ziebold C, von Kries R, Lang R, Weigl J, Schmitt HJ. Severe complications of varicella in previously healthy children in Germany: a 1-year survey. Pediatrics 2001; 108: 79.

Kaynak Göster