Reye sendromu ve yaygın damar içi pıhtılaşma ile seyreden rotavirüs enfeksiyonu

Çocukluk döneminde görülen ishal etkenlerinin başında yer alan rotavirüs, mide-bağırsak sisteminde sınırlı kalan enfeksiyon olarak bilinmektedir. Ancak burada rotavirüs ishali sırasında bağırsakdışı artsorunlar gelişen olgu sunulmuştur. Ateşli nöbet geçirme şikayeti ile getirilen beş yaşındaki hastanın aynı zamanda kusma ve ishal şikayetlerinin de olduğu öğrenildi. Genel durumu kötü, bilinci kapalı, ağır sıvı kaybı olan hastanın laboratuvar incelemelerinde asidoz, böbrek yetmezliği; koagülasyon testlerinde bozulma saptandı. Mide-bağırsak kanaması gelişen hastanın izleminde, karaciğer enzimlerinde ve serum amonyak düzeyinde yükselme, kan şekerinde ve beyaz küre sayısında düşüklük saptandı. Dışkı incelemesinde rotavirüs antijeni pozitif bulundu. Erken dönemde başlanan antibiyotik, sıvı, taze donmuş plazma ve trombosit desteği ile genel durumu düzelen hasta taburcu edildi. Rotavirüs ishalli hastaların gelişebilecek bağırsakdışı artsorunlar açısından izlenmesi ve erken dönemde uygun tedavi verilmesi yaşam kurtarıcı olabilir. (J Pediatr Inf 2012; 6: 115-7)

Reye’s syndrome and disseminated ıntravascular coagulation presenting with rotavirus ınfection

Rotavirus is one of the leading causes of severe gastroenteritis in childhood, which is an infection known to be limited to the gastrointestinal system. However, a case of extra-intestinal complication developed during rotavirus gastroenteritis is presented here. A five years old patient with febrile convulsion, also having complaints of vomiting, diarrhea, and fever was brought to our hospital. The general condition of the patient was poor; she was unconscious and severely dehydrated. Her laboratory findings showed acidosis and renal failure; coagulation tests showed impairment. During her monitoring, gastrointestinal bleeding, increase in liver function test values, hyperammonemia, neutropenia, and hypoglycemia developed. The rotavirus antigen was found to be positive in the gaita test. The patient’s general condition improved with administratin of antibiotics, liquids, fresh frozen plasma, and thrombocytes in the early stages, after which she was discharged. Close monitoring of patients with rotavirus gastroenteritis in terms of extra-intestinal complications and applying appropriate treatment in the early stages may save lives. (J Pediatr Inf 2012; 6: 115-7)

___

1. Palanduz A. Gastrointestinal enfeksiyon etkenleri ve neden oldukları klinik tablolar. J Pediatr Inf 2009; 3: 116-8.

2. Meral M, Bozdayı G. Dünyada ve ülkemizde rotavirüs epidemiyolojisi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2010; 40: 1-10.

3. Parashar UD, Gibson CJ, Bresee JS, Glass RI. Rotavirus and severe childhood diarrhea. Emerg Infect Dis 2006; 12: 304–6.

4. Biçer S, Şahin GT, Koncay B, et al. Çocuk acil servisinde saptanan rotavirüs gastroenteriti olgularının sıklığı. J Pediatr Inf 2008; 2: 96-9.

5. Kurugöl Z, Geylani S, Karaca Y, et al. Rotavirus gastroenteritis among children under five years of age in İzmir, Turkey. Turkish J Pediatr 2003; 45: 290-4.

6. Dalgıç N, Haşim Ö, Pullu M. Is rotavirus diarrhea a systemic viral infection? J Pediatr Inf 2010; 4: 48-55.

7. DiFazio MP, Braun L, Freedman S, Hickey P. Rotavirus-induced seizures in childhood. J Child Neurol 2007; 22: 1367-70.

8. Limbos MA, Lieberman JM. Disseminated intravascular coagulation associated with rotavirus gastroenteritis: report of two cases. Clin Infect Dis 1996; 22: 834-6.

9. Kashiwagi Y, Kawashima H, Suzuki S. Rota virus encephalopathy. Nihon Rinsho 2011; 69: 429-34.

10. Blutt SE, Matson DO, Crawford SE et al. Rotavirus antigenemia in children is associated with viremia. PLoS Med 2007; 4: 660-8.

11. Chiappini E, Azzari C, Moriondo M, Galli L, de Martino M. Viraemia is a common finding in immunocompetent children with rotavirus infection. J Med Virol 2005; 76: 265-7.

12. Ramig RF. Systemic rotavirus infection. Expert Rev Anti Infect Ther 2007; 5: 591-612.

13. Nishimura S, Ushijima H, Nishimura S, et al. Detection of rotavirus in cerebrospinal fluid and blood of patients with convulsions and gastroenteritis by means of the reverse transcription polymerase chain reaction. Brain Dev 1993; 15: 457-9.

14. Carneiro NB, Diniz-Santos DR, Amorim C. Septic shock complicating acute rotavirus-associated diarrhea Pediatr Infect Dis J 2006; 25: 571-2.

15. Andrew M, Montgomery RR. Acquired disorders of hemostasis. Nathan DG, Orkin Sh (eds). Nathan and Oski's Hematology of Infancy and Childhood (5th edition). Philadelphia; WB Saunders: 1998. p.1677-706.

16. Kramer J, Otten HM, Levi M, Cate H. The association of disseminated intravascular coagulation with specific diseases. Réanimation 2002; 11: 575-83.

17. Devulapalli CS. Rotavirus gastroenteritis possibly causing Reye syndrome. Acta Paediatr 2000; 89: 613-4.

18. Ioi H, Kawashima H, Nishimata S,et al. A case of Reye syndrome with rotavirus infection accompanied with high cytokines. J Infect 2006; 52: 124-8.

19. Greenberg DE, Wilimas JA, Buckingham SC. Hematologic findings in children with 19) rotavirus-positive and –negative diarrhea. Pediatr Hematol Oncol 2003; 20: 453-6.

20. Nakano I, Taniguchi K, Ishibashi-Ueda H et al. Sudden death from systemic rotavirus infection and detection of nonstructural rotavirus proteins. J Clin Microbiol 2011; 49: 4382-5.

___

Çocuk Enfeksiyon Dergisi
  • ISSN: 1307-1068
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Yeliz İşitmir

12.3b7.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Visseral yayılım ve inguinal lenfadenopati: Nadir bir kedi tırmığı hastalığı olgusu

Muhammet AKGÜN, NURŞEN BELET, Arzu KARLI, Meltem CEYHAN BİLGİCİ, Gülnar ŞENSOY

The role of serum zinc level in febrile convulsion etiology

İhsan KAFADAR, Ayşe BURCU AKINCI, Fügen PEKÜN, Erdal ADAL

Kranyumda ağrılı şişlik ile gelen aspergillus osteomiyelit olgusu

Katibe BAŞAK YILDIZ, Dilek YILMAZ ÇİFTDOĞAN, Semra ŞEN, Okan TUĞRAL, Fadıl VARDAR

Alt solunum yolu enfeksiyonunda nazofaringeal örneklerde polimeraz zincir reaksiyonu sonuçları

ÖZLEM SANCAKLI, Ayşe YENİGÜN, SEVİN KIRDAR

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı çocuk hastanesi’nde 2000-2011 yılları arasında kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar: 12 Yıllık değerlendirme

DOLUNAY GÜLMEZ KIVANÇ, Deniz GÜR

Çocuklarda bruselloz: 82 Olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi

Mahmut ABUHANDAN, Bülent GÜZEL, Alpay ÇAKMAK, Ali ÇİÇEK

Reye sendromu ve yaygın damar içi pıhtılaşma ile seyreden rotavirüs enfeksiyonu

Zahide YALAKİ, Fatma İNCİ ARIKAN, Gönül BÜYÜKYILMAZ, Betül ALTAN, Hasan DEMİR, Yıldız DALLAR BİLGE

A case of pulmonary hydatid cyst with respiratory arrest as a result of spontaneous rupture in cyst

İBRAHİM HAKAN BUCAK, Gökhan TÜMGÖR, Perihan YASEMEN CANÖZ, Hakan ALTINAĞ, MEHMET TURGUT

Pediatri bakış açısıyla PANDAS

Tamer ÇELİK, Ümit ÇELİK

Mikrosefalisi olan bir bebekte intrakraniyal kalsifikasyon

Sedat IŞIKAY, Arda KILINÇ, Kutluhan YILMAZ