Kronik karaciğer hastası çocuklarda aşılama

Kronik karaciğer hastalığı olan çocukların sağlık izleminde aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı korunmalarının sağlanması öncelikli bir konudur. Çünkü kronik hastalık zemininde geçirilen enfeksiyonlar ciddi morbidite ve mortalite artışına neden olur. Bu çocukların sağlık durumlarının elverdiği ölçüde, yaşlarına uygun aşılama şemaları hastalıkları boyunca devam edilmelidir. Kronik karaciğer hastası çocukların hepsi nakil adayı olarak değerlendirilmeli, bağışıklık sistemlerinde hastalığın kendisine ya da tedavilere bağlı bir çöküntü yaşamadan, yeterli bellek hücre havuzu oluşturabilmek amacıyla rutin aşı şemalarının devamı, eksik aşılar varsa tamamlanması ve gerekli olgularda hızlandırılmış aşı şemaları uygulanmalıdır. Bağışıklık sisteminde belirgin sorun olmayan hastalarda son dönem karaciğer yetmezliğine kadar tüm aşılar uygulanabilir. Bağışıklık sisteminin olumsuz etkilendiği bir durum söz konusu ise canlı aşılar ertelenerek aşılama şemasına devam edilebilir. Karaciğer hastası çocukların aşılanma durumları incelenirken, ev içi temaslılarının, sağlık izlemlerini yapan sağlıkçıların, nakil takımında çalışanların da aşılanma durumları değerlendirilmelidir. Kronik karaciğer hastalarının aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı tam ve etkin korunabilmelerini sağlamak hastalığın kendisinin tedavisi kadar önemlidir. Bunun için çocuğu izleyen sağlıkçıların, özellikle de birinci basamak hekimlerinin bu konuda dikkatli ve bilgilenmiş olmaları, her doktor ziyaretinde hastaların aşı kartlarının kontrol edilmesi, ailelere ve uygun yaştaki hastalara aşılamanın öneminin anlatılması ve aşı izlemi konusunda danışmanlık verilmesi, karaciğer yetmezliği olan veya nakil adayı hastaların hızlı şemalar ile aşılanması, nakil yapılan hastaların da aşı konusunda aynı duyarlılıkta izlenmeye devam edilmesi sağlığın korunması ve devamının sağlanmasında vazgeçilmez unsurlardır. (J Pediatr Inf 2012; 6: 18-23)

Immunization in children with chronic liver disease

To support the well being of children with chronic liver disease, protecting them from vaccine preventable diseases is of first priority as the infections cause a significant increase in morbidity and mortality on basis of chronic diseases. The age appropriate immunization schedule is advised to be continued as the patients’ health status permits. All the children with chronic liver disease should be assessed as candidates for organ transplantation. For providing a memory cell pool before immune system depression due to the underlying condition or immunsupressive therapy in these patients, a routine immunization programme is recommended to be completed or practiced as an accelerated schedule in required cases. In immunocompetent patients, routine immunization could be continued up to end stage hepatic insufficiency. If there appears any condition causing immune system depression, proceeding with the routine immunization schedule is recommended with the delay of live vaccines. Along with the patients, evaluating the immunization status of household contacts, health workers involved in the care of patients and the transplantation team is also necessary. Complete protection of chronic liver disease patients from vaccine preventable diseases is as important in treating the disease itself. Thus all health workers involved in the care of patients, particularly primary care physicians should be aware and careful about the subject. Checking the immunization cards at every visit, informing all the parents and older patients about the importance of immunization, following up immunization plan, vaccinating end stage liver disease patients or transplant candidates with accelarated schedules and also following the immunization status of transplant recipients are indispensable factors for the protection and promotion of health. (J Pediatr Inf 2012; 6: 18-23)

___

1. Verma A, Wade JJ. Immunization issues before and after solid organ transplantation in children. Pediatr Transplantation 2006; 10: 536-48. [CrossRef]

2. Burroughs M, Moscona A. Immunization of pediatric solid organ transplant candidates and recipients. Clin Infect Dis 2000; 30: 857-69. [CrossRef]

3. Dehghani SM, Shakiba MA, Ziaeyan M, et al. Vaccination status in pediatric liver transplant candidates. Pediatr Transplantation 2009; 13: 820-2. [CrossRef]

4. Burbach G, Bienzle U, Stark K, et al. Influenza vaccination in liver transplant recipients. Transplantation 1999; 67: 753-55. [CrossRef]

5. Lawal A, Basler C, Branch A, Gutierrez J, Schwartz M, Schiano TD. Influenza vaccination in orthotopic liver transplant recipients: Absence of post administration ALT elevation. Am J Transplant 2004; 4: 1805-9. [CrossRef]

6. Kırsaçlıoğlu CT, Girgin N. Çocuklarda Karaciğer Naklinde Aşılama. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2008; 17: 22-6.

7. Rosman AS, Basu P, Galvin K, Lieber CS. Efficacy of a high and accelerated dose of hepatitis B vaccine in alcoholic patients: a randomised clinical trial. Am J Med 1997; 103: 217-22. [CrossRef]

8. Teperman L, Morgan G, Diflo T, et al. Accelerated tripple dose hepatitis B vaccination is successful in cirrhotic patients. Transplantation 1999; 67: S17. [CrossRef]

9. Foster P, Hood K, Grant C, et al. Accelerated protocol of vaccination against hepatitis B prior to liver transplantation. Transplantation 1998; 65: 186. [CrossRef]

10. Campbell AL, Herold BC. Immunization of pediatric solid-organ transplantation candidates: immunizations in transplant candidates. Pediatr Transplantation 2005; 9: 652-61. [CrossRef]

11. Bienzl U, Günther M, Neuhaus R. Immunization with an adjuvant hepatitis B vaccine after liver transplantation for hepatitis B-related disease. Hepatology 2003; 38: 811-9. [CrossRef]

12. Balloni A, Assael BM, Ghio L et al. Immunity to poliomyelitis, diphtheria and tetanus in pediatric patients before and after renal or liver transplantation. Vaccine 1999; 17: 2507-11. [CrossRef]

13. Danzier et al, Guidelines for Vaccination of Solid Organ Transplant Candidates and Recipients. American Journal of Transplantation 2009; 9(suppl 4):S258-S262.[CrossRef]

14. Rand EB, McCarthy CA, Whitington et al. Measles vaccination after orthotopic liver transplantation. J Pediatr 1993; 123: 87-9. [CrossRef]

15. Khan S, Erlichman J, Rand EB. Live virus immunization after orthotopic liver transplantation. Pediatr Transplant 2006; 10: 78-82. [CrossRef]

16. Chaves TSS, Pereira LM, Santos S De S, David-Neto E, Lopes MH. Evaluation of the vaccination status in pediatric renal transplant recipients. Pediatr Transplantation 2008: 12: 432–35. [CrossRef]

17. Lee SD, Chan CY, Yu MI et al. Safety and immunogenicity of inactivated hepatitis A vaccine in patients with chronic liver disease. J Med Virol 1997; 52: 215-8. [CrossRef]

18. Michielsen PP, Van Damme P. Hepatitis vaccination in patients with chronic liver diseases. Acta Gastroenterol Belg 2000; 63: 1-4.

19. Arguedas MR, Johnson A, Eloubeidi MA, Fallon MB. Immunogenicity of hepatitis A vaccination in decompensated cirrhotic patients. Hepatology 2001; 34: 28-31. [CrossRef]

20. Avery RK, Michaels M. Update on immunizations in solid organ transplant recipients:what clinicians need to know. Am J Transplant 2008; 8: 9-14. [CrossRef]

21. Weinberg A, Horslen SP, Kaufman SS, et al. Safety and immunogenicity of varicella zoster virus vaccine in pediatric liver and intestine transplant recipients. Am J Transplant 2006; 6: 565-8. [CrossRef]

22. Blumberg EA, Fitzpatrick J, Stutman PC, Hayden FG, Brozena SC. Safety of influenza vaccine in heart transplant recipients. J Heart Lung Transplant 1998; 17: 1075-80.

23. Mauch TJ, Crouch NA, Freese DK, Braunlin EA, Dunn DL, Kashtan CE. Antibody response of pediatric solid organ transplant recipients to immunization against influenza virus. J Pediatr 1995; 127: 957-60. [CrossRef]

24. Mack DR, Chartrand SA, Ruby El, Antonson DL, Shaw BW Jr, Heffron TG. Influenza vaccination following liver transplantation in children. Liver Transpl Surg 1996; 2: 432-7. [CrossRef]

25. Human papilloma virus infection. Am J Transplant 2004; 4(Suppl 10): 95-100. [CrossRef]

26. Murray SB. Skull SA. Poor health care worker vaccination coverage and knowledge of vaccination recommendations in a tertiary Australia hospital. Aust N Z J Public Health 2002; 26: 65-8. [CrossRef]

___