Kocaeli bölgesinde kawasaki hastalığı tanısı alan 24 hastanın klinik ve epidemiyolojik özellikleri

Amaç: Bu çalışma ile son 7 yılda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı'nda Kawasaki hastalığı (KH) tanısı alan olguların epidemiyolojik ve klinik özellikleri değerlendirilerek Kocaeli bölgesinde bu hastalığın durumu irdelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Ocak 2003-Aralık 2009 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı’nda KH tanısı alan ve tedavi edilen 24 hastanın epidemiyolojik, klinik, laboratuvar, tedavi ve izlem sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi. Tanı konulduğunda tüm hastalara intravenöz immünglobülin (IVIG) ve asetil salisilik asit verildi. Bulgular: Hastaların 11’i kız (%45.8), 13’ü erkek (%54.2) olup E/K oranı 1.18 idi. Tanı esnasında ortalama yaş 2.7±2.6 yıl (ortanca 26 ay; 2 ay-11 yaş) olarak saptandı. Başvuran hastaların 4’ü 5 yaş grubundaydı. Şikayetlerin başlangıcından sonra başvuru günü, ortalama 9.2±4.6 gün (ortanca 9 gün; 1-20 gün) idi. Hastalarımızın tanı esnasında ortalama hastalık süresi 10.5±4.36 gün (ortanca 10.1 gün; 5-22 gün) idi. 16 (%66.6) hasta ilk 10 günde- akut dönemde, 8 (%33.3) hasta 10.günden sonra- subakut dönemde tanı aldı. Ateşten sonra en sık saptanan bulgu oral mukoza-dudak değişikliği (%95.8) ve konjonktival injeksiyon (%91.6) idi. Üç hastada (%12.5) koroner arterlerde hafif dilatasyon vardı. Hastaların tamamına IVIG ve asetil salisilik asit verildi. Tedavi sonrası tüm hastaların laboratuar ve klinik bulguları normale döndü. Koroner arter dilatasyonu bulunan 3 hastanın ve diğer hastaların izleminde koroner arterler normal saptandı. Sonuç: Sonuç olarak KH ile ilgili deneyimler ve farkındalıklar arttıkça bildirilen vaka sayılarının artabileceği ve hastalığın gelecekte de edinsel kalp hastalığına en sık yol açan vaskülit olarak sorun çıkarmaya devam edeceği düşünülmektedir. KH’ nın epidemiolojik ve klinik bulgu spektrumu konusunda farkındalığın artması ile erken tanı ve optimal tedavinin verilebilmesi sağlanabilecektir.

The clinical and epidemiologic features of kawasaki disease in Kocaeli region: Results of 24 patients

Objective: The objective of this study is to describe the clinical and epidemiological characteristics of children with Kawasaki disease (KD) in the Kocaeli region of Turkey. Material and Method: The epidemiological, clinical and laboratory findings of twenty-four patients diagnosed and treated in the Kocaeli University Pediatric Cardiology Department between 2003-2009 were evaluated retrospectively. IVIG and acetylsalicylic acid were given to all patients. Results: The male to female ratio was 1.18: 1.The mean age of patients were 2.7±2.6 years (median: 26 months; range: 2 months -11 years). Four patients were under 6 months, 16 were between 6 months-5 years and 4 were over 5 years. The duration of illness at admission was mean 10.5±4.36 days (median:10.1 days; range: 5-22 days).16 (66.6%) patients were diagnosed at the acute stage, and 8 (33.3%) were diagnosed at the sub-acute stage. The most frequent findings-except fever- were oral mucosal changes (95.8%) and conjunctivitis (91.6%). Three patients (12.5%) had minimal coronary artery dilatation. Intravenous gamma globulin and acetylsalicylic acid were administered to all patients. The clinical and laboratory findings of all patients returned to within normal ranges after treatment. Coronary artery dilatation was not detected in the follow up in any of the patients or in 3 patients who had coronary artery dilatation previously. Conclusions: We suggest that, by increased awareness of the epidemiology and spectrum of the clinical presentation, KD could be diagnosed more frequently than before, so it may become the most freqeuent vasculitis causing cardiac disease in future. All pediatric clinicians should certainly be aware of the clinical presentation of KD for early recognition and optimal management in order to prevent fatal complications.

Kaynakça

1. Cimaz R, Falcini F. An update on Kawasaki disease. Autoimmun Rev 2003; 2: 258-63. PMID: 12965176

2. Kato H, Sugimura T, Akagi T et al. Long-term consequences of Kawasaki disease. A 10- to21-year follow-up study of 594 patients. Circulation 1996; 94: 1379-85. PMID: 8822996

3. Kawasaki T. Acute febrile mucocutaneous syndrome with lymfoid involvement with specific desquamation of the fingers and toes in children. Arerugi 1967; 16: 178-222. PMID: 6062087

4. Nakamura Y, Yashiro M, Uehara R, Oki I, Watanabe M, Yanagawa H. Epidemiologic features of Kawasaki disease in Japan: results from the nationwide survey in 2005-2006. J Epidemiol 2008; 18: 167-72. PMID: 18635901

5. Holman RC, Curns AT, Belay ED, Steiner CA, Schonberger LB. Kawasaki syndrome hospitalizations in the United States, 1997 and 2000. Pediatrics 2003; 112: 495-501. PMID: 12949272

6. Harnden A, Alves B, Sheikh A. Rising incidence of Kawasaki disease in England: analysis of hospital admission data. BMJ 2002; 324: 1424-5. PMID: 12065266

7. Kanra G, Cengiz AB, Kara A, Seçmeer G, Ceyhan M. Kawasaki Hastalığı: Dokuz vakanın takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1999; 42: 469-78.

8. Özyürek AR, Ülger Z, Levent E, Gürses D. Kawasaki Hastalığı: 11 vakanın değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004; 47: 167-71.

9. Yavuz T, Nişli K, Öner N ve ark. Kawasaki Hastalığı: 34 olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi 2006; 41: 197-200.

10. Dajani AS, Taubert KA, Gerber MA et al. Diagnosis and therapy of Kawasaki disease in children. Circulation 1993; 87: 1776-80. PMID: 8491037

11. Taubert KA, Rowley AH, Shulman ST. Nationwide survey of Kawasaki disease and acute rheumatic fever. J Pediatr 1991; 119: 279-82. PMID: 1861216

12. Yanagawa H, Nakamura Y, Yashiro M, Uehara R, Oki I, Kayaba K. Incidence of Kawasaki disease in Japan: the nationwide surveys of 1999-2002. Pediatr Int 2006; 48: 356-61. PMID: 16911079

13. Nakamura Y, Yashiro M, Uehara R, Oki I, Kayaba K, Yanagawa H. Increasing incidence of Kawasaki disease in Japan: nationwide survey. Pediatr Int 2008; 50: 287-90. PMID: 18533938

14. Chang RK. Hospitalizations for Kawasaki disease among children in the United States, 1988-1997. Pediatrics 2002; 109; e87. PMID: 12042581

15. Holman RC, Belay ED, Christensen KY, Folkema AM, Steiner CA, Schonberger LB. Hospitalizations for Kawasaki Syndrome Among Children in the United States, 1997-2007. Pediatr Infect Dis J 2010 Jan 23. PMID: 20104198

16. Salo E. Kawasaki disease in Finland in 1982-1992. Scand J Infect Dis 1993; 25: 497-502. PMID: 8248750

17. Schiller B, Fasth A, Bjorkhem G, Elinder G. Kawasaki disease in Sweden: incidence and clinical features. Acta Paediatr 1995; 84: 769-74. PMID: 7549295

18. Heuclin T, Dubos F, Hue V, Godart F, Francart C, Vincent P. Hospital Network for Evaluating the Management of Common Childhood Diseases, Martinot A. Increased detection rate of Kawasaki disease using new diagnostic algorithm, including early use of echocardiography. J Pediatr 2009; 155: 695-9. PMID: 19595368

19. Yanagawa H, Nakamura Y, Yashiro M et al. Incidence survey of Kawasaki disease in 1997 and 1998 in Japan. Pediatrics 2001; 107: E33. PMID: 11230614

20. Han RK, Sinclair B, Newman A et al. Recognition and management of Kawasaki disease. CMAJ 2000; 162: 807-12. PMID: 10750471 PMCID: PMC1231277

21. Nasr I, Tometzki AJ, Schofield OM. Kawasaki disease: an update. Clin Exp Dermatol. 2001; 26: 6-12. PMID: 11260168

22. Ozdemir H, Ciftçi E, Tapisiz A et al. Clinical and Epidemiological Characteristics of Children with Kawasaki Disease in Turkey. J Trop Pediatr 2009.

23. Kasapçopur Ö, Beker D, Çalışkan S ve ark. Kawasaki Sendromu. Türk Pediatri Arşivi 2000; 35: 160-3.

24. Sonobe T, Kiyosawa N, Tsuchiya K et al. Prevalence of coronary artery abnormality in incomplete Kawasaki disease. Pediatr Int 2007; 49: 421-6. PMID: 17587261

25. Song D, Yeo Y, Ha K et al. Risk factors for Kawasaki disease-associated coronary abnormalities differ depending on age. Eur J Pediatr 2009; 168: 1315-21. PMID: 19159953

26. Newburger JW, Takahashi M, Gerber MA et al. Diagnosis, treatment, and long-term management of Kawasaki disease: a statement for health professionals from the Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis and Kawasaki Disease, Council on Cardiovascular Disease in the Young, American Heart Association. Circulation 2004; 110: 2747-71. PMID: 15505111

27. Research Committee on Kawasaki Disease. Report of Subcommittee on Standardization of Diagnostic Criteria and Reporting of Coronary ArteryLesions in Kawasaki Disease. Tokyo, Japan: Ministry of Health and Welfare; 1984.

28. Harada K, Yamaguchi H, Kato H et al. Indication for intravenous gamma globulin treatment for Kawasaki disease. In: Takahashi M, Taubert K, eds. Proceedings of the Fourth International Symposium on Kawasaki Disease. Dallas, Tex: American Heart Association 1993: 459-62.

29. Jacobs JC. Kawasaki disease. Curr Opin Rheumatol 1996; 8: 41-3. PMID: 8867538

30. Burns JC. Kawasaki Disease update. Indian J Pediatr 2009; 76: 71-6.

31. Cheung YF, Wong SJ, Ho MH. Relationship between carotid intima-media thickness and arterial stiffness in children after Kawasaki disease. Arch Dis Child 2007; 92: 43-7. PMID: 19391005

Kaynak Göster

  • ISSN: 1307-1068
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Yeliz İşitmir

3.5b 2.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Frontal sinüzit komplikasyonu olarak gelişen preseptal sellülit ve subdural ampiyem olgusu

Nuri BAYRAM, Fadıl VARDAR, Taşkın YURTSEVEN, Sait EĞRİLMEZ, Cem ÇALLI

Çocuk yaş grubu akut viral hepatit a olguları ve komplikasyonlarının irdelenmesi

Mehmet ULUĞ, Yöntem YAMAN, Ferda YAPICI, Nuray Can ULUĞ

Is rotavirus diarrhea a systemic viral infection?

NAZAN DALGIÇ, Özlem HAŞİM, Mine PULLU, MESUT SANCAR, İhsan KAFADAR, Adem YILMAZ

Unusual retrovesical location of hydatid cyst in a pediatric patient

Ayşe Seçil EKŞİOĞLU, Gökçe ÇINAR, Çiğdem ÜNER

Merkezi sinir sistemini etkileyen listeria monocytogenes enfeksiyonu

Nihan Uygur KÜLCÜ, Aysu SAY, Feray GÜVEN, Engin DENİZ, Ensar YEKELER, Burçin NALBANTOĞLU

Haemophilus influenzae tip b aşılaması yapılan iki çocukta invaziv haemophilus influenzae enfeksiyonları

ÇAĞLAR ÖDEK, HALİL ÖZDEMİR, Anıl TAPISIZ, Ergin ÇİFTÇİ, Figen DOĞU, Haluk GÜRİZ, Erdal İNCE, Ülker DOĞRU

Kocaeli bölgesinde kawasaki hastalığı tanısı alan 24 hastanın klinik ve epidemiyolojik özellikleri

Köksal BİNNETOĞLU, Yusuf KUŞDAL, Gürkan ALTUN, Kadir BABAOĞLU

Çocuklarda tekrarlayan pnömoni

Solmaz ÇELEBİ, MUSTAFA KEMAL HACIMUSTAFAOĞLU, Yücehan ALBAYRAK, NURCAN BULUR

Efficacy of rapid diagnostic testing for influenza in reducing laboratory tests and improving patient management in the pediatric emergency department

Emin ÖZKAYA, Meliha Aksoy OKAN, Nevin CANBAZ, Hasan AKDUMAN, Nedim SAMANCI

Brucellar brain abscess in a child

Solmaz ÇELEBİ, MUSTAFA KEMAL HACIMUSTAFAOĞLU, Melda SINIRTAŞ