Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesinde antibiyotik kullanımına ilişkin nokta prevelans çalışması

Amaç: Bu prospektif çalışma 27.02.2008 tarihinde Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatmakta olan hastalarda antibiyotik kullanım oranı ve endikasyon uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Hastanede yatmakta olan hastaların yaşı, cinsiyeti, yattığı servis özellikleri, antimikrobik ilaç endikasyonları, mikrobiyolojik test sonuçları, kullanılan antibiyotiklerin endikasyon için uygunluğu, antibiyotik doz aralığı ve dozları uygunluğu standart veri forumuna kaydedildi ve çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirildi. Bulgular: Yirmi yedi Şubat 2008 tarihinde Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatmakta olan 212 hastanın 134’ünün (%63.2) antibiyotik tedavisi altında idi. Antibiyotik uygunluğu değerlendirildiğinde, tüm hastane genelinde endikasyonu uygun olmayan antibiyotik kullanım oranının %32,8, doz aralığının uygun olmadığı tedavi oranının %32.1 ve antibiyotik dozunun uygun olmadığı tedavi oranının % 7,5 olduğu görüldü. Bu sonuçların ışığında yapılan eğitim toplantısından bir hafta sonra enfeksiyon uzmanları tarafından hastaların ilaç tabelaları incelendi ve doz aralıklarının uygunsuz olma oranının özellikle pediatri servislerinde %10 seviyelerine indiği tespit edilmiştir. Sonuç: Sonuç olarak rasyonel antibiyotik kullanımı hastane genelinde direnç gelişmesinin yavaşlatılması ve dolayısıyla maliyetin azaltılması için en önemli strateji olmalıdır. Bunun için antibiyotik kontrol komitesi önemli rol oynamaktadır. Periyodik olarak yapılacak bu tür antibiyotikleri içeren nokta prevelans çalışmaları hem hastanenin geneli hem de servis bazında bilgi verecektir.

Kaynakça

1. Arda B, Yamazhan T, Sipahi OR ve ark: 2003 mali yılı bütçe uygulama talimatının Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki bazı antibiyotiklerin kullanımı üzerine etkisi (Özet), Hastane İnfeksiyon Derg 2004; 8: 14.

2. Şardan Çetinkaya Y: Antibiyotik kontrol komitesinin işlevi ve kontrollü antibiyotik kullanımı, ANKEM Derg 2004; 18: 56-8.

3. Güven GS, Uzun O. Principles of good use of antibiotic in hospitals. J Hospital Infect 2003; 53: 91-6.

4. Goldmann DA, Weinstein RA, Wenzel RP, et al. Strategies to prevent and control the emergence and spread of antimicrobial-resistant microorganisms in hospitals. A challenge to hospital leadership. JAMA 1996; 275: 234-40.

5. McGowan JE, Gerding DN. Does antibiotic restriction prevent resistance? New Horizons 1996; 4: 370-6.

6. Naz H, Aykın N, Çevik FÇ: Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yatan hastalarda antibiyotik kullanımına yönelik kesitsel araştırma. ANKEM Derg 2006; 20: 137-40.

7. Yalçın AN, Bakır M, Dökmetaş İ: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'de antibiyotik kullanımı, Klimik Derg 1995; 8: 25-7.

8. Isturiz RE, Carbon C. Antibiotic use in developing countries. Infect Control Hosp Epidemiol 2000; 21: 394-403.

9. Yıldırım I, Ceyhan M, Bağdat A ve ark.Hastanede yatan çocuklarda antimikrobik ilaç kullanımının uygunluğu: nokta prevelans çalışması Çocuk Enf Derg 2008; 2: 148-51.

10. Le Grand A, Hogerzeil HV, Haaijer-Ruskamp FM: Intervention research in rational use of drugs. A review. Health Policy Planning 1999; 14: 89-102.

11. John JF, Fishman NO: Programmatic role of the infectious diseases physician in controlling antimicrobial costs in the hospital. Clin Infect Dis 1997; 24: 471-85.

12. Eroğlu L, Çalangu S, Tuna R ve ark: Antibiyotikleri akılcı kullanıyor muyuz? ANKEM Derg 2003; 17: 352-60.

13. Souli M, Sakka V, Galani I et al. Colonisation with vancomycin- and linezolid-resistant Enterococcus faecium in a university hospital: molecular epidemiology and risk factor analysis. Int J Antimicrob Agents. 2009; 33(2): 137-42.

14. Meyer E, Schwab F, Gastmeier P et al. Stenotrophomonas maltophilia and antibiotic use in German intensive care units: data from Project SARI (Surveillance of Antimicrobial use and Antimicrobial Resistance in German Intensive Care Units). J Hosp Infect. 2006; 64: 238-43.

15. Yetkin F, Ersoy Y, Bayındır Y ve ark: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’de yatan hastalarda antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi. Hastane İnfeks Derg 2004; (Supply 2): 13.

16. www.who.int/infectious-diseasesreport/ 2000index.html

17. Isturiz RE, Carbon C. Antibiotic use in developing countries. Infect Control Hosp Epidemiol 2000; 21: 394-403.

Kaynak Göster