Çocuklarda Eritema Nodozum

Kaynakça

1. Çelebi S. Hacımustafaoğlu M, Yüceer MB, Aygün FD, Yenigül C. Çocuklarda Eritema Nodozum. J Pediatr Inf 2011; 5: 136-40.

2. Kakourou T, Drosatou P, Psychou F, Aroni K, Nicolaidou P. Erythema nodosum in children, J Am Acad Dermatol 2001; 44: 17-21. [CrossRef]

3. Garty BZ, Poznanski O. Erythema nodosum in Israeli children. IMAJ 2000; 2: 145-6.

4. Ergin H, Parlaz N, Ergin Ş, Demirkan N. Postreptokoksik septal pannikülit ve lökositoklastik vaskülit birlikteliği: Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51: 48-50.

5. Cengiz AB, Kara A, Kanra G, Seçmeer G, Ceyhan M. Erythemanodosum in childhood: evaluation of ten patients. Turk J Pediatr 2006; 48: 38-42.

6. Mert A. Eritema nodosum: 9 yıllık deneyim. Cerrahpaşa J Med 2002; 33: 47-59.

Kaynak Göster