Çocuk yaş grubu akut viral hepatit a olguları ve komplikasyonlarının irdelenmesi

Amaç: Hepatit A, toplumda yaygın görülen, önemli morbidite ve ileri yaşlarda mortalite nedeni olabilen bir hastalıktır. Bu çalışmada, hastanemizde akut viral hepatit A tanısı almış olan hastaların klinik ve laboratuar bulguları ile tedavi ve prognozlarının incelenerek tartışılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, hastanemizde Nisan 2007 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında akut viral hepatit A tanısı ile izlenen 241 çocuk hasta demografik ve klinik özellikleri açısından incelendi. Bulgular: Hastaların 134’ü (%55.6) erkek, 107’si (%44.4) kızdı ve yaş ortalaması 7±5 (yaş aralığı, 2-16) yaş olarak tespit edildi. Olgular en sık sonbahar ve kış aylarında saptandı. Olguların 169’unda (%70.1) herhangi bir bulaşma yolu tespit edilemedi. En sık görülen yakınmalar sarılık (%82.1), halsizlik (%80), bulantı (%74.2), iştahsızlık (%70.9) ve idrar renginde koyulaşma (%68) idi. En sık görülen bulgular ise ikter (%94.2), hepatomegali (%58.1) ve splenomegali (%21.6) idi. Olguların %43,1’inde hematolojik anormallikler, %1.2’sinde ise fulminan hepatit gelişti. Genel mortalite hızı %0.8 olarak saptandı. Sonuç: Hepatit A enfeksiyonu, ülkemizde hala önemli bir halk sağlığı problemi olmaya devam etmektedir. Hastalık, yaş ilerledikçe daha ağır bir klinik tabloya yol açmaktadır. Bu nedenle hiperendemik bölgelerde hepatit A aşısının erken çocukluk çağında yapılması yararlı olabilir.

The investigation of acute viral hepatitis a and its complications in childhood

Objective: Hepatitis A virus infections are a widespread disease with important morbidity and mortality in adults. The aim of this study is to evaluate the clinical and laboratory findings, treatment and prognosis of the acute viral hepatitis A cases in our hospital. Material and Method: IIn this study, 241 children diagnosed with acute viral hepatitis A were evaluated according to demographic and clinical characteristics between April 2007 and August 2008. Results: Of the patients, 134 (55.6%) were male and 107 (44.4%) were female, and the mean age of the patients was 7±5 years (range, 2-16). The incidence of hepatitis A was higher in autumn and winter. In 169 (70.1%) of the cases no route of transmission could be determined. The most common symptoms were jaundice (82.1%), weakness (80%), nausea (74.2%), anorexia (70.9%) and dark urine (68%). The most common signs were jaundice (94.2%), hepatomegaly (58.1%) and splenomegaly (21.6%). The total rate of hematological abnormalities was 43.1% and fulminant hepatitis was seen in 1.2% of the patients. The mortality rate was determined as 0.8%. Conclusions: Hepatitis A remains an important public health problem in the country. The disease causes more severe clinical symptoms and requires rest during the epidemic in adults. Therefore, hepatitis A vaccination may be useful in early childhood in hyperendemic regions.

Kaynakça

1. Lemon S. Type A viral hepatitis: epidemiology, diagnosis, and prevention. Clinical Chemistry 1997; 43: 1494-9. PMID: 9265900

2. Dökmetaş İ. HAV enfeksiyonunun epidemiyolojisi ve patogenezi. In Tabak F, Balık İ,Tekeli E eds. Viral Hepatit 2007. Ankara: Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 2007: 52-60.

3. Tekay F. Hakkâri devlet hastanesine başvuran 0-14 yaş grubu çocuklarda hepatit A sıklığı. Dicle Tıp Derg 2006; 33: 245-7.

4. Altındiş M, Çetinkaya Z, Aktepe OC, ve ark. Afyon’da hapatit A virüs sıklığı ve bir hepatit A virüs salgını irdelemesi “Erkmen”. Viral Hepatit Dergisi 2006; 11: 30-4.

5. Türker T, Babayiğit MA, Tekbaş ÖF, ve ark. GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2002–2004 yılları arasında viral hepatit nedenli yatışların sıklığı ve dağılımı. Gülhane Tıp Dergisi 2006; 48: 125-31.

6. Ceyhan MN. Ankara’da bir ilköğretim okulunda hepatit A seropozitiflik prevalansı ve etkileyen etmenler ile bir yıllık insidansı (Uzmanlık Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2007.

7. Turhan E, Çetin M. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvuran hastalarda hepatit A seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 2007; 12: 30-4. PMID: 19367549

8. Arslan K. Çocukluk çağı hepatit A seroprevalansı (Uzmanlık Tezi). İstanbul: T.C. Sağlık Bakanlığı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 2006.

9. Karslıgil T, Ekşi F, Balcı İ, Belgin R. Bölgemizde A ve E hepatitlerinin seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 2003; 8: 155-9.

10. Brundage SC, Fitzpatrick AN. Hepatitis A. Am Fam Physician 2006; 73: 2162-8. PMID: 16848078

11. Çolpan A, Bodur H, Erbay A, Akıncı E, Öngörü P, Eren S. Akut viral hepatit olgularının değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi 2003; 8: 20-4. PMID: 17700197

12. Özen M, Yoloğlu S, Işık Y, Tekerekoğlu MS. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne başvuran 2–16 yaş grubundaki çocuklarda Anti-HAV Ig G seropozitifliği. Türk Ped Arş 2006; 41: 36-40.

13. Taşkesen M, Taş MA, Ecer S, Özel A, Karabiberoğlu S. Akut viral hepatit A olgularının klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi. Dicle Tıp Derg 2008; 35: 155-8.

14. Tekin B. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde 1990-2004 yılları arası yatırılarak izlenen akut viral hepatit olgularının değerlendirilmesi (Uzmanlık Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, 2004.

15. Foussal MD, Picon C, Sorrentino A. Hepatitis A in childhood. The type of an infectious disease iceberg. Acta Gastroenterol Lationam 2002; 32: 101-5.

16. Turgut H, Turhanoğlu M, Aydın K ve ark. Akut viral hepatit olgularının etiyolojik ve epidemiyoljik özellikleri. İnfeksiyon Dergisi 1992; 6: 243-5.

17. Kılıç H, Şahin İ, Yıldırım MS, Koç AN, Arınç H. HAV seroprevalansının yaş ve mevsimsel analizi. Viral Hepatit Dergisi 1996; 2: 70-2.

18. Eker A, Tansel Ö, Kuloğlu F, Akata F. Akut viral hepatit A ve B olgularının değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi 2005; 10: 144-9.

19. Husain E, Al-Tawfiq JA, Husain K. Epidemiology and outcome of severe hepatitis A infection in children in Kuwait. Med Princ Pract 2006; 15: 266-9. PMID: 16763392

20. Yasa O, Dursun F, Fedakar A, Ergüven M. Akut hepatit A vakaları ve ekstrahepatik komplikasyonlar. Çocuk Dergisi 2005; 5: 48-50.

21. Kanra G, Kara A. Hepatit virüsü ve hepatit A. Katkı Pediatri Dergisi 1998; 19: 575-93.

22. Papavangelou G. Epidemiology of hepatitis A in Mediterranean countries. Vaccine 1992; 10: 63-6. PMID: 1335662

23. Tosun S. HAV enfeksiyonunda klinik ve korunma. In Tabak F, Balık İ, Tekeli E eds. Viral Hepatit 2007. Ankara: Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 2007: 62-93.

24. Kamath SR, Sathiyasekaran M, Raja TE, Sudha L. Profile of viral hepatitis A in Chennai. Indian Pediatr 2009; 46: 642-3. PMID: 19638667

25. Akarsu S, Erensoy A, Elkıran Ö, Kurt A, Çıtak-Kurt AN, Aygün AD. Akut viral hepatit A ve B tanılı hastalarda hematolojik anormallikler. Çocuk Enf Derg 2008; 3: 90-5.

26. Venkataravanamma P, Rau AT. Severe thrombocytopenia in association with hepatitis A. Indian Pediatr 2004; 41: 1178-9. PMID: 15591680

27. Kanra G, Tezcan S, Badur S. Turkish National Study Team. Hepatitis A seroprevalance in a random sample of Turkish population by simultaneous EPI cluster and comparison with surveys in Turkey. Turk J Pediatr 2002; 44: 204-10. PMID: 12405430

Kaynak Göster

Çocuk Enfeksiyon Dergisi
  • ISSN: 1307-1068
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Yeliz İşitmir

6.3b5.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuklarda tekrarlayan pnömoni

Solmaz ÇELEBİ, MUSTAFA KEMAL HACIMUSTAFAOĞLU, Yücehan ALBAYRAK, NURCAN BULUR

Efficacy of rapid diagnostic testing for influenza in reducing laboratory tests and improving patient management in the pediatric emergency department

Emin ÖZKAYA, Meliha Aksoy OKAN, Nevin CANBAZ, Hasan AKDUMAN, Nedim SAMANCI

Unusual retrovesical location of hydatid cyst in a pediatric patient

Ayşe Seçil EKŞİOĞLU, Gökçe ÇINAR, Çiğdem ÜNER

Merkezi sinir sistemini etkileyen listeria monocytogenes enfeksiyonu

Nihan Uygur KÜLCÜ, Aysu SAY, Feray GÜVEN, Engin DENİZ, Ensar YEKELER, Burçin NALBANTOĞLU

Frontal sinüzit komplikasyonu olarak gelişen preseptal sellülit ve subdural ampiyem olgusu

Nuri BAYRAM, Fadıl VARDAR, Taşkın YURTSEVEN, Sait EĞRİLMEZ, Cem ÇALLI

Çocuk yaş grubu akut viral hepatit a olguları ve komplikasyonlarının irdelenmesi

Mehmet ULUĞ, Yöntem YAMAN, Ferda YAPICI, Nuray Can ULUĞ

Haemophilus influenzae tip b aşılaması yapılan iki çocukta invaziv haemophilus influenzae enfeksiyonları

ÇAĞLAR ÖDEK, HALİL ÖZDEMİR, Anıl TAPISIZ, Ergin ÇİFTÇİ, Figen DOĞU, Haluk GÜRİZ, Erdal İNCE, Ülker DOĞRU

Is rotavirus diarrhea a systemic viral infection?

NAZAN DALGIÇ, Özlem HAŞİM, Mine PULLU, MESUT SANCAR, İhsan KAFADAR, Adem YILMAZ

Brucellar brain abscess in a child

Solmaz ÇELEBİ, MUSTAFA KEMAL HACIMUSTAFAOĞLU, Melda SINIRTAŞ

Kocaeli bölgesinde kawasaki hastalığı tanısı alan 24 hastanın klinik ve epidemiyolojik özellikleri

Köksal BİNNETOĞLU, Yusuf KUŞDAL, Gürkan ALTUN, Kadir BABAOĞLU