Brucellar brain abscess in a child

Brusellozla uyumlu bulguları gelişen 10 yaşındaki erkek olguya tetrasiklin ve streptomisin kombine tedavisi verildi. Tedaviye rağmen olguda ani başlangıçlı konuşma bozukluğu ve ölüm korkusu gelişmesi üzerine çekilen kraniyal magnetik rezonans görüntülemesinde abse saptandı. Olgunun kan kültüründe Brucella abortus üremesi oldu. Doksisiklin ve rifampisin tedavisi ile olgu tamamen düzeldi.

Çocukta brusella beyin absesi

A ten-year-old boy developed symptoms consistent with brucellosis and was treated with combined tetracycline and streptomycin. Despite therapy, he abruptly developed dysarthria and fear of death. A cranial magnetic resonance imaging revealed an abscess. Brucella abortus was isolated from the blood culture. He recovered completely with doxycycline plus rifampicin therapy.

Kaynakça

1. Tsolia M, Drakonaki S, Messaritaki A et al. Clinical features, complications and treatment outcome of childhood brucellosis in Central Greece. J Infect 2002; 44: 257-62. PMID: 12099734

2. Akdeniz H, Irmak H, Anlar O, Demiroz AP. Central nervous system brucellosis: presentation, diagnosis and treatment. J Infect 1998; 36: 297-301. PMID: 9661940

3. Shakir RA, Al-Din AS, Araj GF, Lulu AR, Mousa AR, Saadah MA. Clinical categories of neurobrucellosis: a report on 19 cases. Brain 1987; 110: 213-23. PMID: 3801851

4. Gedikoglu S, Helvaci S, Ozakin C, Gokirmak F, Kiliçturgay K. Detection of Brucella melitensis by BACTEC NR 730 and BACTEC 9120 systems. Eur J Epidemiol 1996; 12: 649-50. PMID: 8982628

5. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Performance standards for Antimicrobial Susceptibility Tests, 6th ed. Approved Standard M2-A6, 17:1. NCCLS, Pennsylvania, 1997.

6. McLean DR, Russell N, Khan MY. Neurobrucellosis: clinical and therapeutic features. Clin Infect Dis1992; 15: 582-90. PMID: 1420670

7. Güvenç H, Kocabay K, Otken A, Bektaş S. Brucellosis in a child complicated brain abscesses. Scan J Infect Dis 1989; 21:333-6. PMID: 2756344

8. alelioğlu M, Ceylan S, Koksal I, Kuzeyli K, Akturk F. Brain abscess caused by Brucella abortus and Staphylococcus aureus in a child. Infection 1990; 18: 386-7. PMID: 2127588

9. Al-Eissa YA. Unusual suppurative complications of brucellosis in children. Acta Paediatr 1993; 82: 987-92. PMID: 8111184

10. Keihani-Douste Z, Daneshjou K, Ghasemi M. A quadriplegic child with multiple brain abscesses: case report of neurobrucellosis. Med Sci Monit 2006; 12: 119-22. PMID: 17136013

11. Galanakis E, Bourantas KL, Leveidiotou S, Lapatsanis PD. Childhood brucellosis in north-western Greece: a retrospective analysis. Eur J Pediatr 1996; 155: 1-6. PMID: 8750800

12. Hall WH. Modern chemotherapy for brucellosis in humans. Rev Infect Dis 1990; 12: 1060-99. PMID: 2267485

13. Solera J. Treatment of human brucellosis. J Med Liban 2000; 48: 255-63. PMID: 11214198

Kaynak Göster

  • ISSN: 1307-1068
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Yeliz İşitmir

4b 2.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuk yaş grubu akut viral hepatit a olguları ve komplikasyonlarının irdelenmesi

Mehmet ULUĞ, Yöntem YAMAN, Ferda YAPICI, Nuray Can ULUĞ

Kocaeli bölgesinde kawasaki hastalığı tanısı alan 24 hastanın klinik ve epidemiyolojik özellikleri

Köksal BİNNETOĞLU, Yusuf KUŞDAL, Gürkan ALTUN, Kadir BABAOĞLU

Is rotavirus diarrhea a systemic viral infection?

NAZAN DALGIÇ, Özlem HAŞİM, Mine PULLU, MESUT SANCAR, İhsan KAFADAR, Adem YILMAZ

Efficacy of rapid diagnostic testing for influenza in reducing laboratory tests and improving patient management in the pediatric emergency department

Emin ÖZKAYA, Meliha Aksoy OKAN, Nevin CANBAZ, Hasan AKDUMAN, Nedim SAMANCI

Haemophilus influenzae tip b aşılaması yapılan iki çocukta invaziv haemophilus influenzae enfeksiyonları

ÇAĞLAR ÖDEK, HALİL ÖZDEMİR, Anıl TAPISIZ, Ergin ÇİFTÇİ, Figen DOĞU, Haluk GÜRİZ, Erdal İNCE, Ülker DOĞRU

Unusual retrovesical location of hydatid cyst in a pediatric patient

Ayşe Seçil EKŞİOĞLU, Gökçe ÇINAR, Çiğdem ÜNER

Frontal sinüzit komplikasyonu olarak gelişen preseptal sellülit ve subdural ampiyem olgusu

Nuri BAYRAM, Fadıl VARDAR, Taşkın YURTSEVEN, Sait EĞRİLMEZ, Cem ÇALLI

Merkezi sinir sistemini etkileyen listeria monocytogenes enfeksiyonu

Nihan Uygur KÜLCÜ, Aysu SAY, Feray GÜVEN, Engin DENİZ, Ensar YEKELER, Burçin NALBANTOĞLU

Çocuklarda tekrarlayan pnömoni

Solmaz ÇELEBİ, MUSTAFA KEMAL HACIMUSTAFAOĞLU, Yücehan ALBAYRAK, NURCAN BULUR

Brucellar brain abscess in a child

Solmaz ÇELEBİ, MUSTAFA KEMAL HACIMUSTAFAOĞLU, Melda SINIRTAŞ