Alt solunum yolu enfeksiyonunda nazofaringeal örneklerde polimeraz zincir reaksiyonu sonuçları

Amaç: Bu çalışmanın amacı; alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) tanısıyla yatırılan hastalarda, polimeraz zincir yöntemi (PZR) ile nazofaringeal sürüntü örneklerinde viral etkenlerin yaşlara ve tanılara göre dağılımının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Şubat-Ağustos 2010 tarihleri arasında hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi’nde bronşiolit, bronkopnömoni ve pnömoni tanılarıyla izlenmiş 87 olgu alındı. Hastaların yatış dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, başvuru yakınmaları, fizik muayene bulguları, enfeksiyon belirteçlerine ait veriler ve akciğer grafileri değerlendirildi. Klinik tanı, uygulanan tedaviler, hastanede yatış süreleri ve PZR yöntemi ile nazofaringeal sürüntü örneğinde bakılan virüs taraması sonuçları kaydedildi. Bulgular: Akut bronşiolit, bronkopnömoni ve pnömoni tanılarıyla izlenen toplam 87 olgu çalışmaya alındı. Toplam 87 olgunun 59’unda (%67.8) PZR ile en az bir virüs saptanırken; 28 (%32.2) olguda viral etken bulunamadı. Olguların %58.6’sında tek viral etken, %9.2 sinde birden fazla viral etken saptandı. En sık saptanan viral etkenler sırasıyla rinovirüs, respiratuar sinsisyal virüs A-B ve human metapneumovirüs (%26.4, %10.3, %6.9) idi. Sonuç: Alt solunum yolu enfeksiyonlarında PZR ile viral etken saptanması gereksiz antibiyotik kullanımını önleyecektir. Polimeraz zincir reaksiyonu ile virüs taramasının hem hasta hem de ülke ekonomisinin yararına olacağı kanısındayız. (J Pediatr Inf 2012; 6: 84-9)

Results of polymerase chain reaction in nasopharyngeal swab specimens of patients with lower respiratory tract ınfection

Objective: In this study, we aimed to determine the distribution and frequency of viral agents isolated by the polymerase chain reaction (PCR) from nasopharyngeal swab specimens in patients who were hospitalized with the diagnosis of lower respiratoy tract infection. Material and Methods: Eighty-seven children who were diagnosed either as bronchiolitis, bronchopneumonia or pneumonia between February to August 2010 were enrolled in the study. Data regarding age, sex, symptoms at presentation, physical findings, markers of infection and chest radiography were obtained retrospectively from medical records of patients. Clinical diagnosis, medication and duration of hospitalization were noted. Results of a virus scan by the PCR method in nasopharyngeal swab specimens of study population were evaluated. Results: A total of 87 cases were followed up with the diagnosis of bronchiolitis, bronchopneumonia or pneumonia. At least one virus was isolated in 59 of 87 cases (67.8%) by PCR, while no viral agent was detected in 28 (32.2%). In 58.6% of the patients, a single viral agent was estabished and multiple agents were isolated in 9.2%. The most common viral agents were rhinovirus, respiratory syncytial virus and human metapneumovirus (26.4%, 10.3% and 6.9%, respectively). Conclusion: Isolation of a viral agent by PCR in the diagnosis of lower respiratory tract infection will prevent unnecessary use of antibiotics. We are of the opinion that a virus scan by PCR will be beneficial for both patients and the national economy. (J Pediatr Inf 2012; 6: 84-9)

___

1. WHO. The World Health Report 2005: Redesigning child care: Survival, growth and development. Geneva: World Health Organization; 2005.p.127-43.

2. T.C. Hükümeti - UNICEF 2001-2005 İşbirliği Programı.Türkiye’de Çocuk ve Kadınların Durumu Raporu. Aralık 2000:103-85.

3. Türk Toraks Derneği Çocukluk Çağında TKP Tanı ve Tedavi Rehberi (2009).

4. Rakes GP, Arruda E, Ingram JM. Rhinovirus and respiratory syncytial virus in wheezing children recquiring emergency care. IgE and Eosinophil analysis. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 785-90.

5. Rawlinson WD, Waliuzzaman Z, Carter IW. Asthma exacerbations in children associated with rhinovirus but not with human metapneumovirus infection. J Infect Dis 2003; 187: 1314-8.

6. Jartti T, Lehtinen P, Vuorinen T. Respiratory picornaviruses and respiratory syncytial virus as causative agents of acute expiratory wheezing in children. Emerg Infect Dis 2004; 10: 1095-101.

7. Heymann PW, Carper HT, Murphy DD. Viral infections in relation to age, atopy, and season of admission among childrenhospitalised for wheezing. J Allergy Clin Immunol 2004; 114: 239-47.

8. Van den Hoogen BG, Jong JC, Groen J, et al. A newly discovered human pneumovirus isolated from young children with respiratory tract disease. Nat Med 2001; 7: 719-24.

9. Williams JV. The clinical presentation and outcomes of children infected with newly identified respiratory tract viruses. Infect Dis Clin N Am 2005; 19: 569-84.

10. Chung JY, Han TH, Kim SW. Detection of viruses identified recently in children with acute wheezing. J Med Virol 2007; 79: 1238-43.

11. Schildgen O, Wilkesmann A, Simon A. Wheezing in patients with human metapneumovirus infection. J Allergy Clin Immunol 2005; 117: 223.

12. Gharabaghi F, Hawan A, Drews SJ, Richardson SE. Evaluation of multiple commercial moleculer and conventional diagnostic assays fort he detection of respiratory viuses in children. Clin Microbil Infect 2011; 17: 1900-6.

13. Topçuoğlu S, Arslanköylü AE, Kuyucu S, Kuyucu N. Hışıltılı çocuklarda Respiratuar Sinsisyal Virüs, Parainfluenza Virüs, İnfluenza virüs, insan Metapnömovirüs sıklığının araştırılması. J Pediatr Inf 2009; 3: 153-60.

14. Iwane MK, Edwards KM, Szilagyi PG, et al. New Vaccine Surveillance Network. Population-based surveillance for hospitalizations associated with respiratory syncytial virus, influenza virus, and parainfluenza viruses among young children. Pediatrics 2004; 113: 1758-64.

15. Jartti T, Lee Wm, Pappas T, Evans M, Lemanske RF Jr, Gern JE. Serial viral infection in infants with reccurent respiratory illnesses. Eur Respir J 2008: 32: 314-20.

16. Korppi M, Kotaniemi-Syrjanen, Waris M, Vainionpaa R, Reijonen TM. Rhinovirus-associated wheezing in infancy: comparison with respiratory syncytial virus bronchiolitis. Pediatr Infect Dis J 2004; 23: 995-9.

17. Gern JE. Rhinovirüs and the initiation of asthma. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009; 9: 73-8.

18. Papadopoulos NG, Stanciu LA, Papi A, Holgate ST, Johnston SL. Adefective type 1 response to rhinovirus in atopic asthma. Thorax 2002; 57: 328-32.

19. Copenhaver CC, Gern JE, Li Z. Cytokine response patterns, exposure to viruses, and respiratory infections in the first year of life. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170: 175-80.

20. Kotaniemi-syrjean A, Vainionpaa R, Reijoen TM, Waris M, Korhoen K, Korppi M. Rhinovirüs-induced wheezing in infancythe first sign of childhood asthma J Allergy Clin Immunol 2003; 111: 66-71.

21. Jackson DJ, Gangnon RE, Evans MD. Wheezing rhinovirus illnesses in early life predict asthma development in high risk children. Am J Respir Crit Care Med 2008; 178: 667-72.

22. Openshaw PJ. Immunopathological mechanisms in respiratory syncytial virus disease. Springer Semin Immunopathol 1995; 17: 187-201.

23. Wu P, Dupont WD, Griffin MR. Evidence of a causal role of winter virus infection during infancy in early childhood asthma. Am J Respir Crit Care Med 2008; 178: 1123-9.

24. Holberg CJ, Wright AL, Martinez FD. Risk factors for respiratory syncytial virus-associated lower respiratory illnesses in the first year of life. Am J Epidemiol 1991; 133: 1135-51.

25. Stein RT, Sherrill D, Morgan WJ, et al. Respiratory syncytial virus in early life and risk of wheeze and allergy by age 13 years. Lancet 1999; 354: 541-5.

26. Rakes GP, Arruda E, Ingram JM. Rhinovirus and respiratory syncytial virus in wheezing children requiring emergency care. IgE and eosinophil analyses. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 785-90.

27. Kneyber MCJ, Steyerberg EW, Groot R. Long-term effects of respiratory syncytial virus (RSV) bronchiolitis in infants and young children: a quantitative review. Acta Paediatrica 2000; 89: 654-60.

28. Wennergren G, Kristjansson S. Relationship between respiratory syncytial virus bronchiolitis and future obstructive airway diseases. Eur Respir J 2001; 18: 1044-58.

29. Jartti T, Lehtinen P, Vuorinen T. Respiratory picornaviruses and respiratory syncytial virus as causative agents of acute expiratory wheezing in children. Emerg Infect Dis 2004; 10: 1095-101.

30. Principi N, Bosis S, Esposito S. Human metapneumovirus in pediatric patients. Clin Microbiol Infect 2006; 12: 301-8.

31. Klig JE. Office pediatrics: current perspectives on the outpatient evaluation and management of lower respiratory infections in children. Curr Opin Pediatr 2006; 18: 71-6.

___

Çocuk Enfeksiyon Dergisi
  • ISSN: 1307-1068
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Yeliz İşitmir

10.7b7.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pediatri bakış açısıyla PANDAS

Tamer ÇELİK, Ümit ÇELİK

Alt solunum yolu enfeksiyonunda nazofaringeal örneklerde polimeraz zincir reaksiyonu sonuçları

ÖZLEM SANCAKLI, Ayşe YENİGÜN, SEVİN KIRDAR

Mikrosefalisi olan bir bebekte intrakraniyal kalsifikasyon

Sedat IŞIKAY, Arda KILINÇ, Kutluhan YILMAZ

Reye sendromu ve yaygın damar içi pıhtılaşma ile seyreden rotavirüs enfeksiyonu

Zahide YALAKİ, Fatma İNCİ ARIKAN, Gönül BÜYÜKYILMAZ, Betül ALTAN, Hasan DEMİR, Yıldız DALLAR BİLGE

Visseral yayılım ve inguinal lenfadenopati: Nadir bir kedi tırmığı hastalığı olgusu

Muhammet AKGÜN, NURŞEN BELET, Arzu KARLI, Meltem CEYHAN BİLGİCİ, Gülnar ŞENSOY

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı çocuk hastanesi’nde 2000-2011 yılları arasında kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar: 12 Yıllık değerlendirme

DOLUNAY GÜLMEZ KIVANÇ, Deniz GÜR

The role of serum zinc level in febrile convulsion etiology

İhsan KAFADAR, Ayşe BURCU AKINCI, Fügen PEKÜN, Erdal ADAL

A case of pulmonary hydatid cyst with respiratory arrest as a result of spontaneous rupture in cyst

İBRAHİM HAKAN BUCAK, Gökhan TÜMGÖR, Perihan YASEMEN CANÖZ, Hakan ALTINAĞ, MEHMET TURGUT

Kranyumda ağrılı şişlik ile gelen aspergillus osteomiyelit olgusu

Katibe BAŞAK YILDIZ, Dilek YILMAZ ÇİFTDOĞAN, Semra ŞEN, Okan TUĞRAL, Fadıl VARDAR

Çocuklarda bruselloz: 82 Olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi

Mahmut ABUHANDAN, Bülent GÜZEL, Alpay ÇAKMAK, Ali ÇİÇEK