Milrinon Kullanımına Bağlı Gelişen ve Yaşamı Tehdit Eden Aritmi Olgusu

Giriş: Milrinon postop kardiyak olgularda ve yoğun bakım ünitelerinde hemodinamik destek için sıklıkla kullanılan birfosfodiesteraz III inhibütörüdür. Milrinonun bilinen baş ağrısı, angina, hipotansiyon, anafilaksi, hipokalemi, karaciğerfonksiyon bozukluğu, trombositopeni gibi yan etkilerinin yanı sıra, supraventriküler taşikardi, ventriküler taşikardi, torsade depointes, atrial fibrilasyon ve bazen ventriküler fibrilasyon gibi yan etkileri de olabilmektedir.Olgu: Bir yaşında hasta kardiyomiyopati ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine yatırıldı, hemodinamikdestek için milrinon infüzyonu verildi. Ardından hastada ventriküler fibrilasyon gelişti, milrinon infüzyonununkesilmesinin ardından aritminin tekrarlamaması üzerine milrinona bağlı hayatı tehdit eden bir ventriküler fibrilasyonolduğunu düşündük.Sonuç: Bu olguyu sunmamızdaki amacımız, yoğun bakım ünitelerinde hayatı tehdit eden aritmilerin milrinona bağlıolarak ta gelişebileceğini akılda tutmamız açısından önemli olabileceğini vurgulamaktır CAYD 2015;2(1):31-34.

A Life Threatening Arrhythmia Case Caused by Use of Milrinone

Background: Milrinone is a phosphodiesterase III inhibitor which is used very often in pediatric cases post-cardiac operation and in intensive care unit for hemodynamic support. However it is known that Milrinone has side eects such as headache, angina, hypotension, anaphylaxis, hypokalemia, deterioration of liver functions, thrombocytopenia, as well as supraventricular tachycardia, ventricular tachycardia, torsade de pointes, atrial brillation and sometimes ventricular brillation. Case report: In our case, where a one year old patient was interned into intensive care for cardiomyopathy and heart failure, who was given Milrinone infusion for hemodynamic support, after which he developed ventricular brillation; We think that life threatening ventricular brillation is related to milrinone due to the fact that after ending milrinone infusion the arrhythmia didn't repeated. Conclusion: We thought t to present the case due to the contribution it might bring to the intensive care practice by keeping in mind life threatening arrhythmias related to milrinone CAYD 2015;2(1):31-34.

Kaynakça

Ramamoorthy C, Anderson GD, Williams GD et al. Pharmacokinetics and Side Effects of Milrinone in Infants and Children After Open Heart Surgery. Anesth Analg. 1998; 86:283-9.

Lindsay CA, Barton P, Lawless S et al. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Milrinone Lactate in Pediatric Patients With Septic Shock. J Pediatr. 1998; 132:329-34.

Gregory A. Fleming, Katherine T. Murray, Chang Yu, John G. Byrne, James P. Greelish et al. Milrinone use is associ- ated with postoperative atrial fibrillation after cardiac sur- gery. Circulation. 2008; 118:1619-1625.

Andrew H. Smith, Jill Owen, Kristie Y. Borgman, Frank A. Fish, Prince J. Kannankeril. Relation of Milrinone After Surgery for Congenital Heart Disease to Significant Postoperative Tachyarrhythmias. The American Journal of Cardiology. 2011; 108: 1620-1624.

Majure DT, Greco T, Greco M, Ponschab M, Biondi-Zoccai G et al. Meta-analysis of Randomized Trials of Effect of Milrinone on Mortality in Cardiac Surgery: An Update. Cardiothorac Vasc Anesth. 2013; 27:220-9.

Lechner E, Hofer A, Leitner-Peneder G. Levosimendan ver- sus milrinone in neonates and infants after corrective open-heart surgery: A pilot study. Pediatr Crit Care Med. 2012; 13:542-548.

Hoffman TM, Wernovsky G, Atz AM. Efficacy and safety of milrinone in preventing low cardiac output syndrome in infants and children after corrective surgery for congeni- tal heart disease. Circulation. 2003; 107:996-1002.

Kaynak Göster

959 683

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Meningokoksemi: Demografik, Epidemiyolojik ve Klinik Özellikler

Tanıl KENDİRLİ, RIZA DİNÇER YILDIZDAŞ, Mehmet BOŞNAK, Tolga KÖROĞLU, Murat DUMAN, Deniz TEKİN, HAYRİ LEVENT YILMAZ, Ümit ÇELİK, ÇAĞLAR ÖDEK, Erdal İNCE, Metin KARABÖCÜOĞLU

A Rare Cause of Acute Respiratory Distress Syndrome: Near Drowning in Detergent and Sodium Hypochlorite Containing Solution

Suat BİÇER, Demet DEMİRKOL, Metin KARABÖCÜOĞLU, Agop ÇITAK, Nedret UZEL

Gebelikte Akrep Sokması

Sinem GÖKAY SARI, Tuğçe ÇELİK, HAYRİ LEVENT YILMAZ, Raziye KILIÇ

Milrinon Kullanımına Bağlı Gelişen ve Yaşamı Tehdit Eden Aritmi Olgusu

Özden Özgür HOROZ, RIZA DİNÇER YILDIZDAŞ, Ercüment PETMEZCİ, Mehmet Yusuf SARI, Ufuk Utku GÜLLÜ

Çocuk Acil Serviste Akut Bakteriyel Menenjiti Öngörmede Laboratuvar Testlerinin Etkinliği

GAMZE GÖKALP, ALKAN BAL, Yüksel BICILIOĞLU, Fulya Kamit CAN, Neslihan ZENGİN, Murat ANIL, Ayşe Berna ANIL

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kültürünün Değerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi

KADİR ŞERAFETTİN TEKGÜNDÜZ, Mustafa BULGAN, Merve TÜRKAY

Çocuk Acil Servisinde Çekilen Bilgisayarlı Beyin Tomografilerinin Hasta Yönetimine Katkısı

HALİSE AKÇA, NİLDEN TUYGUN, CAN DEMİR KARACAN, Yasemin YILDIZ TAŞÇI

Yabancı Cisim Aspirasyonunda Bir Üniversite Deneyimi

ATAKAN COMBA, Özlem YÜCE, Ahmet GÜZEL, Mehmet AÇIKGÖZ, Mithat GÜNAYDIN, Ayhan Gazi KALAYCI

Çocuk Yoğun Bakım Servisinde İzlenen Bir Bebekte Gelişen Digoksin Zehirlenmesi:Olgu Sunumu

Ayşe Berna ANIL, Ulaş KARADAŞ, Engi̇n KÖSE, MEHMET ALİ DOĞAN, MUHAMMET ALİ KANIK, Murat ANIL

A Child with Maxillofacial Injury by Three Pronged Spear Gun

AYKUT ÇAĞLAR, Anıl ER, CENK DEMİRDÖVER, Murat DUMAN