A Case of Tooth Aspiration During Dental Extraction: Could It Be Prevented by Sedation Practices?

One of the most common life-threatening emergencies in children is foreign body aspiration, which occurs when children take in small parts of food and toys. Tooth aspiration or ingestion is an unusual circumstance that happens as a result of aspiration or swallowing of a tooth that is broken after iatrogenic or during maxillofacial trauma, especially during endotracheal intubation. Further, tooth aspiration after tooth extraction is very rare. Here a 10-year-old patient with cough and dyspnoea one day after tooth extraction was presented to the pediatric emergency due to a rare foreign body in the airway and a rare complication after tooth extraction. In addition, sedation and anaesthesia applications used during the dental procedure were discussed, and the question was also whether this complication could be prevented.

Diş Çekimi Sırasında Gelişen Diş Aspirasyonu: Sedasyon Uygulamaları ile Önlenebilir Mi?

Yabancı cisim aspirasyonu, çocuklarda yaşamı tehdit eden en sık görülen acil durumlardan biridir. Aspirasyonun en sık nedeni, çocukların ağızlarına aldıkları küçük yiyecek parçaları ve oyuncaklardır. Dişin aspirasyonu veya yutulması, nadir görülen bir durumdur; sıklıkla iyatrojenik veya maksillofasiyal travma sırasında, özellikle endotrakeal entübasyon sırasında, kırılan dişin aspirasyonu veya yutulması sonucu oluşur. Diş çekimi sonrası diş aspirasyonu ise oldukça nadirdir. Burada, diş çekiminden bir gün sonra öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile çocuk acil servise başvuran 10 yaşında bir hasta dişin hava yolunda nadir görülen bir yabancı cisim ve diş aspirasyonunun diş çekimi sonrası gelişen nadir bir komplikasyon olması nedeniyle sunuldu. Ayrıca bu olgu ile dental işlem sırasında kullanılan sedasyon ve anestezi uygulamaları tartışılmış ve bu komplikasyonun önlenip önlenemeyeceği sorusu da tartışılmıştır

Kaynakça

1. Xiao WL, Zhang DZ, Wang YH. Aspiration of two permanent teeth during maxillofacial injuries. J Craniofac Surg. 2009;20:558-60.

2. Hou R, Zhou H, Hu K, Ding Y, Yang X, et al. Thorough documentation of the accidental aspiration and ingestion of foreign objects during dental procedure is necessary: review and analysis of 617 cases. Head Face Med. 2016;12:23.

3. Hedblom CA. Foreıgn Bodıes of dental origin in a bronchus pulmonary complication. Ann Surg. 1920;71:568-80.

4. Ospina JC, Ludemann JP. Aspiration of an extracted molar: case report. J Can Dent Assoc. 2005;71:581-3.

5. Battal F, Aylanç H, Bahadır G, Tekin M, Yıldırım Ş. Bronşta diş: Anamnez ve akciğer grafisinin önemi. J ClinExp Invest. 2015;6:199- 201.

6. Swain SK, SahooS, Sahu MC. From tooth extraction to fatal airway complication in a child-A case report. Egyptian Journal of Ear, Nose, Throat and Allied Sciences. 2016;17:27-9.

7. Karacalar S, Aykac B. Dental girişimlerde genel anestezi uygulamaları. Marmara Medical Journal. 2010;23:400-7.

8. Simsek T, Yılmaz M. Çocuk Hastalardaki Dental Girişimlerde Genel Anestezi ile Sedasyon Tekniğinin Retrospektif Karşılaştırılması. Kocaeli Medical J. 2017;6:59-62.

9. Albadri SS, Lee S, Lee GT, Llewelyn R, Blinkhorn AS, et al. The use of general anaesthesia for the extraction of children’s teeth. Results from two UK dental hospitals. Eur Arch Paediatr Dent. 2006;7:110-5.

10. Kim J. Pediatric advanced life support and sedation of pediatric dental patients. J Dent Anesth Pain Med. 2016;16:9-15.

11. Perrott DH, Yuen JP, Andresen RV, Dodson TB. Office-based ambulatory anesthesia: outcomes of clinical practice of oral and maxillofacial surgeons. J Oral Maxillofac Surg. 2003;61:983-95.

12. Koroglu A, Durkan R. Diş hekimliği uygulamalarinda karşilaşilan dental anksiyete sendromunun etiyolojisinin ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi. Atatürk Univ Dis Hekim Fak Derg. 2010;3:205- 12

Kaynak Göster