The Impacts of the Turkish Constitutional Court's Individual Application Judgments about the Right to Fair Trial on Criminal Proceedings

Öz This paper pursues the purpose of giving insight to researchers and jurists, especially non-Turkish ones, about the progress of the individual application to the Turkish Constitutional Court. The individual application was introduced into the Turkish legal system by the 2010 constitutional amendments, and it started to function on 23 September 2012. Article 148 of the Constitution states that everyone may apply to the Turkish Constitutional Court on the grounds that one of the fundamental rights and freedoms under joint protection of the Constitution and the European Convention on Human Rights has been violated by public authorities, after having exhausted ordinary legal remedies. With the amendments, a new era started in the Turkish law system. First, the official statistics of individual applications published by the Turkish Constitutional Court will be analyzed. Later, Turkish Constitutional Court's individual application judgments about the right to a fair trial, which carries great importance due to having the largest number of judgments of violation given by the Turkish Constitutional Court, will be evaluated. Lastly, views about the impacts of the Turkish Constitutional Court's judgments about the violations of rights on the criminal procedure will be examined

Kaynakça

Abdullah Altun App no 2014/2894 (AYM, 17 July 2018) google scholar

Algan, B., “Bireysel Başvurularda Açıkça Dayanaktan Yoksunluk Kriterinin Anayasa Mahkemesi Tarafından Yorumu ve Uygulanması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, V. LXIII, I. 2, 2014, 247-284. google scholar

Ali Kızıl App no 2014/9295 (AYM, 25 March 2015) google scholar

Aydın, M., “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Hak Arama Özgürlüğü”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, V. LXI, I. 3, 2006, 1-37. google scholar Baran Karadağ App no 2014/12906 (AYM, 7 May 2015) google scholar

Baykan, M., Anayasa Mahkemesi’ne Yapılan Bireysel Başvuruların Ön İncelemesi ve Kabul Edilebilirliği, (Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2020) google scholar

Çelik, A., Adil Yargılanma Hakkı Rehberi, (Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, 2014) google scholar

Çelik, Y., Türk Hukukunda Bireysel Başvuru ve Anayasa Mahkemesi Uygulaması, (Adalet Yayınevi, Ankara, 2016) google scholar

Dilan Öğüz Canan App no 2014/20411 (AYM, 30 November 2017) google scholar

Dindar, A. / Cinmen, E., Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları, Notlu-Konu Esaslı Sistematik Derleme, (Legal Yayıncılık, İstanbul, 2015) google scholar

Doğru, O., Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Rehberi, (Legal Yayıncılık, İstanbul, 2012) google scholar

Dursun, H. İ., Türk Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Esasa İlişkin Kabul Edilmezlik Sebepleri, (Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2018) google scholar

Ekinci, A., “Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararlarında Mahkemeye Erişim Hakkı”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, V. XVIII, V. 3, 2014, 841-848. google scholar

Ermayası, M., Anayasa Mahkemesi’ne Yapılan Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirlik Bakımındanİncelenmesi, (Adalet Yayınevi, Ankara, 2018) google scholar

Gözler, K., Türk Anayasa Hukuku, (3. Ed., Ekin Yayınevi, Bursa, 2019) google scholar

Göztepe Çelebi, E., “Bireysel Başvuru Kararlarının Bağlayıcılığı ve İcrası Sorunu ile Kurumsallaşma İhtiyacı”, Anayasa Yargısı Dergisi, V. 33, Ankara, 2016, 93-118. google scholar

Gözübüyük, Ş. / Gölcüklü, F., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, (11. Ed., Turhan Kitabevi, 2016) google scholar

Gümüşay, R., Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolunda İhlal Kararlarının İcrası, (Adalet Yayınevi, Ankara, 2019) google scholar

Hamdemir, B., Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, (Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2018) google scholar

İnceoğlu, S., Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Türkiye ve Latin Modelleri, (On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017) google scholar

Kaboğlu, İ., Anayasa Hukuku Dersleri, (15. Ed., Legal Yayınevi, İstanbul, 2020) google scholar

Kadri Enis Berberoğlu (2) App no 2018/30030 (AYM, 17 September 2020) google scholar

Kadri Enis Berberoğlu (3) App no 2020/32949 (AYM, 21 January 2021) google scholar

Kanadoğlu, K., Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, (On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015) google scholar

Karaman, E., Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu, (On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013) google scholar

Karan, U., Öğretide ve Uygulamada Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı ve İcrası, (On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018) google scholar

Kaya, K., Cezai Konularda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, (3. Ed., Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2017) google scholar

Kaya, S. B., Anayasa Mahkemesi Karar Gerekçelerinin Bağlayıcılığı Sorunu, (On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017) google scholar

Kaya, S., Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru, (Adalet Yayınevi, Ankara, 2018) google scholar

Koç, M. İ., “Bireysel Başvuru Kararlarının İcrasına İlişkin Düzenlemeler ve Kurumsal Yapılanma İhtiyacı”, Anayasa Yargısı, V. 33, 2016, 133-141. google scholar

Kunig, P., “Hukuk Düzeninin Gelişiminde Aktör Olarak Anayasa Mahkemeleri - Almanya Deneyimleri”, In Philip Kunig & Adem Sözüer (Eds.), Alman Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuruya İlişkin Temel Kararlarının Tercümesi Projesi, (Çiğdem Vardar tr, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020) google scholar

Özbey, Ö., Türk Hukukunda Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı, (2. Ed., Adalet Yayınevi, Ankara, 2013) google scholar

Özbudak, C., “Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Yargılamasında Bir Tazmin Biçimi Olarak Adli Tatmin”, Ankara Barosu Dergisi, I. 3, 2014, 463-476. google scholar

Özen, M., “Yargı Bağımsızlığını Zedeleyen Düzenleme, Uygulamalar ve Bağımsızlığı Sağlamaya Yönelik Çözüm Önerileri”, Ankara Barosu Dergisi, I. 68, 2010, 31-65. google scholar

Şahin Alpay (2) App no 2018/3007 (AYM, 15 March 2018) google scholar

Şirin, T., Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Bireysel Başvuru Hakkı, (On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015) google scholar

Turan, H., “Adil Yargılanma Hakkının İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ndeki Yeri ve Önemi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, I. 84, 2009, 213-230. google scholar

Uslu, F., Anayasa Yargısı, (2. Ed., Adalet Yayınevi, Ankara, 2018) google scholar

Yaşar Yılmaz App no 2013/6183 (AYM, 19 November 2014) google scholar

Yılmaz Çelik App no 2014/13117 (AYM, 19 July 2018) google scholar

Yusuf Karakuş App no 2014/12002 (AYM, 8 December 2016) google scholar

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iuchkd906507, journal = {Journal of Penal Law and Criminology}, issn = {2148-6646}, eissn = {2602-3911}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {9}, pages = {255 - 285}, doi = {}, title = {The Impacts of the Turkish Constitutional Court's Individual Application Judgments about the Right to Fair Trial on Criminal Proceedings}, key = {cite}, author = {Aydın, Sedat Erdem} }
APA Aydın, S . (2021). The Impacts of the Turkish Constitutional Court's Individual Application Judgments about the Right to Fair Trial on Criminal Proceedings . Journal of Penal Law and Criminology , 9 (1) , 255-285 .
MLA Aydın, S . "The Impacts of the Turkish Constitutional Court's Individual Application Judgments about the Right to Fair Trial on Criminal Proceedings" . Journal of Penal Law and Criminology 9 (2021 ): 255-285 <
Chicago Aydın, S . "The Impacts of the Turkish Constitutional Court's Individual Application Judgments about the Right to Fair Trial on Criminal Proceedings". Journal of Penal Law and Criminology 9 (2021 ): 255-285
RIS TY - JOUR T1 - The Impacts of the Turkish Constitutional Court's Individual Application Judgments about the Right to Fair Trial on Criminal Proceedings AU - Sedat Erdem Aydın Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Journal of Penal Law and Criminology JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 285 VL - 9 IS - 1 SN - 2148-6646-2602-3911 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi The Impacts of the Turkish Constitutional Court's Individual Application Judgments about the Right to Fair Trial on Criminal Proceedings %A Sedat Erdem Aydın %T The Impacts of the Turkish Constitutional Court's Individual Application Judgments about the Right to Fair Trial on Criminal Proceedings %D 2021 %J Journal of Penal Law and Criminology %P 2148-6646-2602-3911 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Aydın, Sedat Erdem . "The Impacts of the Turkish Constitutional Court's Individual Application Judgments about the Right to Fair Trial on Criminal Proceedings". Journal of Penal Law and Criminology 9 / 1 (Haziran 2021): 255-285 .
AMA Aydın S . The Impacts of the Turkish Constitutional Court's Individual Application Judgments about the Right to Fair Trial on Criminal Proceedings. Journal of Penal Law and Criminology. 2021; 9(1): 255-285.
Vancouver Aydın S . The Impacts of the Turkish Constitutional Court's Individual Application Judgments about the Right to Fair Trial on Criminal Proceedings. Journal of Penal Law and Criminology. 2021; 9(1): 255-285.
IEEE S. Aydın , "The Impacts of the Turkish Constitutional Court's Individual Application Judgments about the Right to Fair Trial on Criminal Proceedings", Journal of Penal Law and Criminology, c. 9, sayı. 1, ss. 255-285, Haz. 2021