Driving under the Influence of Alcohol and Drugs

.

Driving under the Influence of Alcohol and Drugs

Because of the importance of providing the danger which oc-curs from driving under the influance of alcohol, drugs or other reasons the turkish lawmaker has regulated this act as an offence. In this article we tried to analyse this offence and emphasise the problamatic views such as the limit of blood alcohol content, parti-cipation or aggregation. We hope to at least give an idea about the discussions about this certain offence.

Kaynakça

APAYDIN, Cengiz: Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları ve Trafik Ceza Hukuku, İstanbul, Ege, 2015.

AŞICIOĞLU, Faruk: Trafikte Güvenli Sürüş Açısından Alkol, İstan-bul, Beta, 2009.

AŞICIOĞLU, Faruk / Yapar, Belkıs / Tütüncüler, Aliye / Belce, Ah-met: “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Açısından Al-kol”, Adli Tıp Dergisi, C. 23, S. 3.

BECKER, Klaus Peter: Alkohol im Straβenverkehr, Deutscher Anwalt Verlag, Bonn, 2004.

BUDAK, Ersin / Taymur, İbrahim: “Alkol ve Madde Etkisi Altında Araç Kullanımı ile İlişkili Psikolojik Faktörler”, (Online) http://www.cappsy.org/archives/vol7/no3/cap_07_03_10.pdf, 21.09.2016.

ÇAKMUT, Özlem Yenerer: “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları (TCK m. 179-180)”, Alman – Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, C. III, İs-tanbul, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 2010.

ÇINAR, Ali Rıza: “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçlarından Türk Ceza Yasasının 179/3. Maddesindeki Alkollü Araç Kul-lanma Suçu”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, S. 2, Eylül, 2010.

DEMİRBAŞ, Timur: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. Baskı, An-kara, Seçkin, 2014.

DEMİREL, Muhammed: “Karar Analizi: Tehlike Suçları- Zarar Suç-ları Arasındaki İlişkinin İçtima Kuralları Kapsamında Değer-lendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmua-sı, C. LXXI, S. 1, 2013.

DOĞAN, Fatma Karakaş: Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu Ve-ya Uyarıcı Madde Suçları, İstanbul, Legal, 2015.

DOĞAN, Koray: “Tehlike Suçları ile Zarar Suçları Arasındaki Suç-ların İçtimaı Sorunu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S. 16, Ocak 2014.

GRİEVES, Edward / Bıçak, Vahit: The Turkish Penal Code, Septem-ber 2007.

GÜLEÇ, Sesim Soyer “Yeni Türk Ceza Kanununda Trafik Güvenli-ğine Karşı İşlenen Suçlar”, HPD, S.9, Aralık, 2006.

HAKERİ, Hakan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, Anka-ra, Adalet, 2013.

İSFEN, Sibel Kılıçarslan: Alman ve Türk Ceza Hukukunda Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçları, Ankara, Seçkin, 2013.

KİNDHÄUSER, Urs: Strafrecht Besonderer Teil I, 4. Auflage, Ba-den- Baden, Nomos, 2009.

KOCA, Mahmut: Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçu (TCK 179/2,3), Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 11, Temmuz 2005 KOCA, Mahmut / Üzülmez, İlhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hü-kümler, 9. Baskı, Ankara, Seçkin, 2016.

KÖNİG, Peter: Leipziger Kommentar, 12. Auflage, Band 11, De Gruyter Recht, Berlin, 2008.

LACKNER, Karl / Kühl, Kristian: StGB Strafgesetzbuch Kommen-tar, 27. Auflage, C.H. Beck, München, 2011.

ÖNOK, Murat “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu (TCK m. 179)”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 121, Kasım-Aralık, 2015.

REİNEKE, Alexander: Der wegen Trunkenheit vermindert schuld-fähige Täter, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2010.

RETORNAZ, Emine Eylem Aksoy: “Trafik Güvenliğini Kasten Teh-likeye Sokma Suçu”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012, S. 1.

SÖZÜER, Adem: Suça Teşebbüs, İstanbul, Kazancı, 1994.

“TÜRK Ceza Yasasına Göre Alkollü Araç Kullanmanın Güvenli Sürüş Yeteneğine Etkileri Çalıştay Sonuç Bildirgesi”, Adli Bi-limler Dergisi, C. 8, S. 4, 2009.

Kaynak Göster

Bibtex @diğer { iuchkd332574, journal = {Journal of Penal Law and Criminology}, issn = {2148-6646}, eissn = {2602-3911}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {11 - 24}, doi = {}, title = {Driving under the Influence of Alcohol and Drugs}, key = {cite}, author = {Aynural, Ömer Metehan} }
APA Aynural, Ö . (2017). Driving under the Influence of Alcohol and Drugs . Journal of Penal Law and Criminology , 4 (1) , 11-24 .
MLA Aynural, Ö . "Driving under the Influence of Alcohol and Drugs" . Journal of Penal Law and Criminology 4 (2017 ): 11-24 <
Chicago Aynural, Ö . "Driving under the Influence of Alcohol and Drugs". Journal of Penal Law and Criminology 4 (2017 ): 11-24
RIS TY - JOUR T1 - Driving under the Influence of Alcohol and Drugs AU - Ömer Metehan Aynural Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Penal Law and Criminology JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 24 VL - 4 IS - 1 SN - 2148-6646-2602-3911 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi Driving under the Influence of Alcohol and Drugs %A Ömer Metehan Aynural %T Driving under the Influence of Alcohol and Drugs %D 2017 %J Journal of Penal Law and Criminology %P 2148-6646-2602-3911 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Aynural, Ömer Metehan . "Driving under the Influence of Alcohol and Drugs". Journal of Penal Law and Criminology 4 / 1 (Ağustos 2017): 11-24 .
AMA Aynural Ö . Driving under the Influence of Alcohol and Drugs. Journal of Penal Law and Criminology. 2017; 4(1): 11-24.
Vancouver Aynural Ö . Driving under the Influence of Alcohol and Drugs. Journal of Penal Law and Criminology. 2017; 4(1): 11-24.
IEEE Ö. Aynural , "Driving under the Influence of Alcohol and Drugs", Journal of Penal Law and Criminology, c. 4, sayı. 1, ss. 11-24, Ağu. 2017