Mide Çıkış Obstrüksyonuna Yol Açan İnflamatuvar Fibroid Polip Gastroenteroloji

Inflamatuvar fibroid polipler genellikle midede bulunur,ancak gastrointestinal sistemin her yerinde debulunabilir. Onların yaygınlığı çoğunlukla altıncı veyedinci dekaddadır. Bizim olgumuzda olduğu gibi,kadınlardainflamatuvarbildirilmektedir. İnflamatuvar fibroid polipleri nadirenbulunur, histolojik olarak benign karakterdedirler.Kliniğimize gastrointestinal kanama, bulantı ve erkendoyma ile başvuran 71 yaşında bir hasta sunuyoruz.Gastroskopide yaklaşık 3 cm çapında rezeke edilen birpolip saptadık

Gastric Inflammatory Fibroid Polyp Causing Gastric Outlet Obstruction

İnflammatory fibroid polyps are often located in thestomach, but can be found everywhere in thegastrointestinal tract. Their prevalence is mostly in thesixth and seventh decades; unlikely, as in our case,more inflammatory fibroid polyps are reported in children,too (1). İnflammatory fibroid polyps are found rarely,histologically they are of benign character. We presenta 71- year-old patient who presented in ourdepartment with a gastrointestinal bleeding, nauseaand early satiety. İn the gastroscopy we found a polypwith an diameter of about 3 cm, which we resected

Kaynakça

1. İlgili A, Usta U, Öz Puyan F, Yalçın Ö. İnflamatuar fibroid polip: Olgu sunumu. Trakya Univ Tip Fak Derg. 2008; 25(1):75-8.

2. Rossi P, et al. Inflammatory fibroid polyp. A case report and review of the literature. Ann Ital Chir. 2012; 83 (4): 347-51.

3. Kwiatkowski A P, Pasnik K. Large inflammatory fibroid polyp of cardia managed laparoscopically – a case report and review of the literature. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2014; 9(4): 623-626.

4. Silva M, et al. Gastric inflammatory fibroid polyp mimicking a gastrointestinal stromal tumor. Rev Esp Enferm Dig. 2016; 108 (8): 497-8.

5. Liu TC, Lin MT, Montgomery EA, Singhi AD. Inflammatory fibroid polyps of the gastrointestinal tract: spectrum of clinical, morphologic, and immunohistochemistry features. Am J Surg Pathol. 2013; 37(4): 586-92.

6. Wei J, Xu C, Zhang B, Sun A. Clinicopathologic features of inflammatory fibroid polyp in gastrointestinal tract. Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi. 2015 ; 44(10): 714-8.

Kaynak Göster