Duodenal Lipom: Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

Duodenal lipomlar, gastrointestinal sistemin iyi huylu tümörleri olup, literatürde sınırlı vaka bildirileri vardır. En sık yerleşim yeri kolondur (% 64), bunu ince bağırsak (% 26), duodenum (% 4), mide (% 3) ve yemek borusu (% 2) izlemektedir. Duodenumda, lipomlar çoğunlukla ikinci kısımda görülme eğilimindedir ve en sık submukozal düzlemde bulunur, fakat aynı zamanda subserozal olabilir ve sapsız veya pedinküllü olabilir. Çoğunlukla asemptomatiktirler ancak daha büyük olanlar karın ağrısı, bağırsak tıkanması veya kanamaya neden olabilir. Endoskopi ve modern görüntüleme tekniklerindeki son gelişmeler nedeniyle, daha fazla vaka teşhis ve tedavi edilmektedir. Bilgisayarlı Tomografi (BT) tanı için ilk tercihtir. Tedavi hastanın durumuna, tümörün büyüklüğüne ve lokalizasyonuna bağlıdır. Bu çalışmada, son altı aydır yemek sonrası devam eden üst karın dolgunluğu ve mide ekşimesi ile başvuran ve duodenal lipom tanısı alan bir hastanın BT bulguları sunulmaktadır.

Duodenal Lipoma: Computed Tomography Findings

Duodenal lipomas are very rare benign tumours of the gastrointestinal tract with limited case reports present in literature. The most common site is the colon (64%), followed by small intestine (26%), duodenum (4%), stomach (3%) and oesophagus (2%). In the duodenum, lipomas tend to be noted mostly in the second part and are most often situated in the submucosal plane, but can also be sub-serosal and can be sessile or pedunculated. They are mostly asymptomatic but larger ones can, cause abdominal pain, intestinal obstruction, or hemorrhage. Owing to recent advances in modern imaging techniques and endoscopy, more cases are being diagnosed and treated. Computed tomography (CT) is the first choice for diagnosis. The treatment depends on the patient’s condition as well as the size and position of the tumour. In this study, we present CT findings of a patient who presented with ongoing upper abdominal fullness after meals and heartburn for the last six months and diagnosed as duodenal lipoma.

Kaynakça

1. Mesolella M, Ricciardiello F, Oliva F, Abate T, Di Lullo AM, Marino A. Parotid Lipoma: A Case Report. Case Reports in Clinical Medicine 2014; 3: 437-42.

2. Kim KS, Yang HS. Unusual locations of lipoma: differential diagnosis of head and neck mass. Aust Fam Physician 2014; 43: 867-70.

3. Huang WH, Peng CY, Yu CJ, Chou JW, Feng CL. (2008) Endoloop-assisted unroofing for the treatment of symptomatic duodenal lipomas. Gastrointest Endosc 68:1234–36.

4. Mayo CW, Pagtaluman RJG, Brown DJ (1963) Lipoma of the alimentary tract. Surgery 53:598–603.

5. Tüzün M., Hekimoglu B. (2016). Lipomlarin nadir lokalizasyonlari: BT ve MR gorunumleri/Rare locations of lipomas: CT and MRI appearances. Turkish Journal of Radiology, 35(2), 77-81.

Kaynak Göster