Bir Belge: Yol Bekçilerinin İntihâbı ve Vezâifi Hakkında Talimât

Kaynakça

Çadırcı, M. (1991). Tanzimat Dönemi’nde Karayolu Yapımı. Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, 26 (15), 153-167.

Çetin, E. (2013). Tanzimat’tan Meşrutiyet’e Karayolu Ulaşımı, Doktora Tezi, Ankara.

Devellioğlu, F. (2013). Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lȗgat. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları.

Sami, Ş. (1996). Kâmus-i Türkî. İstanbul: Çağrı Yayınları.

Seyitdanlioğlu, M. (1992). Tanzimat Dönemi İmar Meclisleri. OTAM, 3, 323-332.

Yol bekçilerinin sûret-i intihab ve vezâifi hakkında talimattır. Ruscuk: Tuna Vilâyet Matbaası, Fi 1 Kanun-u evvel sene 1283. 13 Aralık 1867.

Kaynak Göster