A new record for the Flora of Turkey: Geranium macrorrhizum L. (Geraniaceae)

Geranium macrorrhizum L., 2008 Mayıs ayında Kapıdağ Yarımadası (Erdek, Balıkesir ili) civarına düzenlenen bir arazi çalışması esnasında toplandı ve Türkiye Florası için yeni bir kayıt olarak eklenmiştir. Onun tanımlayıcı karakterleri, betimi ve ayrıntılı resimleri verilmiştir. Yeni kayıdın Türkiye’de ki coğrafik yayılışı haritalandırılmıştır.

Türkiye Florası için yeni bir kayıt: Geranium macrorrhizum L. (Geraniaceae)

Geranium macrorrhizum L. was collected during a fieldwork around Kapıdağ Peninsula (Erdek, Balıkesir province) in May 2008, is added as a new record for the Flora of Turkey. It’s diagnostic characters, description and detailed pictures are given. The geographical distribution in Turkey of the new record is mapped.

Kaynakça

Boissier, E.P. 1867. Flora Orientalis. Vol 1, 869–884. Davis, P.H. 1966. Geranium L. In: Davis, P.H., Cullen, J., Coode, M.J.E., Flora of Turkey and the East Aegean

Islands, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh. Volume 2, 451–474.

Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K. 1988. Geranium L. In: Davis, P.H., Mill., R.R., Tan, K. (eds), Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supplement). Edinburgh Univ. Press, Edinburgh. Volume 10, 105–106.

Güner, A. 2000. Geranium L. In: Güner A., Özhatay N., Ekim T., Başer, K.H.C. (eds), Flora of Turkey and the East

Aegean Islands (Supplement). Edinburgh Univ. Press, Edinburgh. Volume 11, 73.

Hayek, A. 1927. Geranium L. In: Hayek. Prodromus Florea Peninsulae Balcanicae. Band Dicotyledonae Sympetalae. Dahlem bei Berlin. 568–576.

Hegi, G. 1975. Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Carl Hanser Verlag, München. Band IV, Teil 31, 668–1716.

Pitschmann, H. &Reisigl, H. 1965. Flora der Südalpen vom Gardasee zum Comersee. 2. Aufl. Stuttgart. 134–135.

Shishkin, B. K. 1949. Geranium L. In: Shishkin, B. K. (ed.), Flora of the USSR. Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR, Moskva, Leningrad. Volume 14, 2–63.

Tsiripidis, I., Athanasiadis, N. 2003. Contribution to the knowledge of the vascular flora of NE Greece. Floristic composition of the beech (Fagus sylvatica L.) forests in the Greek Rodopi. Willdenowia 33, 273–297.

Velenowsky, J. 1898. Flora Bulgarica, Supplementum I. Pragae. 61.

Webb, D.A., Ferguson, I.K. 1968. Geranium L. In: Tutin TG, Heywood VH, Burges NA, Moore DM, Valentine DH,

Walters SM, Webb DA, eds. Flora Europaea. Cambridge: Cambridge University Press, Volume 2, 193–199.

Kaynak Göster