A new distribution area of Asperula daphneola (Rubiaceae) in Western Turkey and it’s new recommended IUCN threat category

Asperula daphneola O. Schwarz Batı-Anadolu’ya ait lokal bir endemik türdür. Ekim ve ark. (2000) tarafından IUCN kategorilerinden VU (duyarlı) kategorisi içerisinde sınıflandırılmıştır. A. daphneola şimdiye kadar sadece tek (Nif Dağı) lokaliteden bilinmekteydi. Bu türün yeni bir yayılış alanı makalenin yazarları tarafından 2009 yılında İzmir ili, Armutlu yukarısı, Mahmut Dağı’nda bulunmuştur. Bu tür, 1350m yükseklikte kalker kaya üzerinde yayılış göstermektedir. Mahmut Dağı’nda toplanan A. daphneola örneklerine ait taksonomik bir betimi ve resimleri verilmiştir. Çalışmalarımız sonucunda tür, IUCN (2001) kriterlerine göre CR B1ab(iii)+2ab(ii,iii), olarak önerilmiştir.

The Asperula daphneola O. Schwarz is a local endemic species in West Anatolia. It has been classified within VU (vulnerable) category of IUCN from Ekim at al. (2000). Until now, A. daphneola has been known from the single locality (Nif Mountain). A new distribution area of this species was found out by authors of this article in 2009 at Mahmut Mountain, above Armutlu in the province Đzmir. This species disclosed distribution 1350 m altitude on limestone rock. A taxonomic description, the illustrations and of the A. daphneola which gathered from Mahmut Mountain are given. Our studies led us to recommend it as CR B1ab(iii)+2ab(ii,iii), according to the 2001 IUCN categories.

Kaynakça

Ehrendorfen, F., Schönbeck-Temesy, E. 1982. Asperula L., pp. 734–767. In: Davis, P.H., Edmonson, J.R., Mill., R.R. & Tan, K. (eds), Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol. 7. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. & Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Pteridophyta ve Spermatophyta). TTKD ve Van 100. Yıl üniversitesi Yayını, Ankara.

Gücel, S., Seçmen, Ö. 2009. Conservation biology of Asperula daphneola (Rubiaceae) in Western Turkey. Turk. J. Bot. 33, 257-262.

Güner, A. 2000. Scorzonera L., pp. 167. In: Güner A., Özhatay N., Ekim T. & Başer, K.H.C. (eds), Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supplement), Vol. 11. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

IUCN 2001. IUCN Red List Categories: Version 3.1. Prepared by the IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland and Cambridge.

Koçman, A. 1989. Applied physical geography studies and investigations on Bozdağlar district in Izmir. Publications of Ege University, Faculty of Literature No:49, Izmir.

Ok, T., Avşar, M.D. 2009. New distribution areas of Kadıncık shrub (Flueggea anatolica Gemici) determined in the Andırın region, Kahramanmaraş/Turkey. BioDiCon 2/1 ,65-70.

Özuslu, E., Öztekin, M. 2008. A new localization for Teucrium paederotoides Boiss. et. Hausskn. (Lamiaceae). BioDiCon 1/2, 86-90.

Scopoli, J. A. 1771. Flora Carniolica, ed. 2, 1: 101-106. Viennae.

Verdier, J. 1963. Kemalpasha Mountain Survey (Izmir), Journal of Quarry Technical Research Institute 61: 37-39.

Kaynak Göster