Türkiye Bakır Yataklarının Jenetik Tipleri, Rezerv Durumu, Aramalar İçin Önemli Olan Kayaç ve Bölgeleri

Türkiye'nin bakır yatakları çoğunlukla magmatik kökenlidir. Bağlı oldukları magma cinslerine göre bakır zuhurlarını üç ana grup altında toplamak mümkündür : 1. Ofiolitik magmatizmaya bağlı zuhurlar, 2. Asitik plutonizmaya bağlı zuhurlar, 3. Andezitik - dasitik volkanizmaya bağlı zuhurlar, Her üç magma tipine bağlı olarak, muhtelif jenezde bakır yatakları teşekkül etmiştir. Cu-Pb-Zn minerallerinden oluşan metazomatik ve hidrotermal - filoniyen tipteki zuhurlar sayıca en fazla bulunmakla beraber, rezerv yönünden ekselatif - hidrotermal tipi karekterize eden (Murgul, Çayeli, Lahanos, Ergani ve Küre gibi) zuhurlar çok daha fazla önem kazanmaktadır. Geleceğin bakır aramalarında ise ekselatif - hidrotermal tipler yanında, bilhassa Tersier devri asitik plutonlarına bağlı porfiri tipi yataklar önem kazanacaktır. Bu güne kadar yapılan arama ve detay etüdler sonunda, yaklaşık olarak 2.500.000 ton metalik bakıra eşdeğer olan bir bakır cevheri rezervi tesbit edilmiştir. Buna ilâveten, bilinen tüm jeolojik ve madencilik verilerinin istatistiki yoldan uygun Computer programlarıyla değerlendirilmesi sonunda, Türkiye jeolojik ve tektonik yapısının daha 7.500.000 ton civarında metalik bakıra eşdeğer bir bakır cevheri potansiyelini içinde gizlediği tahmin edilmiştir. Böylece, ülkemizin bakır -potansiyelini ia.000.000 ton metalik - bakır mertebesinde tahmin etmek yerinde olacaktır. Bu rakam 1.000.000.000 ton % 1 lik bir bakır cevheri potansiyeli demektir. Yani, halen tesbit edilmiş bakır rezervlerimize istikbalde üç katının daha ilâve edilebileceği imkân ve ümidi mevcuttur. Bakır aramaları için ümitli olan kayaçlann ve ilk plânda ele alınması gerekli olan bölgelerin yine yukarda bahsedilen istatistiki değerlendirmeler sonunda şunlar olduğu anlaşılmıştır..

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { madencilik362444, journal = {Bilimsel Madencilik Dergisi}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {1974}, volume = {13}, pages = {143 - 152}, doi = {}, title = {Türkiye Bakır Yataklarının Jenetik Tipleri, Rezerv Durumu, Aramalar İçin Önemli Olan Kayaç ve Bölgeleri}, key = {cite}, author = {Ovalıoğlu, R.} }
APA Ovalıoğlu, R. (1974). Türkiye Bakır Yataklarının Jenetik Tipleri, Rezerv Durumu, Aramalar İçin Önemli Olan Kayaç ve Bölgeleri . Bilimsel Madencilik Dergisi , 13 (2) , 143-152 .
MLA Ovalıoğlu, R. "Türkiye Bakır Yataklarının Jenetik Tipleri, Rezerv Durumu, Aramalar İçin Önemli Olan Kayaç ve Bölgeleri" . Bilimsel Madencilik Dergisi 13 (1974 ): 143-152 <
Chicago Ovalıoğlu, R. "Türkiye Bakır Yataklarının Jenetik Tipleri, Rezerv Durumu, Aramalar İçin Önemli Olan Kayaç ve Bölgeleri". Bilimsel Madencilik Dergisi 13 (1974 ): 143-152
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Bakır Yataklarının Jenetik Tipleri, Rezerv Durumu, Aramalar İçin Önemli Olan Kayaç ve Bölgeleri AU - R. Ovalıoğlu Y1 - 1974 PY - 1974 N1 - DO - T2 - Bilimsel Madencilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 152 VL - 13 IS - 2 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi Türkiye Bakır Yataklarının Jenetik Tipleri, Rezerv Durumu, Aramalar İçin Önemli Olan Kayaç ve Bölgeleri %A R. Ovalıoğlu %T Türkiye Bakır Yataklarının Jenetik Tipleri, Rezerv Durumu, Aramalar İçin Önemli Olan Kayaç ve Bölgeleri %D 1974 %J Bilimsel Madencilik Dergisi %P 2564-7024-2587-2613 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Ovalıoğlu, R. . "Türkiye Bakır Yataklarının Jenetik Tipleri, Rezerv Durumu, Aramalar İçin Önemli Olan Kayaç ve Bölgeleri". Bilimsel Madencilik Dergisi 13 / 2 (Şubat 1974): 143-152 .
AMA Ovalıoğlu R. Türkiye Bakır Yataklarının Jenetik Tipleri, Rezerv Durumu, Aramalar İçin Önemli Olan Kayaç ve Bölgeleri. Madencilik. 1974; 13(2): 143-152.
Vancouver Ovalıoğlu R. Türkiye Bakır Yataklarının Jenetik Tipleri, Rezerv Durumu, Aramalar İçin Önemli Olan Kayaç ve Bölgeleri. Bilimsel Madencilik Dergisi. 1974; 13(2): 143-152.
IEEE R. Ovalıoğlu , "Türkiye Bakır Yataklarının Jenetik Tipleri, Rezerv Durumu, Aramalar İçin Önemli Olan Kayaç ve Bölgeleri", Bilimsel Madencilik Dergisi, c. 13, sayı. 2, ss. 143-152, Şub. 1974