Mübeccel Kıray’ın Eserlerinde Kent ve Toplumsal Değişme

Bu çalışmada kent, kentlilik ve toplumsal değişme sorunları konusunda, öncü çalışmalar yapmış, bir sosyologun eserlerindeki yorum ve metodoloji incelenmektedir. 1914 yılında kurulan, Avrupa’daki ikinci sosyoloji kürsüsünden bu yana geçen doksan yıl boyunca, Mübeccel Kıray’ın Türk sosyoloji geleneğindeki yeri üzerinde durulmuştur.

This work deals with the methodology and comments in a sociologist who had produced pioneering studies in the issues of social change and being urbanized. It also scrutinize Mubeccel Kiray’s place in the Turkish sociology tradition during the last ninety years since the establishment of the second sociology department of Europe in Turkey in 1914.

Kaynak Göster

APA Sunay, C . (2004). Mübeccel Kıray’ın Eserlerinde Kent ve Toplumsal Değişme . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (8) , 43-61 .