Bilimsel Bilgi Üretiminde Metaforların Rolü: Destek mi, Engel mi?

Bu çalışmada, metaforların bilgi üretimindeki rolleri hakkında bir tartışma açılmıştır. Dilbilimsel ve felsefi bir perspektiften bakılarak metaforların yapılandırmacı yaklaşımla kuram oluşturma ve bilgi üretmede önemli olduğu varsayımına karşılık; yapılandırmacı olmayan yaklaşımla teori ve hipotezlerdeki metaforik kavramların bilgi üretimini engelleyici olduğu savunulmaktadır. İki karşıt görüşün sentezi niteliğindeki bir diğer görüş açısından da metaforları belli bir dozda kullanmak fikri yer almaktadır.

The Role Of Metaphors on Producing Scientific Knowledge: Supporter or Barrier?

This study gives rise to an argument about metaphors that uphold or hinder producing scientific knowledge. According to philosophical and linguistic views, nonconstructivist approach says metaphors in hypothesis and theories obstruct development and existence of knowledge in contrast to constructivist approach that says metaphors have considerable roles for building theory and producing scientific knowledge. Another approach that is synthesis of these two approaches says metaphors have to be used for a limited dose.

Kaynak Göster

APA Alpaslan, S , Özen Kutani̇s, R . (2007). Bilimsel Bilgi Üretiminde Metaforların Rolü: Destek mi, Engel mi? . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (2) , 1-17 .