Palyatif Bakım Hastasındaki İnatçı Hıçkırık Tedavisinde Bilateral Frenik Sinir Bloğu: Olgu Sunumu

Hıçkırık; solunum kasları özellikle de diyaframın aniden istem dışı kasılması neticesinde glottisin ani kapanmasıyla meydana gelen karakteristik sestir. Çoğunlukla kısa sürede kendiliğinden son bulur. Bu durumun bir aydan uzun sürmesi inatçı hıçkırık olarak adlandırılmaktadır. İnatçı hıçkırıklar; malnütrisyon, hipoksi, aritmi, dehidratasyon, depresyon, yorgunluk ve uyku bozukluğu gibi durumlara yol açabilirler. Bu durum hastanın yaşam kalitesini etkilemektedir. İnatçı hıçkırık tedavisinde gamma-aminobutirik asit reseptör agonistleri, dopamin antagonistleri, antipsikotikler ve baklofen gibi farmakolojik ajanlar yararlıdır. Bu yöntemlerde başarı elde edilemezse invaziv yöntemler olan; frenik sinir blokajı, rejyonal anestezi uygulaması, frenik sinire pulse radyofrekans gibi alternatif yöntemler uygulanabilmektedir. Bu olgu sunumunda, inatçı hıçkırığı olan palyatif bakım hastasına tedavi yaklaşımımızı sunmayı amaçladık. Özefagogastrik bileşke tümörü nedeniyle gastrektomi ve distal özofajektomi yapılan 55 yaşındaki erkek hastanın postoperatif takibi sırasında, özofagus hematomu sonrası inatçı hıçkırık şikayeti başladı. Beş hafta süre ile verilen medikal tedaviden fayda görmediği için hastaya iki taraflı frenik sinir bloğu uygulandı. Bilateral frenik blok sonrası takiplerinde hastanın hıçkırık şikayetinin büyük ölçüde azaldığı gözlendi.

Bilateral Phrenic Nerve Block For the Treatment of Intractable Hiccup in a Palliative Care Patient: A Case Report

Hiccup is the characteristic voice caused by the sudden closure of the glottis during the contraction of the muscles of respiration especially diaphragm. It usually ends spontaneously in a short time. If it lasts more than one month, it is called as intractable hiccup. Intractable hiccups may lead to malnutrition, hypoxia, arrhythmia, dehydration, depression, tiredness and sleep disorder. Those can affect the quality of life of the patient. It is reported that pharmacologic agents such as gamma-aminobutyric acid receptor agonists, dopamine antagonists, antipsychotics and baclofen may be beneficial in the treatment of intractable hiccups. If success is not achieved with these methods, invasive methods such as phrenic nerve block, regional anesthesia, and phrenic nerve pulse radiofrequency may be applied as alternative therapies. In this case report, it is aimed to present the medical management of a palliative care patient with intractable hiccup. A 55-year-old male patient underwent gastrectomy and distal esophagectomy due to esophagogastric junction tumor. He suffered from intractable hiccup after esophageal hematoma. Bilateral phrenic nerve block was performed; hence no recovery was achieved after five weeks of medical treatment. Most of his complaint about hiccup was recovered after phrenic nerve block.

Kaynakça

Steger M, Schneemann M, Fox M. Systemic review: the pathogenesis and pharmacological treatment of hiccups. Aliment Pharmacol Ther 2015;42:1037-50. Marinella MA. Diagnosis and management of hiccups in the patient with advanced cancer. J Support Oncol 2009;7:122-7.

Lewis JH. Hiccups: causes and cures. J Clin Gastroenterol 1985;7:539-52.

Bagheri H, Cismondo S, Montastruc JL. Drug-induced hiccup: a review of the France pharmacologic vigilance database. Therapie 1999;54:35-9.

Kang KN, Park IK, Suh JH, Leem JG, Shin JW. Ultrasound-guided pulsed radiofrequency lesioning of the phrenic nerve in a patient with intractable hiccup. Korean J Pain 2010;23:198-201.

Campbell P, Janak S, Hilas O. Gabapentin for the treatment of persistent hiccups. Consult Pharm 2014;29:408-12.

Vaidya V. Sertraline in the Treatment of Hiccups. Psychosomatics 2000;41:353-5

Renes SH, van Geffen GJ, Rettig HC, Gielen MJ, Scheffer GJ. Ultrasound-guided continuous phrenic nerve block for persistent hiccups. Reg Anesth Pain Med 2010;35:455-7.

Kuusniemi K, Pyylampi V. Phrenic nerve block with ultrasound-guidance for treatment of hiccups: a case report. J Med Case Rep 2011;5:493.

Arsanious D, Khoury S, Martinez E, Nawras A, Filatoff G, Ajabnoor H et al. Ultrasound-Guided Phrenic Nerve Block for Intractable Hiccups following Placement of Esophageal Stent for Esophageal Squamous Cell Carcinoma. Pain Physician 2016;19:E653-6.

Kaynak Göster

Bezmiâlem Science
  • ISSN: 2148-2373
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2013
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

10.5b4.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

The Protective Effects of Long-Term Probiotic Application on Experimental Sepsis-dependent Inflammation Process

SABİHA AYDOĞDU, MURAT KARAMEŞE, ÜLKÜ ALTOPARLAK, SELİNA AKSAK KARAMEŞE

Genotype-phenotype Correlation in Pelizaeus Merzbacher Disease and Pelizaeus Merzbacher-like Disease

Elif GÖKÇAL, Birdal BİLİR, Esra BATTALOĞLU, AYŞE RESA AYDIN, Zuhal YAPICI

Diş Hekimliği Pratiğinde Oral Antikoagülan Ajan Kullanan Hastalara Yaklaşım

Özge DOĞANAY

The Inhibitory Effect of Ileal Mucosal Media Originated from FVB/N Mice Strain on Escherichia coli LF82 Invasion

Hüsamettin AYGÜN, MURAT KARAMEŞE, Fikret UYAR

Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae Suşlarında Karbapenemaz Varlığının ve Klonal İlişkinin Araştırılması

Mustafa SAMASTI, MÜCAHİDE ESRA KOÇOĞLU, İSMAİL DAVARCI, MUSTAFA HALUK VAHABOĞLU, HÜLYA ÇAŞKURLU

Omuz Rotator İnterval Yırtıklarında Artroskopik Tamirinin Klinik ve Radyolojik Sonuçları

İLKER EREN, HAKAN ÖZBEN, Nazan CANBULAT, Şule Meral EREN, Ayla UÇAK, Sergin AKPEK, Mehmet DEMİRHAN

Malaria Prophylaxis and Vaccinations Among Turkish International Travelers: National Data, 2011-2016

Gülay OKAY, Cemal AYAZOĞLU, Osman KAN, Meliha Meriç KOÇ, TURAN ASLAN

Huzursuz Bacaklar Sendromu Hastalarında Obsesif Kompülsif Belirti Düzeylerinin Araştırılması ve Klinik Önemi

Yıldızhan ŞENGÜL, ONUR YILMAZ, Hakan Serdar ŞENGÜL, Fatma Büşra PARLAKKAYA, AHMET ÖZTÜRK

Karaciğer Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Uzamış Mekanik Ventilasyon Prediktörleri

MELTEM GÜNER CAN, ALİ ÖZER

Palyatif Bakım Hastasındaki İnatçı Hıçkırık Tedavisinde Bilateral Frenik Sinir Bloğu: Olgu Sunumu

MUSTAFA SÜREN, Vildan KÖLÜKÇÜ, SELİM ADATEPE, SERKAN DOĞRU, Ahmet AKBAŞ, İSMAİL OKAN