Pigmente Purpurik Dermatozlu Hastalarda Ortalama Trombosit Hacminin Değerlendirilmesi

Amaç: Pigmente purpurik dermatoz (PPD) peteşi ve hiperpigmente maküllerle karakterize bir hastalıktır. Hastalığın etiyoloji tam olarak bilinmemektedir. Ortalama trombosit hacmi (OTH) trombosit fonksiyon ve aktivasyonunu gösteren bir belirteçtir. Trombositler hemostaz ve koagulasyondaki rollerine ek olarak inflamasyon ve immün sistem üzerinde de önemli rol oynarlar. Biz bu çalışmada, PPD ve OHT arasındaki olası ilişkiyi araştırdık.Yöntemler: PPD tanısı olan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu sağlıklı 64 kişiden oluşturuldu. Çalışma dizaynı retrospektifdi. Yaş, cinsiyet, OTH ve trombosit düzeyleri hasta dosyalarından kayıt edildi. Trombosit fonksiyonunu etkileyen herhangi bir kronik hastalığı ve ilaç kullanımı olan olgular çalışma dışı bırakıldı.Bulgular: Ortalama OTH düzeyleri hasta grubunda 9,7±2,1fl ve kontrol grubunda 8,0±1,1 fl idi. Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı (p

Evaluation of Mean Platelet Volume in Patients with Pigmented Purpuric Dermatosis

Objective: Pigmented purpuric dermatosis (PPD) is a chronic skin disease characterized by petechial and pigmentary macules. The etiology of the disease remains unknown. Mean platelet volume (MPV) is a marker of platelet (PLT) function and activation. PLTs play important roles in inflammation and innate and adaptive immunity in addition to their roles in hemostasis and thrombosis. In this study, we investigated the possible association between MPV and PPD.Methods: Forty patients with PPD were enrolled in the study. The control group consisted of 64 healthy subjects. The study design was retrospective. The age, gender, and MPV and PLT levels were recorded from patients' charts. Cases who had received any medicine affecting PLT function and had a concomitant disease were excluded from the study.Results: The mean MPV levels were 9.7±2.1 fl and 8.0±1.1 fl in the patient and control groups, respectively. This difference was significant (p<0.001). The mean PLT levels were 246.2±55.8 and 261.6±49.6 in the patient and control groups, respectively. There was no significant difference in the PLT counts between the two groups (p=0.169).Conclusion: In this study, we found a significant correlation between MPV and pigmented purpuric dermatosis. There is a need for more detailed and prospective studies to determine the possible role of increased PLT activation in the pathogenesis of the disease.

Kaynakça

1. Sardana K, Sarkar R, Sehgal VN.Pigmented purpuric dermatoses: an overview. Int J Dermatol 2004; 43: 482-8. [CrossRef]

2. Braun-Falco O, Plewig G, Wolff HH, Winkelmann RK. Dermatology, 4th ed. Berlin: Springer-Verlag, 1991: 659. [CrossRef]

3. Şendur N, Karaman G, Şavk E, Dikicioğlu E. Schamberg Hastalığı. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 1: 35-7.

4. Canpolat F, Akpinar H, Eskioğlu F. Mean platelet volume in psoriasis and psoriatic arthritis Clin Rheumatol 2010; 29: 325-8. [CrossRef]

5. Tamagawa-Mineoka R. Important roles of platelets as immune cells in the skin. J Dermatol Sci 2015; 77: 93-101 [CrossRef]

6. Kasperska-Zajac A, Brzoza Z, Rogala B.Platelet function in cutaneous diseases. Platelets 2008; 19: 317-21. [CrossRef]

7. Chandrashekar L, Rajappa M, Revathy G, Sundar I, Munisamy M, Ananthanarayanan PH, et al. Is enhanced platelet activation the missing link leading to increased cardiovascular risk in psoriasis? Clin Chim Acta 2015; 446: 181-5. [CrossRef]

8. Kim DS, Lee J, Kim SH, Kim SM, Lee MG. Mean platelet volume is elevated in patients with psoriasis vulgaris. Yonsei Med J 2015; 56: 712-8. [CrossRef]

9. Sansanayudh N, Muntham D, Yamwong S, Sritara P, Akrawichien T, Thakkinstian A. The association between mean platelet volume and cardiovascular risk factors. Eur J Intern Med 2016; 30: 37-42. [CrossRef]

10. Mathur A, Robinson MS, Cotton J, Martin JF, Erusalimsky JD. Platelet reactivity in acute coronary syndromes: evidence for differences in platelet behaviour between unstable angina and myocardial infarction. Thromb Haemost 2001; 85: 989-94.

11. Şahin A, Yetişgin A, Şahin M, Durmaz Y, Cengiz AK. Can Mean Platelet Volume be a Surrogate Marker of Inflammation in Rheumatic Diseases? West Indian Med J 2015; 65: 165-9. [CrossRef]

12. Greisenegger S, Endler G, Hsieh K, Tentschert S, Mannhalter C, Lalouschek W. Is elevated mean platelet volume associated with a worse outcome in patients with acute ischemic cerebrovascular events? Stroke 2004; 35: 1688-91. [CrossRef]

13. Liang QC, Jin D, Li Y, Wang RT. Mean platelet volume and platelet distribution width in vascular demen tia and Alzheimer's disease. Platelets 2014; 25: 433-8. [CrossRef]

14. Topal E, Celiksoy MH, Catal F, Karakoç HT, Karadağ A, Sancak. The Platelet Parameters as Inflammatory Markers in Preschool Children with Atopic Eczema. Clin Lab 2015; 61: 493-6.

15. Martin SF. Immunological mechanisms in allergic contact dermatitis. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2015; 15: 124-30. [CrossRef]

16. Geba GP, Ptak W, Anderson GM, Paliwal V, Ratzlaff RE, Levin J, et al. Delayed-type hypersensitivity in mast cell-deficient mice: dependence on platelets for expression of contact sensitivity. J Immunol 1996; 157: 557-65.

Kaynak Göster

1365 1044

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Mortality due to Internal Herniation As A Late Complication in A Patient who Underwent Laparoscopic Total Gastrectomy for Early Gastric Cancer

ULAŞ ADAY, Hüseyin ÇİYİLTEPE, Durmuş Ali ÇETİN, Ebubekir GÜNDEŞ, ERDAL POLAT

Kolorektal Anal Sıkıntı Envanteri- 8'in Türkçe Formunun Geliştirilmesi ve Validasyonu

SERDAR AYDIN, Tuğçe İrem PAŞA, Merve BIDAK, Gonca BATMAZ, Ramazan DANSUK

İki Erkek Kardeşte Kronik Lenfositik Lösemi Olgusu

İlhami GÜLTEPE, Tuba ÖZKAN, Güven ÇETİN

İnce ve Kalın Bağırsakların Gelişimi

Mukaddes EŞREFOĞLU, Aslı ÇETİN

Pigmente Purpurik Dermatozlu Hastalarda Ortalama Trombosit Hacminin Değerlendirilmesi

Anıl Gülsel BAHALI, DİLEK BIYIK ÖZKAYA, FATMA PELİN CENGİZ, NAZAN EMİROĞLU, ÖZLEM SU KÜÇÜK, MEHMET ONUR KAYA, Nahide ONSUN

Hipertansif Hastalarda Kardiyovasküler Risk Faktörü olarak Ürik Asit ile CRP, RDW, MPV Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Yasemin Aker KARAGÖZ, İrfan ŞAHİN, Ferdi KARAGÖZ, Dede ŞİT

Pulmoner Sarkoidozlu Hastalarda Ortalama Trombosit Hacminin Hastalık Aktivitesindeki Değeri

Hatice KUTBAY ÖZÇELİK, MEHMET BAYRAM, Elif KILIÇ, Muhammed Emin AKKOYUNLU, Murat SEZER, Fatmanur KARAKÖSE, Fatih YAKAR

Esansiyel Hipertansiyonda Bradikinin B Reseptör Geni C-58T Polimorfizminin Total-Kolesterol ve Kan Şekeri Üzerine Etkileri

BELGİN SÜSLEYİCİ DUMAN, MELİHA KOLDEMİR GÜNDÜZ, Seniyye Ülgen ZENGİN, PENBE ÇAĞATAY, Hasan Mert BOZKUŞ, Nur BAKIR, Mustafa TAŞKIN

Karaciğer ve Pankreas Gelişimi

Mukaddes EŞREFOĞLU, Elif TAŞLIDERE, Aslı ÇETİN

Anesthetic Management of Children with Larsen Syndrome

Ayşe Çiğdem TÜTÜNCÜ, Pınar KENDİGELEN, Atasoy GÜRLEVİK, Gülçin KARACAN, Güner KAYA