Evaluation of Retinopathy of Prematurity: Four-year Followup Study in a Newly Established Tertiary Neonatal Intensive Care Unit in Turkey

Objective: Retinopathy of prematurity (ROP) is one of the leading causes of childhood vision loss in both developed and developing countries. In this study, we aimed to assess the results of ROP screening and treatment, and to evaluate the risk factors in our newly established unit. We also compared our data with other studies reported in Turkey. Methods: Two-hundred and forty eight (33.9%) infants were enrolled in ROP screening between January 2012-January 2016. The results of ROP screening and treatment, and the risk factors for ROP in infants followed up in a newly established neonatal intensive care unit were determined. Results: ROP was observed in 25.8% of premature infants in different stages and zones. In the logistic regression analysis, we found an increased risk of ROP development in those patients with the following risk factors: Low gestational age [p=0.0001, odds ratio (OR)=0.73], sepsis (p=0.003, OR=0.57), and bronchopulmonary dysplasia (p=0.0035, OR=0.41). Conclusion: Good antenatal care, improving unit conditions, and regular screening will decrease the ROP incidence in our facility to the level of developed countries. Hopefully, this will help to reduce the future sequelae of visual function loss in these patients. The awareness of the risk factors and the complications of ROP will decrease the incidence of the disease in unexperienced and newly organized NICUs.

Prematüre Retinopatisinin Değerlendirilmesi: Türkiye’de Yeni Kurulan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Dört Yıllık Takip Çalışması

Amaç: Prematüre retinopatisi (ROP) hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağı görme kaybının önde gelen nedenlerinden biridir. Bu çalışmada, yeni kurulan ünitemizdeki ROP taraması ve tedavisinin sonuçlarını ve risk faktörlerini değerlendirmeyi amaçladık. Sonuçlarımızı Türkiye’de yapılan diğer çalışmalarla da karşılaştırdık. Yöntemler: Ocak 2012-Ocak 2016 tarihleri arasında iki yüz kırk sekiz (%33,9) bebek ROP taramasına dahil edildi. Yeni kurulan yoğun bakım ünitesinde takip edilen bebeklerde ROP tarama ve tedavi sonuçları ile risk faktörleri belirlendi. Bulgular: Prematüre bebeklerin %25,8’inde farklı evre ve bölgelerde ROP gözlendi. Lojistik regresyon analizinde, aşağıdaki risk faktörleri olan hastalarda artan ROP gelişme riski bulduk: Düşük gebelik yaşı (p=0,0001, OR=0,73), sepsis (p=0,003, OR=0,57) ve bronkopulmoner displazi (p=0,0035, OR=0,41). Sonuç: Doğum öncesi iyi bakım, ünite koşullarının iyileştirilmesi ve düzenli tarama, ünitemizdeki ROP insidansını gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştıracaktır. Umut ediyoruz ki bu da hastalarda görme fonksiyonlarının gelecekteki sekelini azaltmaya yardımcı olacaktır. Risk faktörleri ve komplikasyonlarla ilgili farkındalığın artması özellikle deneyimsiz ve yeni kurulan yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde hastalığın görülme sıklığını azaltacaktır.

Kaynakça

1. Bas AY, Koc E, Dilmen U, ROP Neonatal Study Group. Incidence and severity of retinopathy of prematurity in Turkey. Br J Ophthalmol 2015;99:1311-4.

2. Broxterman EC, Hug DA. Retinopathy of prematurity: a review of current screening guidelines and treatment options. Missouri Medicine 2016;113:187-90.

3. Yonekawa Y, Thomas BJ, Thanos A, Tedorich B, Drense KA, Trese MT, et al. The cutting edge of Retinopathy of Prematurity care expanding the boundaries of diagnosis and treatment. Retina 2017;37:2208-25.

4. Sen P, Rao C, Bansal N. Retinopathy of Prematurity: An Update. Sci J Med & Vis Res Foun 2015;vol XXXIII:93-6.

5. Shah PK, Prabhu V, Karandikar SS, Ranjan R, Narendran V, Kalpana N. Retinopathy of prematurity: Past, present and future. World J Clin Pediatr 2016;5:35-46.

6. Zhu T, Zhang L, Zhao F, Qu Y, Mu D. Association of maternal hypertensive disorders with retinopathy of prematurity: A systematic review and meta-analysis. PLoS One 2017;12:e0175374.

7. Fang JL, Sorita A, Carey WA, Colby CE, Murad MH, Alahdab F. Interventions To Prevent Retinopathy of Prematurity: A Metaanalysis. Pediatrics 2016;137:e20153387.

8. Suelves AM, Shulman JP. Current screening and treatments in retinopathy of prematurity in the US. Eye and Brain 2016:837-43.

9. Yau GS, Lee JW, Tam VT, Liu CC, Yip S, Cheng E, et al. Incidence and Risk Factors of Retinopathy of Prematurity From 2 Neonatal Intensive Care Units in a Hong Kong Chinese Population. Asia Pac J Ophthalmol 2016;5:185-91.

10. Section on Ophthalmology American Academy of Pediatrics, American Academy of Ophthalmology, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Screening examination of premature infants for retinopathy of prematurity. Pediatrics 2006;117:572-6.

11. International Committee for the Classification Retinopathy of Prematurity. The international classification of retinopathy of prematurity. Arch Ophthalmol 2005;123:991-9.

12. Early Treatment for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Final results of the early treatment for retinopathy of prematurity (ETROP) randomized trial. Trans Am Ophthalmol Soc 2004;102:233-50.

13. Goble RR, Jones HS, Fielder AR. Are we screening too many babies for retinopathy of prematurity? Eye 1997;11:509-14.

14. Gilbert C, Fielder A, Gordillo L, Quinn G, Semiglia R, Visintin P, et al. Characteristics of infants with severe retinopathy of prematurity in countries with low, moderate, and high levels of development: implications for screening programs. Pediatrics 2005;115:e518-25.

15. Hwang JH, Lee EH, Kim EA. Retinopathy of prematurity among very-low-birth-weight infants in Korea: incidence, treatment, and risk factors. J Korean Med Sci 2015;30:S88-94.

16. Rasoulinejad SA, Montazeri M. Retinopathy of prematurity in neonates and its risk factors: a seven year study in northern Iran. Open Ophthalmol J 2016;10:17-21.

17. Nassar MM. Screening for retinopathy of prematurity: a report from Upper Egypt. Int J Ophthalmol 2016;9:262-5.

18. Öner A, Özkırış A, Güneş T, Karaküçük S, Erkılıç K, Çetin N. Prematüre retinopatisi: 2 yıllık tarama sonuçlarımız. Erciyes Tıp Dergisi 2005;27:104-9.

19. Ekinci A, Akçakaya AA, Yaylalı SA, Sadıgov F. Prematüre retinopatisi: dört yıllık tarama sonuçlarımız. Okmeydanı Tıp Dergisi 2015;31:75- 81.

20. Özbek E, Genel F, Atlıhan F, Güngör İ, Malatyalı R, Menteş J, ve ark. Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde premature retinopatisi insidansı, risk faktörleri ve izlem sonuçları. İzmir Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2011;1:7-12.

21. Beden Ü, Demir S, Aygün C, Küçüködük Ş, Erkan D. Screening for retinopathy of prematurity (ROP) in the middle Black Sea region of Turkey. Turk J Pediatr 2012;54:223-9.

22. Hanedar A, Göncü T, Adıbelli FM, Çakmak A, Oğuz H. Prematüre retinopatisi tarama ve tedavi sonuçları. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;12: 274-80.

23. Esen E, Erdem E, Yar K, Demircan N, Soylu M. Prematüre retinopatisi tarama sonuçlarımız: ideal tarama programı nasıl olmalı? Turk J Ophthalmol 2014;44:42-6.

24. Sönmez K, Özcan PY, İlhan B, Koçak Altıntaş AG. Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerde prematüre retinopatisi sıklığı, gelişiminde etkili risk faktörleri ve tedavi sonuçları. Ret-Vit 2011;19:225-30.

25. Seiberth V, Linderkamp O. Risk factors in retinopathy of prematurity. Ophthalmologica 2000;14:131-5.

26. Küçükevcilioğlu M, Mutlu FM, Sarıcı SÜ, Ceylan OM, Altınsoy HI, Kılıç S, et al. Frequency, risk factors, and outcomes of retinopathy of prematurity in a tertiary care hospital in Turkey. Turk J Pediatr 2013;55:467-74.

27. Zengin N, Özer EA, Zengin MÖ, Türe G, Sütçüoğlu S, Talay E. Prematüre retinopatisi sıklığı ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014;57:87-96.

28. Günay M, Topçuoğlu S, Çelik G, Gürsoy T. Prematüre retinopatisi: sıklık azalıyor mu? Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2013;44:214-20.

29. Mutlu FM, Altinsoy HI, Mumcuoğlu T, Kerimoglu H, Kiliç S, Kul M, et al. Screening for retinopathy of prematurity in a tertiary care unit in Turkey: frequency, outcomes, and risk factor analysis. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2008;45:291-8.

30. Yılmaz R, Ünüvar Ş, Karaaslan E, İnce DA, Demir S, Demir HD. Prematüre retinopatisi taraması yapılan elli dokuz bebeğin retrospektif değerlendirilmesi. Journal of Contemporary Medicine 2013;3:161-5.

31. Altunbaş HH, Kır N, Ovalı T, Dağoğlu T. Prematüre retinopatisi: klinik seyir ve risk faktörleri. T Oft Gaz 2002;32:286-90.

32. Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. 15- year outcomes following threshold retinopathy of prematurity. Arch Ophthalmology 2005;123:311-8.

33. Micieli JA, Surkont M, Smith AF. A systematic analysis of the offlabel use of bevacizumab for severe retinopathy of prematurity. Am J Ophthalmol 2009;148:536-43. 34. Mintz-Hittner HA, Kennedy KA, Chuang AZ. Efficacy of intravitreal bevacizumab for stage 3+ retinopathy of prematu rity. N Engl J Med 2011;364:603-15.

35. Lien R, Yu MH, Hsu KH, Liao PJ, Chen YP, Lai CC, et al. Neurodevelopmental outcomes in infants with retinopathy of prematurity and bevacizumab treatment. PLoS One 2016;11:e0148019.

Kaynak Göster

204 135

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Anxiety, Depression and Health Profile in Mothers with Children in the Pediatric Intensive Care Unit

Burcu ÇABUK, Alis KOSTANOĞLU

Evaluation of Awareness of Cervical Cancer and Pap Spear Test of Working Women by Health Belief Model

İlgün ÖZEN ÇINAR, Fatma Ebru KARA

Comparison of the Role of Endocan With Other Laboratory Tests in Diagnosis of Acute and Perforated Appendicitis in Children

Mehmet Nuri CEVİZCİ, Soner Sertan KARA, Engin ŞEBİN, Mahmut ŞENYURT

Nursing Approach Based on Watson’s Theory of Human Caring in Treatment Adherence in Hemodialysis Patients

Şefika Tuğba YANGÖZ, Zeynep ÖZER

Comparison of Intravenous, Intra-articular, and Combined Tranexamic Acid Use in Primary Total Knee Arthroplasty without a Tourniquet and a Drain

Gökçer UZER, Muhammede Fatih YILDIZ, Ruwais BINLAKSAR, Vahdet UÇAN, Jotyar ALİ, İbrahim TUNCAY

Evaluation of Retinopathy of Prematurity: Four-year Followup Study in a Newly Established Tertiary Neonatal Intensive Care Unit in Turkey

İbrahim Arif KOYTAK, Bilge TANYERİ BAYRAKTAR, Süleyman BAYRAKTAR, Zeynep MERİÇ

Surgical Treatment of Alveolar Soft Part Sarcoma of the Extremity: Results of at Least 5 Years of Follow-up

recep öztürk, İsmail Burak ATALAY, Emin Kürşat BULUT, Aliekber YAPAR, Coşkun ULUCAKÖY, Bedii Şafak GÜNGÖR

Socio-demographic and Clinical Characteristics of 113 Adolescents with Bipolar Disorder: An Inpatient Sample from Turkey

Hatice GÜNEŞ, Canan TANIDIR, Hilal DOKTUR, Ali Güven KILIÇOĞLU, Özden Ş. ÜNERİ

Evaluation of the Opinions of the First, Second and Third Term Medical Students About Problem Based Learning Sessions in Bezmialem Vakıf University

Nurten Seda KORKMAZ, Semra ÖZÇELİK

Effect of Pregnancy Process on Urinary System and Pelvic Floor and Nursing Approach

NEZİHE KIZILKAYA BEJİ, Gülsüme SATIR, GÜLSEN ÇAYIR