Effect of Pregnancy Process on Urinary System and Pelvic Floor and Nursing Approach

The pelvic floor is a structure composed of layers of muscles and fascia that support the opening of the vagina, rectum and urethra together with the abdominopelvic cavity. Pelvic floor includes structures effective in maintaining continence and sexual function. Although chronic cough, obesity, constipation, vaginal surgeries, trauma, race and advancing age are responsible for the deterioration of pelvic integrity with increased intraabdominal pressure; the most important reasons for this are pregnancy and giving birth. In this review, the effects of pregnancy on urinary system and pelvic floor were examined and discussed in the light of current literature.

Gebelik Sürecinin Üriner Sistem ve Pelvik Taban Üzerine Etkisi ve Hemşirelik Yaklaşımı

Pelvis tabanı, abdominopelvik kaviteyle birlikte vajina, rektum ve üretranın dışa açıldığı noktaları destekleyen kas ve fasya tabakalarından oluşan bir yapıdır. Pelvik taban, kontinensin sağlanmasında ve cinsel fonksiyonda etkili olan yapıları içermektedir. Pelvik bütünlüğün bozulmasında intraabdominal basıncın artmasıyla seyreden; kronik öksürük, obezite, konstipasyon, vajinal ameliyatlar, travma, ırk ve ilerleyen yaş sorumlu tutulsa da en önemli sebepler gebelik ve doğumdur. Bu derlemede gebelik sürecinin üriner sistem ve pelvik taban üzerine etkileri incelenerek, güncel literatür doğrultusunda tartışıldı.

Kaynakça

1. Sarıcı DY, Boran AB. Üriner İnkontinans Tedavisinde Pelvik Taban Egzersizleri Nöromodülasyon-biofeedback İçin Evde Egzersiz Eğitim Uygulaması Kısa Dönem Sonuçları. Uzmanlık Tezi. İstanbul, 2009;4- 5.

2. Kumtepe Y. Pelvis tabanı, gebelik ve doğum. Yalçın Ö (Editör). Temel Ürojinekoloji. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2009;61-5.

3. 3Üçgül İ, Aras S, Elibüyük U. Ekstraselüler matris yapısı ve görevleri. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 2018;23:295-310.

4. Dere F, Karın duvarları ve pelvis, “Anatomi” 2. Baskı, Adana, s,1990, 166-204.

5. Aydın ÇEN. Gebelikte başlayan pelvik taban bozukluğu sıklığının belirlenmesi ve doğum sonrası 6. Ayda sebat eden olguların özelliklerinin öngörülmesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi. 2016;21-2.

6. Demircan N, Özmen Ü, Köktürk F, Küçük H, Ata Ş, Harma M, Arıkan, İİ. What are the probable predictors of urinary incontinence during pregnancy. Peer J 2016;4:e2283.

7. Sancak, P. Pelvik organ prolapsusu ve/veya inkontinansı olan kadınlarda cinsel disfonksiyon ve pelvik organ prolapsusu/idrar inkontinans cinsel fonksiyon sorgulaması (PISQ-12) formunun validasyonu. TC Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Uzmanlık Tezi 5. 2008.

8. Akbayrak T, Kaya S, Tedavi F. Gebelik ve egzersiz. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü Klasmat Matbaası, Ankara. 2008.

9. Bozkurt M, Yumru AE, Şahin L. Pelvic floor dysfunction, and effects of pregnancy and mode of delivery on pelvic floor. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology 2014;53:4,452-8.

10. Dönmez S, Kavlak O. Gebelikte pelvik taban kas egzersizi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi,2014; 3:1,45-49.

11. Dinç A. Üriner İnkontinans Şikâyeti Olan Gebelerde Gebelik ve Postpartum Dönemde Uygulanan Pelvik Taban Kas Egzersizlerinin Bu Şikâyetin Giderilmesindeki Etkinliği”, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 2004.5-6

12. Gollin YG. Gebelik sırasında ve puerperium’da idrar yollarında görülen değişiklikler. ürojinekoloji ve pelvik rekonstrüktif cerrahi temel bilgiler, Çev. Önay Yalçın. Mcgraw-Hill, Türkiye Klinikleri 2007;203-8.

13. Kahyaoğlu Süt H. Gebelik ve doğumun pelvik taban yetersizlikleri üzerine etkisi: önlenmesi ve korunmada hemşirenin rolü. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015;4:292-304.

14. Abrams P, Cardozo L, Wagg A, Wein A. Incontınence, 6 th Internatıonal Consultatıon on Incontınence, Tokyo 2016;378-9.

15. Turan İ. (2016). Pelvik taban cerrahisinin seksüel fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi. 17-20.

16. Liddle SD, Pennick V. Interventions for preventing and treating low‐back and pelvic pain during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015;9.

17. Sangsawang B. Risk factors for the development of stress urinary incontinence during pregnancy in primigravidae: a review of the literature. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2014;178:27-34.

18. Luo D, Chen L, Yu X, Ma L, Chen W, Zhou N, Cai W. Differences in urinary incontinence symptoms and pelvic floor structure changes during pregnancy between nulliparous and multiparous women. PeerJ 2017;5:e3615.

19. Milsom I, Altman D, Cartwright R, Lapitan MC, Nelson R, Sjöström S, et al. Epidemiology of urinary incontinence (UI) and other lower urinary tract symptoms (LUTS), pelvic organ prolapse (POP) and anal incontinence (AI). In: Abrams P, Cardozo L, Wagg A, Wein A editor(s). Incontinence: 6th International Consultation on Incontinence, Tokyo, September 2016. 6th Edition. Vol. 1, Bristol (UK): International Continence Society (ICS) and International Consultation on Urological Diseases (ICUD) 2017:1-141.

20. Rogers RG, Ninivaggio C, Gallagher K, Border AN, Qualls C, Leeman LM. Pelvic floor symptoms and quality of life changes during first pregnancy: a prospective cohort study. International urogynecology journal 2017;28:1701-7.

21. Ceylan Çelik F. Pelvik taban elekromyografik aktivite cevabı ve abdominal kas kuvvetinin, kadın cinsel fonksiyonu ile ilişkisinin değerlendirilmesi, 2013. 22. Polat B. Pelvik taban kas zayıflığı olan kadınlarda pelvik taban eğitiminin cinsel fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. MS thesis. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017. 23.

23.Demir F. Kronik pelvik ağrıda jinekolojik, ürolojik, psikiyatrik etkenlerin araştırılması: Diagnostik laparoskopinin kronik pelvik ağrıdaki yeri. Diss. SDÜ Tıp Fakültesi, 2006.

24. Hall H, Cramer H, Sundberg T, Ward L, Adams J, Moore C, Lauche R. The effectiveness of complementary manual therapies for pregnancy-related back and pelvic pain: A systematic review with meta-analysis. Medicine 2016;95:38.

25. Ural A. Gestasyonel diabetes mellitus ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2016;6:120-2.

26. Kostak MA, Kurt S, Süt N, Akarsu Ö, Ergül GD. Hemşirelik ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. TAF Preventive Medicine Bulletin 2014;13:3.

27. Aktas D, Sahin E, İlknur MG. Kadın sağlığını etkileyen, sık görülen bazı jinekolojik problemler ve hemşirelik yaklaşımları. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;1:37-53.

28. Woodley SJ, Boyle R, Cody JD, Markved S, Hay Smith EJC. Doğum öncesi ve doğum sonrası kadınlarda idrar ve dışkı idrar kaçırmalarının önlenmesi ve tedavisi için pelvik taban kas eğitimi. Sistematik incelemelerin cochrane veri tabanı 2017;12.

29. Rivalta M, Sighinolfi M.C, Micali S, De Stefani S, Bianchi G. Sexual function and quality of life in women with urinary incontinence treated by a complete pelvic floor rehabilitation program (biofeedback, functional electrical stimulation, pelvic floor muscles exercises, and vaginal cones). The journal of sexual medicine 2010;7:1200-8.

30. Demir R, Taşpınar A. Kadın sağlığının korunmasında kegel egzersizlerinin önemi ve ebelik yaklaşımı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2018;34:77-88.

Kaynak Göster

307 179

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

A Rabbit Model of Avascular Necrosis of Femoral Head Using Surgical Trauma and Systemic Steroids

Hakan ÖZBEN

Evaluation of Retinopathy of Prematurity: Four-year Followup Study in a Newly Established Tertiary Neonatal Intensive Care Unit in Turkey

İbrahim Arif KOYTAK, Bilge TANYERİ BAYRAKTAR, Süleyman BAYRAKTAR, Zeynep MERİÇ

Comparison of the Role of Endocan With Other Laboratory Tests in Diagnosis of Acute and Perforated Appendicitis in Children

Mehmet Nuri CEVİZCİ, Soner Sertan KARA, Engin ŞEBİN, Mahmut ŞENYURT

Investigation of Ghrelin Levels in Antimuscarinic Induced Convulsions in Fasted Animals After Food Intake

Aslı ZENGİN TÜRKMEN, Asiye NURTEN

Surgical Treatment of Alveolar Soft Part Sarcoma of the Extremity: Results of at Least 5 Years of Follow-up

recep öztürk, İsmail Burak ATALAY, Emin Kürşat BULUT, Aliekber YAPAR, Coşkun ULUCAKÖY, Bedii Şafak GÜNGÖR

Retrospective Analysis of AMATEM Patients Treated in Psychiatry Inpatient Unit of Adiyaman Training and Research Hospital: Data for 2018

Oğuzhan Bekir EĞİLMEZ, Mehmet Hamdi ÖRÜM, Mahmut Zabit KARA

Nursing Approach Based on Watson’s Theory of Human Caring in Treatment Adherence in Hemodialysis Patients

Şefika Tuğba YANGÖZ, Zeynep ÖZER

Study Protocol Preparation for Randomized Controlled Trials: Recommendations and Protocol Recording

Ayşe DAĞISTAN AKGÖZ, Zeynep ÖZER

Anxiety, Depression and Health Profile in Mothers with Children in the Pediatric Intensive Care Unit

Burcu ÇABUK, Alis KOSTANOĞLU

Acute Respiratory Distress Syndrome and Myocarditis Caused by Human Metapneumovirus in a Child

Kahraman YAKUT, Birgül VARAN, İlkay ERDOĞAN ORHAN, Kürşad TOKEL