Botulinum Toksin-A ile Tedavi Edilen Asimetrik Blefarospazm: Olgu Sunumu

Benign esansiyel blefarospazm (BEB) orbikularis okuli kasının iki yanlı kasılması sonucu göz kapaklarının istemsiz olarak kapatılmasına yol açan fokal bir distonidir. Elli bir yaşında kadın hasta yaklaşık 11 yıldır önce sol, 1 yıl sonra da sağ göz kapağında başlayan kasılma ve kapanma şikayetleri ile nöroloji polikliniğine başvurdu. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemesi normal olarak değerlendirilen hastaya mevcut öykü ve nörolojik muayene bulgusu ile blefarospazm tanısı konuldu. Botulinum toksin-A enjeksiyonu yapılan hasta 2 hafta sonra kontrole çağırıldı. BEB zaman zaman fonksiyonel körlüğe varacak derecede hastanın yaşam kalitesini bozan bir hastalık olup tanı ile tedavi başlanması arası geçen süre özellikle atipik başlangıç ve seyirli olgularda belirgin gecikebilmektedir. Bu sebeple de tipik başlangıç ve seyir göstermeyen hastalarda ayırıcı tanıdaki diğer hastalıklar ile karışabilmektedir.

Asymmetric Blepharospasm Treated with Botulinum Toxin-A: Case Report

Benign essential blepharospasm (BEB) is a focal dystonia that causes involuntary occlusion of the eyelids as result of bilateral contraction of orbicularis oculi muscle. A 51-year-old female patient evaluated at the outpatient clinic with complaints of contraction and closure of the left eye for about 11 years and the same complaints of right eye for 10 years. Cranial magnetic resonance imaging was normal and blepharospasm was diagnosed based on the clinical and neurological evaluation. The patient underwent a botulinum toxin-A injection and was called for control 2 weeks later. BEB is a disease that seriously affects the quality of life of the patient, sometimes it can cause functional blindness. The time between diagnosis and treatment may be delayed in atypical cases. For this reason; differential diagnoses of atypical cases should be done well.

Kaynakça

Jankovic J, Kenney C, Grafe S, Goertelmeyer R, Comes G. Relationship Between Various Clinical Outcome Assessments in Patients with Blepharospasm. Movement Disorders 2009;24:407-13.

Durmaz NF, Akbostancı CM. Primer Distoniler. In: Emre M, editor. Nöroloji Temel Kitabı. Ankara; 2013. p.857.

Hallett M. Blepharospasm: 2002;59:1306-12. recent advances. Neurology

Jankovic J, Orman J. Blepharospasm: demographic and clinical survey of 250 patients. Ann Ophthalmol 1984;16:371-6.

Malinovsky V. Benign essential blepharospasm. J Am Optom Assoc 1987;58:646-51.

Ben Simon GJ, McCann JD. Benign Essential Blepharospasm. Int Ophthalmol Clin 2005;112:49-75.

Vijayakumar DD. Treatment of blepharospasm with apraclonidine. J Neurol Sci 2017;372:57.

Gollomp SMS. Therapeutic trials in Meige syndrome. Adv Neurol 1983;37:207.

Nutt JGJ. Cranial dystonia: double-blind crossover study of anticholinergics. Neurology 1984;34:215.

Merikangas JRJ. Blepharospasm: successful clonazepam. Ann Neurol 1979;5:401. treatment with

Ohara SS. Mexiletine in the treatment of blepharospasm: experience with the first three patients. Mov Disord 1999;14:173.

Jankovic JJ. Treatment of hyperkinetic movement disorders with tetrabenazine: a double-blind crossover study. Ann Neurol 1982;11:41.

ARA B. Retrospective evaluation of the döşe equivalence of Botox(®) and Dysport ( ® ) in the management of blepharospasm and hemifacial spasm: a novel paradigm for a never ending story. Neurol Sci 2012;33:261.

DMD S. Practice guideline update summary: botulinum neurotoxin for the treatment of blepharospasm, cervical dystonia, adult spasticity, and headache: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2016;86:1818.

Hanganu AA. Grey matter microstructural integrity alterations in blepharospasm are partially reversed by botulinum neurotoxin therapy. Public library of science. PLoS One 2016;11:e0168652.

Grandas F, Elston J, Quinn N, Marsden CD. Blepharospasm: a review of 264 patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1988;51:767-72.

Castelbuono A, Miller NR. Spontaneous remission in patients with essential blepharospasm and Meige syndrome. Am J Ophthalmol 1998;126:432-5.

Jinnah HA, Berardelli A, Comella C, Defazio G, Delong MR, Factor S, et al. Dystonia Coalition Investigators. The Focal Dystonias: current views and challenges for future. Mov Disord 2013;28:926-43.

Kaynak Göster

304 179

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Nazal Septum Deviasyon Tiplerinin Östaki Tüp Fonksiyonuna Etkisi

Remzi DOĞAN

Safra Kesesi Üzerinde Ektopik Karaciğer Dokusu

Cemil YÜKSEL, YUNUS DÖNDER, Nihal Deniz BULUT YÜKSEL, Uğur İZOL

Effects of the Valsalva Maneuver on Intraoperative Bleeding During Tonsillectomy

ÖMER FARUK ÇALIM

Diyabet, Oksidatif Stres ve Endotel Disfonksiyonu

Zeynep ÖZTÜRK

Akciğer Kanserine Eşlik Eden Plevral Efüzyonların Benign- Malign Ayrımında Biyokimyasal Değişkenler ve Plevral Sıvının Hücre Sayımı Kullanılabilir mi?

Sami DENİZ, Zübeyde GÜLCE, Jülide ÇELDİR EMRE, YUSUF AYDEMİR, Dursun ALİZOROĞLU

Prevalence of Elongated Styloid Process and Eagle Syndrome in East Eagean Population

Fatih ASUTAY, NECİP FAZIL ERDEM, Yusuf ATALAY, Ahmet Huseyin ACAR, Hilal ASUTAY

Spinopelvik Parametrelerden Lomber Lordoz ve Sakral Slop Açılarının Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı Oluşumuna Etkisi

Atilla KIRCELLI, İlker COVEN, Pelin ŞEN, Osman ORMAN

Aynı Seans Bilateral ve Tek Taraflı Medial Unikompartmantal Diz Artroplastisi Yapılan Hastaların Klinik Sonuçlarının ve Bilateral Uygulamanın Güvenilirliğinin Karşılaştırılması

FATİH YILDIZ, Tunay ERDEN, Gökçer ÜZER, İbrahim TUNCAY

İdiyopatik Parafoveal Telenjiektazide Epiretinal Membrana Bağlı Diffüz Retinal Kalınlaşma

İgbal HAMZAYEV, Ahmet ELBAY, Cansu EKİNCİ, Hakan ÖZDEMİR

Botulinum Toksin-A ile Tedavi Edilen Asimetrik Blefarospazm: Olgu Sunumu

Gozde BARAN, Çiğdem DENİZ, Azize Esra GURSOY, Gülsen BABACAN YILDIZ