İRFAN TOVHİTÎYEF, Siyâset-i Pulî - Mâlî-i Timur ve Hânedân-ı û ve Sikkehâ-yi Anhâ (Timur ve Hanedânı Mensuplarının Para-Maliye Politikaları ve Kestirdikleri Sikkeler), bekuşeş: Behmen Ekberî, Kitabhâne-i Buzurg-i Âyetullah el-Uzmâ-yi Mar'aşî-i Necefî-i Kum, çâp-ı evvel, 1377 (1998), 116 ss. [Kitap T

Öz Timur'un insanları dehşete düşüren seferlerinden sonra ele geçirilen ülkelerde zamanla yeniden düzen sağlanmıştı. O ve halefleri hakim oldukları ülkeleri bayındır bir hale getirmek ve halkın refahını sağlayabilmek için zirai ve ticari faaliyetlerin teşvik edilmesi ve istikrarın sağlanması gerektiğinin farkında idiler. Timur zamanında imar faaliyetlerinin yanında tarım da ihmal edilmiş değildi. Zafernâme müellifi Yezdi’ye göre "Timur'un ülke dahilinde işlenebilecek hiçbir yerin boş kalmasına gönlü razı değildi". Bu maksatla o, ele geçirilen ülkelerden pek çok insanı göçürerek, o zamana kadar iskan edilmemiş olan bazı yerleri iskana açmış, ülkenin çeşidi yerlerinde kanallar kazdırmıştı. Anadolu'dan göçürülen 30.000 çadır Kara Tatar, Isık Göl taraflarında yerleştirilmişlerdi. Şehirlerin yeniden inşası ve kanallar açılmasına oğlu Şahruh zamanında da devam edildi. O, 1410 yılında, Moğol istilasından beri harap bir halde bulunan Merv şehrinin yeniden imarını buyurmuş, bu arada Murgab ırmağından çıkan Merv suyunun harap olan seddi de onarılmış, 12 fersah uzunluğunda kanal açılmış ve etraftan ahali getirilerek bölgeye yerleştirilmişti. Eserini 1494'te tamamlayan İsfizari, bu yöredeki tarımdan övgü ile söz ederek, Herat ahalisinin giyecek ve yiyeceğinin buranın ürünlerinden sağlandığını kaydeder. Şahruh 1435 yılında Kara Koyunlular üzerine sefere çıkıp, Kazvin'e geldiğinde, Azerbaycan ve Irak-ı Acem'de boş kalan toprakların yeniden işlenmesi için çağrıda bulunarak, köylüden 5 yıl süre ile vergi alınmayacağını ilan ettirmişti.

Kaynak Göster

Bibtex @kitap İncelemesi { ttkbelleten788822, journal = {BELLETEN}, issn = {0041-4255}, address = {Türk Tarih Kurumu, Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü, Kızılay Sokak, No:1, Sıhhiye/ANKARA}, publisher = {Türk Tarih Kurumu}, year = {2012}, volume = {76}, pages = {323 - 326}, doi = {}, title = {İRFAN TOVHİTÎYEF, Siyâset-i Pulî - Mâlî-i Timur ve Hânedân-ı û ve Sikkehâ-yi Anhâ (Timur ve Hanedânı Mensuplarının Para-Maliye Politikaları ve Kestirdikleri Sikkeler), bekuşeş: Behmen Ekberî, Kitabhâne-i Buzurg-i Âyetullah el-Uzmâ-yi Mar'aşî-i Necefî-i Kum, çâp-ı evvel, 1377 (1998), 116 ss. [Kitap Tanıtımı]}, key = {cite}, author = {Aka, İsmail} }
APA Aka, İ . (2012). İRFAN TOVHİTÎYEF, Siyâset-i Pulî - Mâlî-i Timur ve Hânedân-ı û ve Sikkehâ-yi Anhâ (Timur ve Hanedânı Mensuplarının Para-Maliye Politikaları ve Kestirdikleri Sikkeler), bekuşeş: Behmen Ekberî, Kitabhâne-i Buzurg-i Âyetullah el-Uzmâ-yi Mar'aşî-i Necefî-i Kum, çâp-ı evvel, 1377 (1998), 116 ss. [Kitap Tanıtımı] . BELLETEN , 76 (275) , 323-326 .
MLA Aka, İ . "İRFAN TOVHİTÎYEF, Siyâset-i Pulî - Mâlî-i Timur ve Hânedân-ı û ve Sikkehâ-yi Anhâ (Timur ve Hanedânı Mensuplarının Para-Maliye Politikaları ve Kestirdikleri Sikkeler), bekuşeş: Behmen Ekberî, Kitabhâne-i Buzurg-i Âyetullah el-Uzmâ-yi Mar'aşî-i Necefî-i Kum, çâp-ı evvel, 1377 (1998), 116 ss. [Kitap Tanıtımı]" . BELLETEN 76 (2012 ): 323-326 <
Chicago Aka, İ . "İRFAN TOVHİTÎYEF, Siyâset-i Pulî - Mâlî-i Timur ve Hânedân-ı û ve Sikkehâ-yi Anhâ (Timur ve Hanedânı Mensuplarının Para-Maliye Politikaları ve Kestirdikleri Sikkeler), bekuşeş: Behmen Ekberî, Kitabhâne-i Buzurg-i Âyetullah el-Uzmâ-yi Mar'aşî-i Necefî-i Kum, çâp-ı evvel, 1377 (1998), 116 ss. [Kitap Tanıtımı]". BELLETEN 76 (2012 ): 323-326
RIS TY - JOUR T1 - İRFAN TOVHİTÎYEF, Siyâset-i Pulî - Mâlî-i Timur ve Hânedân-ı û ve Sikkehâ-yi Anhâ (Timur ve Hanedânı Mensuplarının Para-Maliye Politikaları ve Kestirdikleri Sikkeler), bekuşeş: Behmen Ekberî, Kitabhâne-i Buzurg-i Âyetullah el-Uzmâ-yi Mar'aşî-i Necefî-i Kum, çâp-ı evvel, 1377 (1998), 116 ss. [Kitap Tanıtımı] AU - İsmail Aka Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - BELLETEN JF - Journal JO - JOR SP - 323 EP - 326 VL - 76 IS - 275 SN - 0041-4255- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 BELLETEN İRFAN TOVHİTÎYEF, Siyâset-i Pulî - Mâlî-i Timur ve Hânedân-ı û ve Sikkehâ-yi Anhâ (Timur ve Hanedânı Mensuplarının Para-Maliye Politikaları ve Kestirdikleri Sikkeler), bekuşeş: Behmen Ekberî, Kitabhâne-i Buzurg-i Âyetullah el-Uzmâ-yi Mar'aşî-i Necefî-i Kum, çâp-ı evvel, 1377 (1998), 116 ss. [Kitap Tanıtımı] %A İsmail Aka %T İRFAN TOVHİTÎYEF, Siyâset-i Pulî - Mâlî-i Timur ve Hânedân-ı û ve Sikkehâ-yi Anhâ (Timur ve Hanedânı Mensuplarının Para-Maliye Politikaları ve Kestirdikleri Sikkeler), bekuşeş: Behmen Ekberî, Kitabhâne-i Buzurg-i Âyetullah el-Uzmâ-yi Mar'aşî-i Necefî-i Kum, çâp-ı evvel, 1377 (1998), 116 ss. [Kitap Tanıtımı] %D 2012 %J BELLETEN %P 0041-4255- %V 76 %N 275 %R %U
ISNAD Aka, İsmail . "İRFAN TOVHİTÎYEF, Siyâset-i Pulî - Mâlî-i Timur ve Hânedân-ı û ve Sikkehâ-yi Anhâ (Timur ve Hanedânı Mensuplarının Para-Maliye Politikaları ve Kestirdikleri Sikkeler), bekuşeş: Behmen Ekberî, Kitabhâne-i Buzurg-i Âyetullah el-Uzmâ-yi Mar'aşî-i Necefî-i Kum, çâp-ı evvel, 1377 (1998), 116 ss. [Kitap Tanıtımı]". BELLETEN 76 / 275 (Nisan 2012): 323-326 .
AMA Aka İ . İRFAN TOVHİTÎYEF, Siyâset-i Pulî - Mâlî-i Timur ve Hânedân-ı û ve Sikkehâ-yi Anhâ (Timur ve Hanedânı Mensuplarının Para-Maliye Politikaları ve Kestirdikleri Sikkeler), bekuşeş: Behmen Ekberî, Kitabhâne-i Buzurg-i Âyetullah el-Uzmâ-yi Mar'aşî-i Necefî-i Kum, çâp-ı evvel, 1377 (1998), 116 ss. [Kitap Tanıtımı]. TTK BELLETEN. 2012; 76(275): 323-326.
Vancouver Aka İ . İRFAN TOVHİTÎYEF, Siyâset-i Pulî - Mâlî-i Timur ve Hânedân-ı û ve Sikkehâ-yi Anhâ (Timur ve Hanedânı Mensuplarının Para-Maliye Politikaları ve Kestirdikleri Sikkeler), bekuşeş: Behmen Ekberî, Kitabhâne-i Buzurg-i Âyetullah el-Uzmâ-yi Mar'aşî-i Necefî-i Kum, çâp-ı evvel, 1377 (1998), 116 ss. [Kitap Tanıtımı]. BELLETEN. 2012; 76(275): 323-326.
IEEE İ. Aka , "İRFAN TOVHİTÎYEF, Siyâset-i Pulî - Mâlî-i Timur ve Hânedân-ı û ve Sikkehâ-yi Anhâ (Timur ve Hanedânı Mensuplarının Para-Maliye Politikaları ve Kestirdikleri Sikkeler), bekuşeş: Behmen Ekberî, Kitabhâne-i Buzurg-i Âyetullah el-Uzmâ-yi Mar'aşî-i Necefî-i Kum, çâp-ı evvel, 1377 (1998), 116 ss. [Kitap Tanıtımı]", BELLETEN, c. 76, sayı. 275, ss. 323-326, Nis. 2012
BELLETEN
  • ISSN: 0041-4255
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Türk Tarih Kurumu

71.5b66.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İRFAN TOVHİTÎYEF, Siyâset-i Pulî - Mâlî-i Timur ve Hânedân-ı û ve Sikkehâ-yi Anhâ (Timur ve Hanedânı Mensuplarının Para-Maliye Politikaları ve Kestirdikleri Sikkeler), bekuşeş: Behmen Ekberî, Kitabhâne-i Buzurg-i Âyetullah el-Uzmâ-yi Mar'aşî-i Necefî-i Kum, çâp-ı evvel, 1377 (1998), 116 ss. [Kitap T

İsmail AKA

İRFAN TOVHİTÎYEF, Siyâset-i Pulî - Mâlî-i Timur ve Hânedân-ı û ve Sikkehâ-yi Anhâ (Timur ve Hanedânı Mensuplarının Para-Maliye Politikaları ve Kestirdikleri Sikkeler), bekuşeş: Behmen Ekberî, Kitabhâne-i Buzurg-i Âyetullah el-Uzmâ-yi Mar'aşî-i Necefî-i Kum, çâp-ı evvel, 1377 (1998), 116 ss. [Kitap T

İsmail AKA

III. Selim Devri Siyasi Literatürüne Bir Katkı: Yeni Bir Layiha Üzerine Notlar

Fatih YEŞİL

İRFAN TOVHİTÎYEF, Siyâset-i Pulî - Mâlî-i Timur ve Hânedân-ı û ve Sikkehâ-yi Anhâ (Timur ve Hanedânı Mensuplarının Para-Maliye Politikaları ve Kestirdikleri Sikkeler), bekuşeş: Behmen Ekberî, Kitabhâne-i Buzurg-i Âyetullah el-Uzmâ-yi Mar'aşî-i Necefî-i Kum, çâp-ı evvel, 1377 (1998), 116 ss. [Kitap T

İsmail AKA

Heybeliada Bahriye Mektebi ve Türk Eğitim Tarihindeki Yeri

Mustafa ŞANAL, Timur DEMİR

Alaca Hisar Sancağına Ait 1536 Tarihli Bir Vakıf Defteri

Dragana AMEDOSKİ

Türkiye Tarih Atlası Çalışmaları

Osman GÜMÜŞÇÜ

İlhanlı Hükümdarlarının İslam'a Girmesinde Rol Alan Türk Sufileri: İlhan Tegüder ve Gazan Han Devirleri

Mustafa UYAR

İRFAN TOVHİTÎYEF, Siyâset-i Pulî - Mâlî-i Timur ve Hânedân-ı û ve Sikkehâ-yi Anhâ (Timur ve Hanedânı Mensuplarının Para-Maliye Politikaları ve Kestirdikleri Sikkeler), bekuşeş: Behmen Ekberî, Kitabhâne-i Buzurg-i Âyetullah el-Uzmâ-yi Mar'aşî-i Necefî-i Kum, çâp-ı evvel, 1377 (1998), 116 ss. [Kitap T

İsmail AKA

İRFAN TOVHİTÎYEF, Siyâset-i Pulî - Mâlî-i Timur ve Hânedân-ı û ve Sikkehâ-yi Anhâ (Timur ve Hanedânı Mensuplarının Para-Maliye Politikaları ve Kestirdikleri Sikkeler), bekuşeş: Behmen Ekberî, Kitabhâne-i Buzurg-i Âyetullah el-Uzmâ-yi Mar'aşî-i Necefî-i Kum, çâp-ı evvel, 1377 (1998), 116 ss. [Kitap T

İsmail AKA