AMERİKAN BASININDA İZMİR ŞEHRİNİN YUNANİSTAN TARAFINDAN İŞGALİ

Bu makalede, İzmir'in 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanlılar tarafından işgalinden önceki ve hemen sonrasındaki gelişmelerin Amerikan basınına yansımaları değerlendirilecektir. Böylece uluslararası bir gelişme, yine uluslararası bir kaynak grubundan yola çıkarak değerlendirilmeye çalışılacaktır. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali, yaklaşık olarak üç yıl dört ay boyunca sürmüştür. Ancak tüm bu sürecin değerlendirilmesi, makalenin boyutunu aşacağı için gelişmeler, işgalden sonraki birkaç ay boyunca takip edilecektir

THE OCCUPATION OF THE CITY OF IZMIR BY GREECE IN THE AMERICAN PRESS

This article evaluates the reflections of the developments before and shortly after the occupation of Izmir on 15 May 1919 by the Greeks in the American press. Thus, an international development will be tried to be evaluated from an international resources group as well. The invasion of Izmir by the Greeks lasted approximately three years and four months. However, as the evaluation of the whole process will exceed the size of this article, the developments will be followed during a few months after the occupation

Kaynakça

“Amerika’nın Türkiye Payı”, Washington Post, 18 Mayıs 1919.

“Başlıksız”, Los Angeles Times, 22 Mayıs 1919.

“Donanma, İzmir’i Ele Geçirdi, Müttefiklere Ait Savaş Gemileri, Birliklerini Türk Limanına İndirdi”, Washington Post, 17 Mayıs 1919.

“İkiye Ayrılacak”, Washington Post, 18 Mayıs 1919.

“İtalyan Birlikleri Söke’de Yeniden Gemilere Biniyorlar”, New York Times, 28 Mayıs 1919.

“İtalyanlar, Anadolu’da Yer Alan Söke’yi İşgal Ediyorlar, Türk Hükümeti, İzmir’deki Yunan Gücüne Karşı İtiraz Gönderiyor”, Washington Post, 27 Mayıs 1919.

“İzmir Bölgesindeki Yunanlılar Saldırıya Uğradı”, Christian Science Monitor, 22 Mart 1919.

“İzmir Meselesine Soruşturma”, Christian Science Monitor, 16 Ağustos 1919.

“İzmir’de Karaya Çıkmanın Amacı Gösteriliyor”, Christian Science Monitör, 19 Mayıs 1919.

“İzmir’de Kıyım, Amerikalı, Yunanlılar Şehri İşgal Ettiğinde Yaşanan Şiddeti Anlattı”, The New York Times, 19 Ağustos 1919.

“İzmir’de Kıyım, Amerikalı, Yunanlılar Şehri İşgal Ettiğinde Yaşanan Şiddeti Anlattı”, The New York Times, 19 Ağustos 1919 . “İzmir’deki Yunan Kuvvetleri Karaya Çıktı”, Christian Science Monitor, 17 Mayıs 1919.

“İzmir’e Girilmesine Direniş”, Christian Science Monitor, 26 Mayıs 1919.

“İzmir’in Sakin Olduğu Bildirildi”, The New York Times, 4 Haziran 1919.

“Müttefik Deniz ve Kara Kuvvetleri İzmir’de Toplandı”, Chicago Daily Tribune, 17

Mayıs 1919. “Müttefik Deniz ve Kara Kuvvetleri İzmir’de Toplantı”, Chicago Daily Tribune, 17 Mayıs 1919.

“Türk İmparatorluğunun Sonu, Müttefik İşgali Çeşitli Mandaterlikler İçin Hazırlanıyor”, Washington Post, 18 Mayıs 1919.

“Türkiye Büyük Problem, Birleşik Devletler Mandayı Kabul Etmediği Takdirde Avrupalılar Yeni Savaştan Korkuyor”, Washington Post, 22 Mayıs 1919.

“Türkler Savaş Yorgunu, Vurgunculara Karşı Uyarı”, Washington Post, 20 Temmuz 1919.

“Türkler ile Yunanlılar Savaşıyor” Chicago Daily Tribune, 25 Haziran 1919.

“Türkler Yunanlıların Başlarını Kesti”, Washington Post, 21 Mart 1919

“Türkler Yunanlıların İlerlemesi Karşısında Pasifçe Çekiliyor”, New York Tribune, 30 Mayıs 1919.

“Yunan Kuvvetleri İzmir’i İşgal Ediyor”, Christian Science Monitor, 16 Mayıs 1919.

“Yunan Ordusu Türk Kuvvetlerini Geri Püskürttü”, New York Tribune, 13 Temmuz 1919.

“Yunan Talepleri İkiye Böldü, Amerikalılar İzmir’i Atina Hükümetine Vermekte İsteksiz”, The New York Times, 14 Mart 1919.

“Yunanistan Anadolu’nun Bir Kısmını Kontrolü Altına Alacak”, The New York Times, 3 Mart 1919.

“Yunanlılar Aviali’ye Ayak Bastılar, İzmir’in kuzeyindeki Türkler Çok Az Direniş Gösterdi”, New York Times, 31 Mayıs 1919.

“Yunanlılar ile Türkler İzmir’de Savaştı”, Chicago Daily Tribune, 19 Mayıs 1919.

“Yunanlılar Türkleri Kovalıyor”, The New York Times, 13 Temmuz 1919.

“Yunanlılar Türkleri Vuruyor, İzmir’deki Ordu, Cinayet ve Yağma ile Suçlanıyor”, Washington Post, 10 Ağustos 1919.

“Yunanlılar Türkleri Vuruyor, İzmir’deki Ordu, Cinayet ve Yağmalamakla Suçlanıyor”, Washington Post, 10 Ağustos 1919.

“Yunanlılar Türklerle Savaşırken İzmir’de 400 Kişi Öldü”, New York Tribune, 19 Mayıs 1919

Achladi Evangelia; “Savaştan Yunan İdaresine: Kozmopolit Smyrna’nın Sonu”, İzmir 1830-1930, Unutulmuş Bir Kent Mi?,Der: Marie-Carmen Smyrnelis, 2. Baskı, İletişim yay., İstanbul, 2009, s. 211-228.

Aksoy, Yaşar; Bir Kent, Bir İnsan, İzmir’in Son Yüzyılı, S. Ferit Eczacıbaşı’nın Yaşamı ve Anıları, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, İstanbul, 1986.

Akşin, Sina; İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele-I, Mutlakiyete Dönüş 1918- 1919, 3. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010.

Apak, Rahmi; İstiklal Savaşında Garp Cephesi Nasıl Kuruldu, Türk Tarih Kurumu yay., Ankara, 1990.

Berber; Engin, Bir İzmir Kâbusu, Mütareke ve İşgal Dönemi Üzerine Yazılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir, 2002.

Beyru, Rauf; 19. Yüzyılda İzmir Kenti, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2011.

Duru, Orhan, Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtuluş Yılları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2001.

George, Alexander L., George, Juliette L.; Woodrow Wilson and Colonel House, Dover Publication, New York, 1964.

Doğay Korkmaz, Master Thesis, Investigation of Conservation Problems of the Prophet Elias (Εlijah) Church in Izmir, Izmir Institute of Technology, 2011.

Moralı, Nail; Mütarekede İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir, 2002.

Turan, Şerafettin; Türk Devrim Tarihi, İmparatorluğun Çöküşünden Ulusal Direnişe, 1. Kitap, 3. Baskı, Bilgi yay., Ankara, 2008

.http://omogeneia-turkey.com/cg/35/_/kilise/profitiilia.html, Erişim Tarihi: 18.12.2016, 20:13.

Kaynak Göster