ODUNSU LİF LEVHA KOMPOZİTLERİNİN ISIL KAPLAMA TEKNİĞİ İLE ÜÇ BOYUTLU KAPLANMASI

Ahşap  veya ahşap kompozitleri yapısal özellikleri, kullanım yerleri ve üretimindeki ekonomik nedenlerden dolayı farklı yöntemlerle kaplanmasını gerekebilir. Bu çalışmada, yaygın olarak kullanılan MDF ve HDF odunsu kompozit levhalarla üretilen bazı ürünlerin PVC folyolarla üç boyutlu kaplanmasında kullanılan vakum ve/veya membran presler incelenmiştir. Bu preslerin sarf malzemeleri, çeşitleri, yapısal özellikleri, kullanım prosesleri ve çalışma ilkeleri ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır. Makine seçiminde bilinmesi gereken hususlar açıklığa kavuşturulmuştur. Bu derleme çalışma ile, ulusal literatürde bu konuda ihtiyaç duyulan bir eksiklik giderilmeye çalışılmıştır.

THREE DIMENSIONAL PLATING OF WOODEN FIBROUS COMPOSITE MATERIALS BY USING THE TECHNIQUE OF PYROLYTIC PLATING

Structural characteristics of wood and wooden composite materials require various plating techniques due to economic reasons in their production and the place of use. This study aims to investigate vacuum and/or membrane presses used in the three dimensional plating of widely used materials that are made of composite materials of MDF (Medium-Density Fiber board) and HDF (High-Density Fiber board) by using PVC folios. Consumable materials of these presses, types, structural characteristics, usage processes and operational principles have been investigated in detail. Subjects about the selection of the machines have been investigated. With this compilation, a lack needed was trying to resolve this issue in the national literature.

Kaynakça

o o o Barnett, J. 2014. 3D Laminating Of Wood Composite Panels. Washington State University 39th

International Wood Composites Symposium, American Renolit Corporation. Büker, E. 2005. Vakum Kalıplama, Gazi Üniv. T.E.F. Makine Eğitimi Böl., Kalıpçılık A.B.D., Teknik Okullar, Ankara.

Dekorem 2015. http://www.dekorem.com.tr/index.php?id=28000, (Erişim tarihi: 01.11.2015). Formella adhesives/Whats-A-Membrane-less-Membrane-Press-for-3D-Laminating-172484241.html, (Erişim tarihi: 11.2015). Formella laminating/Membrane-Presses-for-3D-Laminating-Still-More-Differences-173486961.html, (Erişim tarihi: 11.2015).

Formella 2015c. http://www.woodworkingnetwork.com/wood-blogs/industrial woodworker/production-bill- formella/Vacuum-3D-Laminators-Simple-Inexpensive-but-Limited-174394811.html, 11.2015).

Girgin, M. 2007. Vakum Kalıplama Yöntemi, Gazi Üniversitesi, Kalıpçılık A.B.D., Teknik Okullar, Ankara.

Güller, B. 2001. Odun Kompozitleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yayını. Sayı: 2, Sayfa:135-160.

Güvenç 2015. http://www.guvenconline.com/membrane.asp?lng=, (Erişim tarihi: 02.10.2015).

Kahraman, N. 2010. Vakumlu Membran Preslerde Kavisli Lamine Ahşap Elemanların Üretilebilirliğinin

Deneysel İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 176s, Ankara. Kale Kapak 2015. http://www.kalekapak.com/, (Erişim tarihi:11.11.2015).

Keleşoğlu, E. 2011. Sert kaplamalar, Üretim Teknikleri ve Özellikleri, İstanbul.

Megep 2012. http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Tabla%20Hazırlama.pdf, (Erişim tarihi: 01.11.2015).

Okur, A., Ünal, H. G., Arıkan, H., Delikanlı, K., Yiğit, R., Samancı, A., Alpman, B., Şahin, V., Altundal, Y., Aydoğan, Y. 2008. Makine Bilimi ve Elemanları. 319s., Lisans Yayıncılık, İstanbul.

Olcay, E. 2007. Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

Yüksek Lisans Tezi, 147s, Edirne. Orma 2015. http://www.ormamacchine.it/en/wood-press/membrane-press-machine/, (Erişim tarihi: 10.2015).

Renolit corp. 2015. http://www.renolit.com/corporate/en/products/furniture-surfaces-interior-finishing/, (Erişim tarihi: 02.10.2015).

Salt, Y., Dinçer, S. 2006. An Option For Special Seperation Operations Membrane, Yıldız Teknik

Üniversitesi, Journal of Engineering and Natural Sciences, 1-23. Vacuum-presses.eu 2015. http://www.vacuum-presses.eu/en/membranes.html, (Erişim tarihi:11.11.2015). o

Kaynak Göster

APA Çetin, F , Kaygın, B . (2016). ODUNSU LİF LEVHA KOMPOZİTLERİNİN ISIL KAPLAMA TEKNİĞİ İLE ÜÇ BOYUTLU KAPLANMASI . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 93-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/17216/237436