Tek ortaklı anonim şirkette yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu ve İsviçre federal mahkemesi'nin buna ilişkin üç kararı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nda (Tasarı) tek ortaklı anonim ve limited şirket kurulmasına veya tek ortakla devama imkân tanınmakta ve özellikle uygulamada kuruluş aşamasındaki saman adam olgusuna son verilmektedir. Fakat bu kez tek ortaklı anonim şirketlerde başka bir sorunun ortaya çıkması söz konusu olmaktadır: Tek ortağın atadığı yönetim kurulunun sorumluluğu. Bu sorun, aslında daha önce hâkim ortak bakımından vardı, ancak tek ortaklı anonim şirketlere izin verilmesiyle somut hale gelmiş olmaktadır. Bu incelemede, kaynak İsviçre hukukunda, konu aynı olmakla birlikte, değişik olayları içeren tek ortaklı anonim şirketlerde yönetim kurulunun hem ortaklara hem de alacaklılara karşı özen sorumluluğuna ilişkin İsviçre Federal Mahkemesi'nin üç yeni kararı sunulmakta ve irdelenmektedir.

Draft Turkish Commercial Code enables the one person joint stock corporation and limited company to be established and thereby the "straw man" problem will be solved. But this time the next problem to face in one person joint stock corporation is the responsibilities of the board of directors elected by one shareholder. This problem has become concrete by enabling to establish one person joint stock corporation. In this article, three decisions of the Swiss Federal Court related to the duty of care of the board of directors against both shareholders and creditors will be evaluated.

Kaynak Göster