KRİPTO PARALARIN ORTAYA ÇIKMALARI VE HUKUKÎ NİTELİKLERİ

Çalışmada kripto paraların ortaya çıkması ve kullanımı, bu paraların kara para olarak nitelenip nitelenemeyecekleri incelenmiştir. Daha sonra elektronik ödeme sistemleri değerlendirilip kripto paraların elektronik ödeme sistemlerindeki yeri anlatılmıştır. Kripto paraların ortaya bir “smart contract/akıllı sözleşme” olarak çıkıp çıkmadıkları ele alınmıştır. Son olarak bu paraların sermaye piyasası hukuku bakımından değerlendirilmesi yapılmıştır.

The Emergence and Legal Characteristics of Cryptocurrencies.

In this study, the emergence and use of crypto currencies are examined in terms of whether these currencies can be defined as illicit money. Then, electronic payment systems are evaluated and the place of crypto money in the electronic payment systems is explained. It is discussed whether the crypto currencies occur as a smart contract. Finally, these moneys are evaluated in terms of capital market law.

Kaynak Göster