TURİZM İŞLETMELERİNİN MUHTEMEL KRİZLERE YÖNELİK HAZIRLIK ÇALIŞMALARI VE SEYAHAT ACENTALARINDA BİR UYGULAMA

Kriz döneminde turizm işletmeleri yönetimlerinin hızlı karar verebilmesi ve krizin etkilerini minimize edebilmesi için, olası krizlere karşı hazırlıklı olmalıdırlar. Bu çalışmada, turizmde kriz ve kriz yönetimi kavramlarının analizi ile turizm işletmelerinin krizlere karşı yapabilecekleri hazırlık çalışmaları konusunda bilgi verilmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde ise Türkiye'de faaliyet gösteren seyahat acentalarınm kriz dönemlerinde belirtilen bu hazırlık çalışmalarını ne derece uyguladıkları test edilmiştir. Araştırma sonucunda seyahat acentalarınm hazırlık çalışmalarından daha çok kriz dönemlerinde krizin etkilerini azaltmaya yönelik stratejiler geliştirdikleri sonucu ortaya çıkmıştır

TOURISM ESTABLISHMENTS' PREPAREDNESS ACTIVITIES FOR PROBABLE CRISIS AND AN APPLICATION FOR TRAVEL AGENCIES

Tourism establishments should be prepared in pre-crisis period. As a result of this managers make a decision svviftly and minimize crisis effects in the times of crisis. This article presents not only analysis of tourism crisis and crisis management, but also • tourism establishments' preparedness activities for probable crisis. in the field part of this study an attempt has been made to determine to what extend travel agencies in Turkey are putting crisis preparedness activities into practice. Results indicate that the travel agencies develop strategies to minimize crisis effects during to crisis period instead of preparedness activities

___

Gültekin, M.Kemal. (2002), Krizde Check-up Krizden Çıkış Yolları, Ankara:Alp Yayınevi.

Haşit, Gürkan. (2000) İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Türkiye'nin Büyük Sanayi İşletmeleri Üzerinde Yapılan Araştırma Çalışması, EskişehinAnadolu Üniversitesi Yayınları: 1177.

Kadıbeşegil, Salim. (2002), Kriz Geliyorum Der, İstanbul: MediaCat Yayınları.

Sönmez, Sevil F, Sheila J. Backman ve Lawrence R. Ailen. (1994), Managing Tourisnı Crisis:A Guidebook. Clemson SC:Clemson University.

T.C. Turizm Bakanlığı, (2002), Turizmde Kriz Yönetimi. Ankara: Nokta Ofset Bas.Tic.Ltd.Şti.

Ulmer, Robert R. (2001), Effective Crisis Management Through Established Stakeholders Relationships, Management Communication Quarterly. Vol.l4,No.4, May, 590-615.

___

APA Köroğlu, A. (2004). TURİZM İŞLETMELERİNİN MUHTEMEL KRİZLERE YÖNELİK HAZIRLIK ÇALIŞMALARI VE SEYAHAT ACENTALARINDA BİR UYGULAMA . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (12) , 69-87 .