ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN PROGRAM TASARISI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE TASARI SÜREÇLERİNDEKİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

Bu çalışmada, ortaöğretim öğretmenlerinin program tasarıları ile ilgili görüşleri ve program tasarısı planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme süreçlerinde gösterdikleri davranışları belirlemek amacıyla hazırlanan anket random olarak belirlenen 332 öğretmene uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin program tasarısı ve program tasarısı planlama, uygulama, değerlendirme, geliştirme süreçleri ile ilgili bilgileri yeterli düzeyde değildir. Ayrıca, süreçlerde gösterilmesi gereken davranışlar da yeterli düzeyde değildir. Öğretmenlerin program tasarısı süreçleri ile ilgili bilgi eksikliklerini gidermek amacıyla ihtiyaç analizi yapılmalı, bu analizler çerçevesinde program tasarıları hazırlanmalı ve öğretmenler kademeli olarak öğrenme sürecinden geçirilmelidir

DETERMINATION OF THE SECONDARY SCHOOL TEACHERS' OPINIONS ABOUT THE CURRICULUM DESIGNS AND THEIR BEHAVIORS OF THE DESING PROCESSES

In this study, a questionnaire that was prepared to determine the opinions of the secondary school teachers about the curriculum design and the behaviors that the teachers show in the processes of the planning, implementation, evaluation, and improvement of the curriculum design was applied to 332 teachers chosen randomly. According to the results of the study, the teachers' knowledge about the curriculum design and planning, implementation, evaluation and improvement of the curriculum design processes are not sufficient level. Besides, the behaviors shown at the processes are also insufficient level. To remove deficiencies of the teachers' knowledge and behaviors about the curriculum design processes need analysis is made, curriculum designs are prepared in terms of these analyses, and teachers are taken into the learning process by degrees

___

Açıkgöz, Kamile Ün (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.

Beauchamp, George A. (1975). Curriculum Theory. 3r d ed. Wilmette, Illinois: The Kagg Press.

(1997). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: USEM Yayınları.

Doğan, Hıfzı (1997). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı. Ankara: Önder Matbaacılık.

Erden, Münire (1995). Eğitimde Program Değerlendirme. 2, Basım. Ankara: PEGEM Yayın No:21.

Ertürk, Selahattin (1994). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Matbaacılık. 12

Goodlad, John I. and Maurice N. Richter Jr. (1966). The Development of a Conceptual System for Dealing with Problems of Curriculum and Instruction. Cooperative Research Project No:454. Los Angeles, California: Institude for Development of Educational Activities, University of California.

Özçelik, Durmuş Ali (1989). Eğitim Programları ve Öğretim (Genel Öğretim Yöntemi). Ankara: ÖSYM Yayınları No: 8.

Roy, O. Billett (1970). Improving The Secondary School Curriculum: A Guide to Effective Curriculum Planning. New York: Teachers Practical Press Inc.

Saylan, Nevin (1995). Eğitimde Program Tasarısı: Temeller, Prensipler, Kriterler. Balıkesir: İnce Ofset.

Senemoğlu, Nuray (1998). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Ertem Matbaacılık.

Sönmez, Veysel (1994). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: PEGEM Yayınları, No: 12.

Tyler, Ralph W. (1950). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago, Illinois: The University of Chicago Press.

Varış, Fatma (1996). Eğitimde Program Geliştirme: Teori ve Teknikler. Ankara: Alkım Kitapçılık, Yayımcılık.

___

APA Saylan, N. (2001). ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN PROGRAM TASARISI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE TASARI SÜREÇLERİNDEKİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (6) , 1-13 .