MADRA ÇAYI HAVZASININ HİDROGRAFİK ÖZELLİKLERİNE SAYISAL YAKLAŞIM

Bu çalışmada; Madra Çayı'nın drenaj tipi, boyu ve boyuna profili, yatak eğim değerleri, çatallanma oranı, drenaj yoğunluğu ve sıklığı ele alınarak sayısal analizler yapılmaya çalışılmıştır. Uygulamalarda 1/25000 ölçekli topografya haritaları temel alınmış, aynı zamanda analiz, hesaplama ve değerlendirmeler bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir

QUANTITATIVE APPROACH HYDROGRAPHIC FEATURES OF MADRA CREEK

This study aims at making quantitative analyses in relation to drainage type, length and long profile, riverbed slope, bifurcation ratio, drainage density, and frequency of Madra Creek. The analyses were based on the topographical maps of 1:25000 scale. All calculations were performed by using computer software

___

Atalay, İbrahim. (1986), Uygulamalı Hidrografya, E.Ü. Ed. Fak. Yay., No:38, İzmir.

Chorley, Richard, J. (1971), Introduction to Pluvial ITocesses, university Paperbacks are published by METHUEN Co. Ltd. London.

Darkot, Besim, Tuncel, Metin. (1995), Ege Bölgesi Coğrafyası, İ.Ü. Yay., No:1365, Coğr. Enst. Yay., No:99, İstanbul.

D.S.İ. (1998), Madra Çayı, Selimiye İstasyonu Akım Verileri, Balıkesir.

Dury, George. H. (1964), Principles of Underfit Streams, Geological Survey Professional Paper 452-A, U.S. Government Printing Office, Washington, U.S.A.

Erinç, Sırrı. (2000), Jeomorfoloji I (Güncelleştirenler: Ahmet ERTEK - Cem GÜNEYSU), Der Yayınları, No:284, İstanbul.

Knighton, David. (1996): Fluvial Forms and Processes, Arnold, a Member of the Hodder Headline Group, 338 Euston Road, London.

Kurter, Ajun., Hoşgören, M. Yıldız. (1986), Jeomorfoloji Tatbikatı, İ.Ü. Ed. Fak. Yay., İstanbul. Isa CUREBAL 24

Scheidegger, Adrian, E. (1961), Theoretical Geomorphology, Springer-Verlag, Berlin, Göttingen, Heidelberg.

Strahler, Arthur, N. (1996), Introducing Physical Geography, John Wiley and Sons Inc., NewYork, U.S.A.

Verstappen, Thornbury. (1983), Applied Geomorphology, Elsevier Science Publishers, B.U. Molenwerf 1, Amsterdam

___

APA Cürebal, İ. (2004). MADRA ÇAYI HAVZASININ HİDROGRAFİK ÖZELLİKLERİNE SAYISAL YAKLAŞIM . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (11) , 11-24 .