Pankreatik lenfoma olgusunda çok kesitli bilgisayarlı tomografi ve pozitron emisyon tomografi - bilgisayarlı tomografi bulguları

Non-Hodgkin lenfoma (NHL) sıklıkla lenfatik sistemden kaynaklanır. Gastrointestinal sistem tutulumu diğer sık tutulum bölgesidir. NHL’nın pankreas tutulumu nadirdir ve pankreatik NHL olgularının tanısı zordur. Bu sunumda amacımız, pankreatik NHL’nın çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) ve pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografi (PET-BT) bulgularını sunmaktır.

The findings of multislice computed tomography (MSCT) and positron emission tomography-computed tomography (PET-CT) on a pancreatic lymphoma case

Non-Hodgkin lymphoma (NHL) is often caused by the lymphatic system. Gastrointestinal system involvement is the other frequent involvement region. Pancreas involvement of the NHL is uncommon and the diagnosis of pancreatic NHL cases is difficult. In this presentation our aim is the findings of multislice computed tomography (MSCT) and positron emission tomography-computed tomography (PET-CT) of pancreatic non-hodgkin lympoma.

Kaynakça

1. Ji Y, Kuang TT, Tan YS, et al. Pancreatic primary lymphoma: a case report and review of the literature. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2005; 4: 622-626.

2. Rack KA, Delabesse E, Radford-Weiss I, et al. Simultaneous detection of MYC, BVR1, and PVT1 translocations in lymphoid malignancies by fluorescence in situ hybridization. Genes Chromosomes Cancer 1998; 23: 220-226.

3. Merkle EM, Bender G, Brambs HJ. Imaging findings in pancreatic lymphoma: differential aspects. AJR Am J Roentgenol 2000; 174: 671-675.

4. Teefey SA, Stephens DH, Sheedy PF 2nd. CT appearance of primary pancreatic lymphoma. Gastrointest Radiol 1986; 11: 41-43.

5. Carroll BA, Ta HN. The ultrasonic appearance of extranodal abdominal lymphoma. Radiology 1980; 136: 419-425.

6. Prayer L, Schurawitzki H, Mallek R, Mostbeck G. CT in pancreatic involvement of non-Hodgkin lymphoma. Acta Radiol 1992; 33: 123- 127.

7. Van Beers B, Lalonde L, Soyer P, et al. Dynamic CT in pancreatic lymphoma. J Comput Assist Tomogr 1993; 17: 94-97.

8. Sağlam M, Yılmaz Mİ, Mas MR, et al. A case of pancreatic Burkitt lymphoma: radiological findings. Diagn Interv Radiol 2009; 15: 39-42.

Kaynak Göster

Bakırköy Tıp Dergisi
  • ISSN: 1305-9319
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2005
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

20.1b22b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Secondary solid cancers in patients of Hodgkin's lymphoma

Mustafa YILDIRIM, Mustafa YILDIZ, Erdal KURTOĞLU, Hülya KARAKILINÇ, Sevil GÖKTAŞ, Mükremin UYSAL, Betül ÇELİK

Konservatif tedavi edilen izole medial subtalar çıkık olgusunun orta dönem fonksiyonel sonuçları

ÖZGÜR KORKMAZ, ŞÜKRÜ SARPER GÜRSU, BİLAL DEMİR, MEHMET AKİF KAYGUSUZ

Travmatik beyin yaralanmasında klinik tanı ve değerlendirme

MELTEM VURAL, Ender BERKER

Bir ilçe hastanesinde Lichtenstein hernioplasti yapılan olguların analizi

Oğuzhan DİNÇEL, Akın KÖŞÜM

Televizyondaki şiddet çocuklarımızı ne kadar etkiliyor?

Zahide YALAKİ, E. Derya POTUR, Sırma ERCAN, F. İnci ARIKAN, Ülkü TIRAŞ, Yıldız DALLAR

Sakrokosigeal pilonidal sinüs hastalığının cerrahi tedavisinde Karydakis şap ile primer kapama prosedürlerinin klinik sonuçlarının karşılaştırılması

Toygar TOYDEMİR, Onur PEŞLUK, Elif ERMEÇ DİLER, Ahmet Nuray TURHAN

Rektus abdominis kasında endometriyoma: Olgu sunumu

Aytül ÇORBACIOĞLU, İBRAHİM HALİL ERDOĞDU

Pankreatik lenfoma olgusunda çok kesitli bilgisayarlı tomografi ve pozitron emisyon tomografi - bilgisayarlı tomografi bulguları

I. Zehra HAŞILOĞLU, Nuri HAVAN, Recai DUYMUŞ, Hakan KEFELİ, Ufuk DG DEMİRKIRAN

Kapaklı konduitle asendan aort replasmanı: Devlet hastanesi deneyimi

Arif GÜCÜ

Prematüre osteopenisinde kantitatif ultrasonografi ile kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi ve izlemi

SERHAT EMEKSİZ, Ülkü TIRAŞ, Zeynep ŞENGÜl, Yıldız BİLGE