limizde baskın göz oranı

Gereç ve Yöntem: Yalova Devlet Hastanesine refraksiyon muayenesi için başvuran, yaş ortalaması 42.75±6.38 (30-50) olan 160 hastanın baskın göz, baskın el ve baskın ayak oranı araştırıldı. Hastalara yazı yazarken hangi elini kullandığı ve topa hangi ayağıyla vurduğu soruldu. Baskın gözü belirlemek için ise; dolman metodu (hole-in-the-card test), kapı deliği ve +2 metodu uygulandı. Görme keskinliği muayenesinde kırma kusurları tespit edildi. Tüm bu verilerle baskın göz arasındaki ilişki araştırıldı. Verilerin analizi SPSS 12 paket programında yapıldı. İstatiksel analizlerde ortalamalar için Mann Whitney U, kategorilerin karşılaştırılmasında Khi-Kare testi kullanıldı. p

The incidence of eye dominance in our state

Objective: To investigate the incidence of eye dominance and relative factors in our state. Material and Methods: One hundred-sixty patients with a mean age of 42.75±6.38 (30-50) who was referred to Yalova State Hospital for refraction examination were included in the study. Patients were asked for which hand they use while writing and which foot they use while kicking the ball. Dolman’s method, keyhole and +2 methods were used for (hole-in-the-card test) determination of the ocular dominance. Visual acuity was tested and refractive errors were determined. Any association with all these findings and ocular dominance were investigated. Data analysis was performed by using SPSS for Windows version 12. Mann Whitney U test was used for mean variables, and Chi-square test was used for categorical comparisons. A p value less than 0.05 was considered statistically significant. Results: Ninety-one patients were female and 69 were male. Right eye was dominant in 81.5%. Handedness with right hand while writing was found 88.8%, and kicking with right foot in 85%. There was no association with ocular dominance and writing hand (p=0.345), shooting foot (p=0.410) and refractive errors (p=0.465). Conclusion: Right eye was more dominant than left eye. Detecting ocular dominance may be considered when planning to treat young adults, especially the presbyopic patients, and patients who will have cataract surgery to choose the correct eye for the treatment.

Kaynakça

1. Porac C, Coren S. The dominant eye. Psychol Bull. 1976; 83: 880-897.

2. Reiss MR. Ocular dominance: some family data. Laterality 1997; 2: 7-16.

3. Bourassa DC. Handedness and eye dominance: A meta-analysis of their relationship. Laterality 1996; 1: 5-34.

4. Rosenbach O. Ueber monokullare Vorherrschaft beim binokularen Sehen. Münchener Medizinische Wochenschrift 1903; 30: 1290-1292.

5. Cheng CY, Yen MY, Lin HY, Hsia WW, Hsu WM. Association of ocular dominance and anisometropic myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004; 45: 2856-2860.

6. Fink WH. The dominant eye: its clinical significance. Arch Opthalmol 1938; 19: 555-582.

7. Westsmith RA. Uses of a monocular contact lens. Am J Ophthalmol 1958; 46: 78-81.

8. Parks MM. The monofixation syndrome. Trans Am Ophthalmol Soc 1969; 67:609-657.

9. Banks MS, Ghose T, Hillis JM. Relative image size, not eye position, determines eye dominance switches. Vision Res 2004; 44: 229-234.

10. Khan AZ, Crawford JD. Ocular dominance reverses as a function of horizontal gaze angle. Vision Res 2001; 41: 1743-1748.

11. Coren S, Kaplan CP. Patterns of ocular dominance. Am J Optom Arch Am Acad Optom 1973; 50: 283-292.

12. Hebben N, Benjamins D, Milberg WP. The relationship among handedness, sighting dominance, and acuity dominance in elementary school children. Cortex. 1981;17: 441-446.

13. Eser I. Türkiye’de baskın göz oranı. T Oft Gaz 2008; 38:60-63.

14. Miles WR. Ocular dominance in human adults. J Gen Psychol 1930; 3: 412-430.

15. Mansour AM, Sbeity ZM, Kassak KM. Hand dominance, eye laterality and refraction. Acta Ophthalmol Scand 2003; 81: 82-83.

Kaynak Göster

Bakırköy Tıp Dergisi
  • ISSN: 1305-9319
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2005
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

19.8b21.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üçüncü trimester gebelerde supin ve sol yan pozisyonlarda umblikal arter rezistansının kıyaslanması

Ayşe Deniz COŞKUN ERTÜRK

Konjenital ağrı duyarsızlığı sendromunda anestezi uygulaması: Olgu sunumu

Hakan ERKAL, Yaman ÖZYURT, Feriha TEMİZEL, Gülten ARSLAN

Polikistik over sendromlu adolesanlarda serum adiponektin düzeyleri ile klinik, metabolik ve hormonal belirteçlerin ilişkisi

Ayşe Deniz COŞKUN ERTÜRK, Mehmet Can KEVEN, Nadire Sevda İDİL, LEVENT YAŞAR

limizde baskın göz oranı

Ceren GÜREZ

Apert sendromu: Olgu sunumu

Ali KARAMAN, HASAN KAHVECİ

Yoğunbakım hastalarında renal fonksiyonların RIFLE ve AKIN Skorları ile takibinin mortalite ve morbidite üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması

Evrim TÜLÜBAŞ KÜÇÜR, GÜRAY DEMİR, Erkan DUMAN, Dilek ALTUN, HALİL ÇETİNGÖK, Oya HERGÜNSEL, Zafer ÇUKUROVA

Kuru göz sendromlu hastalarda gözyaşı osmolarite ölçümünün schirmer testi ve gözyaşı kırılma zamanı ile ilişkisi

Ulviye YİĞİT, Furkan KIRIK, Yusuf EVCİMEN, Ahmet AĞAÇHAN

Adolesan dönem cinselliğiyle öne çıkan serviks kanseri ve risk faktörleri

Ayşe KURT SONAY, NEJLA CANBULAT ŞAHİNER, Sevim SAVAŞER

Çok kesitli bilgisayarlı toraks tomografisinde insidental olarak saptanan asemptomatik çift arkus aorta: Olgu sunumu

Müfit OKBAY, İmran DEMİRCİ, Yüksel BARUT, Işılay IŞIK

Boğulmuş kasık fıtığı kliniği ile başvuran perfore apandisit

Gökhan ÇİPE, Atıl ÇAKMAK, ÖMER ARDA ÇETİNKAYA, VOLKAN GENÇ, Oğuzhan ÖZŞAY, Ercüment KUTERDEM