Short-term Results of Patients Presented to the Pediatric Emergency Department with Fever

Objective: The aims of this study were to investigate the general characteristics of the patients who presented to the pediatric emergency department with fever, to determine the relationship between the sociodemographic characteristics of the families and the admission to the emergency department, to investigate the relationship between the treatments administered and the duration of fever reduction, and to evaluate the impacts of fever on the life of the child and the family during the period after admitting to emergency department. Method: The study group consisted of patients who presented to the pediatric emergency department with the complaint of fever between 5th of March and 31st of May 2009 and whose measured axillary temperature was 38 °C and above. The physical examination of the patients was performed, treatment was arranged in accordance with their diagnoses and the information was obtained from the parents about the sociodemographic characteristics of the families. Parents who were reached after 7-10 days were asked questions about the duration of fever reduction, whether there was a need to apply to another health institution, the methods used to reduce the fever and whether the child attended school. Results: Two hundred forty five patients were included in the study: however, as 17 parents could not be reached at the controls after 7-10 days, the study was completed using the data of 228 patients. 73.1% of the patients were admitted to our emergency department within the first 24 hours after the onset of fever. A total of 57 patients (23.3%) were prescribed only antipyretic treatment, 181 (73.9%) were prescribed antipyretic and antibiotic treatment, and seven (2.9%) were treated as hospitalized. It was learned that 189 patients (82.8%) had reduced fever while 39 patients (17.2%) were admitted to a health institution again. The school absenteeism rate in children aged 7 years and over was 72.9%. Conclusion: We think that there should be time for the anxiety reduction and education of patients, who are admitted with fever, and their relatives even in busy emergency departments and we suggest that antibiotic treatment should be reduced, and symptomatic treatment should be given at the first admission.

Çocuk Acil Servisine Ateş Şikayeti ile Başvuran Hastaların Kısa Dönem Sonuçları

Amaç: Çocuk acil servisine ateş şikayeti ile başvuran hastaların genel özelliklerinin incelenmesi, ailelerin sosyo-demografik özelliklerinin acil servise başvuru ile arasındaki ilişkinin saptanması, düzenlenen tedaviler ile ateşin düşme süresi arasındaki ilişkinin araştırılması ve ateşin acil servis başvurusu sonrasındaki dönemde çocuk ve ailenin yaşamına etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma grubu 5 Mart- 31 Mayıs 2009 tarihleri arasında çocuk acil servisine ateş şikayeti ile başvuran ve ölçülen aksiller ateş düzeyi 38 °C ve üzeri olan hastalardan oluşmaktadır. Hastaların fizik muayeneleri yapılarak, tanılarına uygun tedavileri düzenlenmiş ve ebeveynlerden ailelerin sosyo-demografik özellikleri hakkında bilgiler alınmıştır. Yedi-10 gün sonra ulaşılan ebeveynlere ateşin düşme süresi, bu süreçte başka bir sağlık kuruluşuna başvurup başvurma gereksinimi olup olmadığı, ateşi düşürmek için kullanılan yöntemler ve çocuğun okula devamsızlık yapıp yapmadığı ile ilgili sorular sorulmuştur. Bulgular: Çalışmaya 245 hasta dahil edilmiş, 7-10 gün sonraki kontrollerde 17 ebeveyne ulaşılamadığı için çalışma 228 hastanın verileri üzerinden tamamlanmıştır. Olguların %73,1’lik kısmı ateş başladıktan sonraki ilk 24 saat içerisinde acil servisimize başvurmuştur. Toplam 57 hastaya (%23,3) sadece antipiretik tedavi reçete edilirken, 181 hastaya (%73,9) antipiretik ve antibiyotik tedavisi reçetelenmiş, yedi hasta (%2,9) ise hastaneye yatırılarak tedavi edilmiştir. Verilen tedavi ile 189 hastanın (%82,8) ateşinin düştüğü, 39 hastanın ise (%17,2) tekrar bir sağlık kuruluşu başvurusu olduğu öğrenilmiştir. Yedi yaş ve üzeri çocuklarda okul devamsızlık durumu ise %72,9 olarak saptanmıştır. Sonuç: Biz, acil servisi yoğun sağlık kuruluşlarında dahi ateşle başvuran hasta ve hasta yakınlarının kaygılarını giderme ve eğitimi için vakit ayrılması gerektiğini düşünmekte, antibiyotik tedavisinin azaltılıp ilk başvuruda semptomatik tedavi verilmesini önermekteyiz.

Kaynakça

1. Betz MG, Grunfeld AF. ‘Fever phobia’ in the emergency department: a survey of children’s caregivers. Eur J Emerg Med 2006;13(3):129- 133.

2. Dayal R, Agarwal D. Fever of children and fever of unknown origin. Indian J Pediatr 2016;83(1):38-43.

3. Togoobaatar G, Ikeda N, Ali M, Sonomjamts M, Dashdemberel S, Mori R, et al. Survey of non-prescribed use of antibiotics for children in an urban commity in Mongolia. Bull World Health Organ 2010;88(12):930-936.

4. Hacımustafaoğlu MK, Gürler N, Ünal S. Üst solunum yolu infeksiyonlarının ampirik tedavisinin planlamasında antimikrobiyal direnç: Türkiye ve dünyadaki mevcut durum ve mücadele stratejileri. ANKEM Derg 2018;32(3):109-130.

5. Resi D, Milandri M, Moro M, Romagna E, Study Group on the use of antibiotics in children. Antibiotics prescriptions in children. J Antimicrob Chemother 2003;52(2):282-286.

6. Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Çocuk 2014;4372:55.

7. Halıcıoğlu O, Koç F, Aşık Akman S, Teyin A. Ateşli çocuklarda; annelerin evde ateşe yaklaşımı, bilgileri ve sosyodemografik özellikler ile ilişkisi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi 2011;1(1):13-19.

8. Şen Celasin N, Ergin D, Atman Ü. Yüksek Ateş Şikayeti İle Hastaneye Yatırılan 0-6 yaş Grubu Çocukları Olan Annelerin Yüksek Ateşe İlişkin Bilgi ve Tutumları. FÜ Sağ Bil Derg 2008;22(6):315-322.

9. Dong L, Jin J, Lu Y, Jiang L, Shan X. Fever phobia: a comparison survey between caregivers in the inpatient ward and caregivers at the outpatient department in a children’s hospital in China. BMC Pediatr 2015;15(1):163.

10. Eliaçık K, Kanık A, Oyman G, Rastgel H, Güngör S, Anıl M, et al. Ebeveynlerin ateş hakkında bilgi, inanış ve yanlış uygulamaları. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2012;13(1):5-7.

11. Poirier MP, Collins EP, McGuire E. Fever phobia: A survey of caregivers of children seen in a pediatric emergency department. Clin Pediatr 2010;49(6):530-534.

12. Bertille N, Fournier-Charriere E, Pons G, Chalumeau M. Managing fever in children: national survey of parents’ knowledge and practices in France. PLoS One 2013;8(12):e83469.

13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği. Türkiye’de ve Dünya’da Çocuk Acil Tıp Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler (2008). http://www.cayd.org.tr.

14. T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı. ‘Her branşta ilk 100 hastane’ 2017 yılı Ocak-Ekim Dönemi Poliklinik, Yatış, Yoğun Bakım ve Acil Servis İstatistikleri (Aralık, 2017). khgm.istatistik@saglik.gov.tr

15. Zyoud SH, Abu Taha A, Araj KF, Abahri IA, Sawalha AF, Sweileh WM, et al. Parental knowledge, attitudes and practices regarding antibiotic use for acute upper respiratory tract infections in children: A cross-sectional study in Palestine. BMC Pediatr 2015;15(11):176.

16. Boonyasiri A, Thamlikitkul V. Effectiveness of multifaceted interventions on rational use of antibiotics for patients with upper respiratory tract infections and acute diarrhea. J Med Assoc Thai 2014;97(3):S9-13.

17. Özgüneş İ. Akılcı Antibiyotik Kullanımında Hastane Pratiğinde Sorunlar. ANKEM Derg 2005;19(Ek-2):185-189.

18. Ozkurt Z, Erol S, Kadanali A, Ertek M, Ozden K, Tasyaran MA. Changes in antibiotic use, cost and consumption after an antibiotic restriction policy applied by infectious disease specialists. Jpn J Infect Dis 2005;58(6):338-343.

19. Kara B. Çocuklukta ateşle ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi. TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2003;12(1):11.

20. Şanlı Ö, Altun M, Tan Ç. Okula devamsızlık yapan öğrencilerin devamsızlık sebeplerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2015;14(55):161-177.

Kaynak Göster

114 105

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Interleukin-6 Levels in the Cervicovaginal Fluid of Pregnant Women and Its Predictive Value in Preterm Delivery

Pelin ERGENEKON

Assessment of the Quality and Reliability of the Information on Bone Tumor on Youtube

Sezgin Bahadır TEKİN, Erman ÖĞÜMSÖĞÜTLÜ

Effect of Static and Dynamic Stretching on Knee Muscle Strength in Trained Players

Chasan Mola ALİ, Filiz TUNA, Hasan Kerem ALPTEKİN, Derya DEMİRBAĞ KABAYEL, Hakan TUNA

Association of Cervical Screening Results with Colposcopic Findings

Derya KILIÇ, Tolga GÜLER

The Importance of De Ritis Ratio in Patients with Bladder Cancer

Kasım ERTAŞ, Recep ERYILMAZ, Rahmi ASLAN, Murat DEMİR, Kerem TAKEN

Anesthetic Management in Premature Newborn with Huge Sacrococcygeal Teratoma: A Case Report

Funda GÜMÜŞ ÖZCAN, Melahat EROL, Hasan Cem GÜNEYLİ, Serdar DEMİRGAN, Mustafa Baran YAVUZ, Nurseli TOKSOY, Ayşin SELCAN

Correlation of Early Subarachnoid Hemorrhage on Serum Endothelin and von Willebrand Factor with Clinical and Radiological Parameters

Serkan KİTİS, Meliha GÜNDAĞ PAPAKER, ERAY METİN GÜLER

Predictive Role of Monocyte to High-density Lipoprotein Ratio for Plaque Morphology in Asymptomatic Intermediate Carotid Stenosis

Erdem KARAÇÖP, Asım ENHOŞ

Evaluation of Childhood Posterior Fossa Malignant Tumors: A Single-center Study

Burak EREN, İlker GÜLEÇ, Nuri Serdar BAŞ

Facet Dislocation Fractures of Subaxial Cervical Spine: A Treatment Algorithm for Surgical Approach Decision

Barış ÖZÖNER, Levent AYDIN, Songül Meltem CAN, Ahmet Murat MÜSLÜMAN, Adem YILMAZ