Effect of Nasopharyngeal Irrigation on Early Eustachian Tube Functions in Patients Undergoing Adenoidectomy: A Clinical Prospective Study

Objective: The hypertrophic adenoid tissue can cause to eustachian tube dysfunction by mechanical or inflammatory effect both of which block the nasopharyngeal ostium of the eustachian tube. Adenoidectomy, with or without tonsillectomy, is the most common surgical procedure in children. In this study, we aimed to investigate whether nasopharyngeal irrigation for hemorrhage control in adenoidectomy patients has an effect on eustachian tube functions. Method: Patients who underwent adenoidectomy for adenoid hypertrophy evaluated on both the preoperatively and on the postoperative first day by otomicroscopic examination and with tympanometry for eustachian tube functions. Patients were divided into two groups according to nasopharyngeal irrigation type after surgery. Group 1 was the transnasal pressure irrigation group; group 2 was transoral passive irrigation group. Tympanometry was used to measure pressure, volumetric, and compliance values to compare pre- and postoperative values. Results: 40 patients were included in the study. There was no significant difference between the age and sex distributions of the patients. Volume and compliance values between the groups were similar before and after the surgery. The mean pressure values of the tympanometry parameters were highly significantly different for the right ear and moderately different for the left ear in group 1; were significantly different for the right ear and highly significantly different for the left ear in group 2. Postoperative tympanometry types were seen as bilateral type C in 7 patients, as right side type C in 4 patients, as bilateral type B in 2 patients, as left side type C in 4 patients in group 1. However, in group 2, right side type B, left side type B and bilateral type C tympanogram were observed in 1 patient, 2 patients and 12 patients, respectively. Conclusion: In this study, we observed that the nasopharyngeal irrigation to control bleeding after adenoidectomy had adverse effect on the eustachian tube functions but larger series of studies are needed to confirm this

Adenoidektomi Sırasındaki Nazofaringeal İrigasyon Yönteminin Erken Dönemde Östaki Tüp Fonksiyonlarına Etkisi: Prospektif Çalışma

Amaç: Adenoid dokunun hipertrofisi, mekanik veya enflamatuvar süreçlerden dolayı östaki tüpünün nazofaringeal ağzını obstrükte ederek östaki disfonksiyonuna yol açmaktadır. Adenoidektomi, tonsillektomi ile birlikte çocuklarda yapılan en sık cerrahi prosedürdür. Bu çalışmada adenoidektomi yapılan hastalarda kanama kontrolü için yapılan nazofarenks irrigasyonunun östaki tüp fonksiyonlarına etkisinin olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Yöntem: Adenoid hipertrofisi nedeniyle opere edilen hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası birinci gün otomikroskopik muayene ve timpanometri ile östaki tüp fonksiyonları değerlendirildi. Hastalar ameliyat sonrası nazofarenks irrigasyonuna göre iki gruba ayrıldı. Grup 1 hastalara transnazal basınçlı irrigasyon, grup 2 hastalara transoral pasif irrigasyon yapıldı. Timpanometri ile basınç, volüm, kompliyans değerleri ölçülerek ameliyat öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 40 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ve cinsiyet dağılımları arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Gruplar arasında volüm ve kompliyans değerleri ameliyat öncesi ve sonrasında benzer bulundu. Timpanometri parametrelerinden basınç ortalama değerleri ameliyat öncesi-sonrası için grup 1’de sağ kulak için çok ileri düzeyde anlamlı olarak farklı ve sol kulak için sınırda anlamlı farklı iken, grup 2’de sağ kulak için ileri düzeyde anlamlı olarak farklı ve sol kulak için çok ileri düzeyde anlamlı olarak farklı idi. Ameliyat sonrası timpanometri tipleri grup 1’de 7 hastada bilateral tip C, 4 hastada sağ tip C, 2 hastada bilateral tip B, 4 hastada sol tip C görüldü. Grup 2’de ameliyat sonrası 1 hastada sağ tip B, 2 hastada sol tip B, 12 hastada bilateral tip C timpanogram izlendi. Sonuç: Bu çalışmada adenoidektomi sonrası kanama kontrolü için yapılan nazofarenks irrigasyonunun östaki tüp fonksiyonlarına etkisinin olumsuz yönde olduğunu gördük ancak bunun doğrulanması için daha geniş serili çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynakça

1. Tysome JR, Sudhoff H. The Role of the Eustachian Tube in Middle Ear Disease. Adv Otorhinolaryngol 2018;81:146-152.

2. Mikals SJ, Brigger MT. Adenoidectomy as an adjuvant to primary tympanostomy tube placement: a systematic review and metaanalysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2014;140:95-101.

3. Thornval A. Wilhelm Meyer and the adenoids. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1969;90:383-386.

4. Ozmen S, Ozmen OA. Hot saline irrigation for control of intraoperative bleeding in adenoidectomy: a randomized controlled trial. Otolaryngol Head Neck Surg 2010;142:893-897.

5. Mathiasen RA, Cruz RM. Prospective, randomized, controlled clinical trial of a novel matrix hemostatic sealant in children undergoing adenoidectomy. Otolaryngol Head Neck Surg 2004;131:601.

6. Hong J, Chen K, Lyu H, Yin D, Yang L, Zhang T, Dai P. Age-related changes in the morphological relationship between the supratubal recess and the Eustachian tube. Auris Nasus Larynx 2018;45:88-95.

7. Paradise JL, Bernard BS, Colborn DK, Janosky JE. Assessment of adenoidal obstruction in children: clinical signs versus roentgenographic findings. Pediatrics 1998;101:979-986.

8. Unlu I, Unlu EN, Kesici GG, Guclu E, Yaman H, Ilhan E, Ulucanlı S, Karadeniz D, Memis M. Evaluation of middle ear pressure in the early period after adenoidectomy in children with adenoid hypertrophy without otitis media with effusion. Am J Otolaryngol 2015;36:377-381.

9. Thompson AC, Crowther JA. Effect of nasal packing on eustachian tube function. J Laryngol Otol 1991;105:539-540.

10. Montaño-Velázquez BB, Villanueva-Padrón LA, Conde-Vázquez E, Alvarez-Romero E, Romero-Asato JG, Jáuregui-Renaud K. The middle ear pressure does not change after adenotonsillectomy in children younger than 10 years old. Rev Invest Clin 2014;66:152- 156.

11. Şereflican M, Yurttaş V, Oral M, Yılmaz B, Dağlı M. Is Middle Ear Pressure Effected by Nasal Packings after Septoplasty? J Int Adv Otol 2015;11:63-65.

12. Yilmaz MS, Guven M, Buyukarslan DG, Kaymaz R, Erkorkmaz U. Do silicone nasal septal splints with integral airway reduce postoperative eustachian tube dysfunction? Otolaryngol Head Neck Surg. 2012;146:141-145.

13. Choi JH, Yoon HC, Kim TM, Choi J, Park IH, Kim TH, Lee HM, Lee SH, Lee SH. The immediate effect of adenotonsillectomy on Eustachian tube function in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2015;79:1444-1447.

14. Hone SW, Moodley S, Donnelly MJ, Fenton JE, Gormley PK, Walsh M. The effect of tonsillectomy on eustachian tube function. Clin Otolaryngol Allied Sci 1997;22:511-514.

Kaynak Göster