TÜRKÇE LİKEN TERMİNOLOJİSİ İÇİN YENİ ÖNERİLER

Türkçe liken terminolojisinin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmada likenolojide sık kullanılan terimlerin Türkçe karşılığı olarak kullanılmaya aday 10 adet liken terimi önerilmektedir. Likenoloji yerine likenbilim, likenolog yerine likenbilimci, substrat yerine özortam terimleri, simbiyoz ve simbiyont yerine sırasıyla ortakyaşam ve ortakyaşar kelimeleri, ayrıca likenlerin yaşam ortamlarıyla ilgili bitkicil, kalkercil, likencil, yosuncul terimleri önerilmiştir. Bu terimler ile ilgili sözlük anlamları, tanımlamalar ve etimolojik bilgiler de verilmiştir.

NEW PROPOSALS FOR THE TURKISH LICHEN TERMINOLOGY

In order to contribute to the formation of the Turkish lichen terminology, 10 candidate lichen terms as the Turkish equivalents of frequently used terms in lichenology are proposed to be used in this study. These are for lichenology, lichenologist, substrate, symbiosis and symbiont words respectively, likenbilim, likenbilimci, özortam, ortakyaşam and ortakyaşar, also those related to living environments of lichens are bitkicil, kalkercil, likencil and yosuncul terms proposed. Dictionary meanings, descriptions and etymological information about these terms are also given.

Kaynakça

Collins, 2017. https://www.collinsdictionary.com/ dictionary/english/biosis (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017).

Çobanoğlu, G., 2005. Likenlerin Potansiyel Kullanımlarına Tarihsel Bakış ve Türk Tıp Tarihinde Likenler. Türk Liken Topluluğu Bülteni. Sayı 1 (Temmuz05). 14-16.

Çobanoğlu, G., 2011. Türkiye Likenoloji Literatürü Listesi -A (2000-2010 Kronolojik Bibliyografya) - B (John (1992, 1995)-2000 Yayınlar). Türk Liken Topluluğu Bülteni. Sayı 9 (Ocak): 11-47.

Çobanoğlu, G. ve Yavuz, M., 2003. Tıp Tarihinde Likenlerle Tedavi. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları. 9: 37-90.

Dict., 2017. http://www.dictionary.com/browse/bio- (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017)

Etymo. 2017. http://www.etymonline.com/index.php? term=symbiosis (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017)

Free. 2017. http://www.thefreedictionary.com/substrate (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017)

MeWe. 2017. http://www.merriam-webster.com/ dictionary/substratum (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017).

Schol. 2017. Google Akademik. https://scholar.google. com.tr (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017).

Sevgi, O., 2012. Tam Zamanı. Liken Araştırmaları Derneği Bülteni. Sayı 1: 9-11.

Sevgi, O. ve Tecimen, H. B., 2012. Bazı Liken Terimlerinin Türkçe Karşılıkları. Liken Araştırmaları Derneği Bülteni. Sayı 1: 11-15.

Stearn, W. T., 1991. Botanical Latin. ISBN: 0-7153- 8548-8.

TDK. 2017. http://www.tdk.gov.tr (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017).

Tureng. 2017. http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce /substratum (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017)

TÜBA. 2017. http://www.tubaterim.gov.tr/ (Ziyaret Tarihi: 11 /09/ 2017).

Vikt. 2017. https://en.wiktionary.org/wiki/symbiosis (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017).

Voca. 2017. https://www.vocabulary.com/dictionary /substrate (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017).

Yavuz, M., 2016. Bazı Liken Cins (Genus) İsimlerinin Etimolojisi Üzerine. Avrasya Terim Dergisi. 4(2): 18 - 26.

Yavuz, M. ve 2017. Liken Terimine Türkçe Bir Karşılık Önerisi. Avrasya Terim Dergisi. 5 (1): 28 - 35.

Yavuz, M. and Çobanoğlu, G., 2010. Ethnological uses and etymology of the word Usnea in Ebubekir Razi's "Liber Almansoris". The British Lichen Society Bulletin. No.106: 3-12.

Yavuz, M. ve Özyiğitoğlu, G., 2015. Tıp Tarihinde Likenlerle İlgili Terimler. Avrasya Terim Dergisi. 3(1): 1-9.

Yavuz, M. ve Yavuz, S., 2009. Türk Halk Tıbbında Likenler ve İlgili Terimlerin Etimolojisi. Türk Liken Topluluğu Bülteni. 7: 24-28.

Zülfikar, H., 1991. Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları. Türk Dil Kurumu Yayınları, Sayı: 569, Ankara.

Kaynak Göster